Офіс іншомовної освіти

Оновлено: 01.04.2022

Сектор Офіс іншомовної освіти відділу аспірантури та докторантури - структурний підрозділ Херсонського державного університету, який координує іншомовну освіту здобувачів усіх рівнів вищої освіти, іншомовну підготовку науково-педагогічних працівників і співробітників університету, слухачів курсів іноземних мов.

Сектор орієнтований на слухачів будь-якого рівня володіння іноземною мовою й забезпечує отримання знань з іноземної мови від початкового (рівень А1) до професійного рівня (рівень C2) та підвищення здобутого раніше рівня мовної підготовки незалежно від віку слухачів.

Функції сектору:

 • Створення відповідного іншомовного середовища в університеті.
 • Удосконалення системи іншомовної освіти в університету.
 • Організація іншомовної освіти здобувачів усіх рівнів вищої освіти з урахуванням міжнародних стандартів, Загальноєвропейських вимог з мовної освіти і сучасних потреб суспільства.
 • Здійснення іншомовної підготовки науково-педагогічних працівників і співробітників університету.
 • Організація курсів з вивчення іноземних мов для слухачів за відповідними рівнями володіння іноземною мовою.
 • Проведення іншомовної сертифікації.
 • Забезпечення умов для постійного підвищення слухачами рівня володіння іноземною мовою, упровадження гнучкої системи неперервного аудиторного й позааудиторного самостійного й дистанційного навчання.

Завдання сектору:

 • Організація навчання з інтенсивної підготовки слухачів до складання ЄВІ в магістратуру та на програму підготовки доктора філософії.
 • Виконання консультаційних робіт з підготовки наукових публікацій іноземною мовою та надання перекладацьких послуг.
 • Розроблення програм курсів і тренінгів з іноземної мови.
 • Організація й забезпечення високоякісної роботи зі слухачами сектору.
 • Здійснення контролю за виконанням програм іншомовної підготовки.
 • Упровадження інноваційних навчальних технологій та передового вітчизняного й зарубіжного досвіду з навчання іноземних мов.
 • Залучення до викладання іноземної мови носіїв мови.
 • Складання розкладу навчальних занять і тестувань та контроль за якістю їхнього виконання.
 • Організація обліку успішності слухачів і їхнього відвідування занять, аналіз результатів успішності та застосування заходів для підвищення якості навчання.
 • Ведення журналів обліку навчального навантаження науково-педагогічних працівників сектору та обліку їхнього робочого часу.
 • Розрахунок вартості освітніх послуг в секторі, складання кошторисів з урахуванням пропозицій ринку освітніх послуг і формування штатного розпису;
 • Підготовка рапортів на погодинну оплату праці науково-педагогічних працівників сектору.
 • Аналіз й узагальнення інформації з питань іншомовної освіти.
 • Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів іншомовної освіти в університеті.
 • Підготовка й аналіз документів, що регламентують іншомовну освіту в університеті (положення, накази, методичні рекомендації тощо).

Склад офісу:

Цапів Алла Олексіївна - проректорка з міжнародної, соціально-гуманітарної й науково-педагогічної роботи, докторка філологічних наук, професорка кафедри англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова факультету української й іноземної філології та журналістики.

Ставенко Олена Вікторівна - провідна фахівчиня.

Макарова Тетяна Миколаївна – провідна фахівчиня.

Чикалова Аліна Костянтинівна - фахівчиня.

Оновлено: 17.06.2022

 

Запрошуємо на English Speaking club!

Щовівторка і щочетверга о 16:00 на платформі Zoom за участі носія мови, стипендіата програми ім.Фулбрайта Еріка Матерлі. Участь безкоштовна.

Meeting ID: 427 051 2888
Passcode: 1111

Контактна інформація

Тел.: +380668108729
Email:
Email:

Наші викладачі

Оновлено: 24.01.2022

Цапів Алла Олексіївна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова.

Воробйова Алла Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова.

Поторій Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова.

Просяннікова Яна Миколаївна кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова.

Ставенко Олена Вікторівна – викладач, провідний фахівець сектору іншомовної освіти відділу аспірантури та докторантури.

.

Макарова Тетяна Миколаївна – викладач, провідний фахівець сектору іншомовної освіти відділу аспірантури та докторантури.

Михайлець Михайло Дмитрович - викладач турецької мови