Шашкова Ніна Ігорівна

Оновлено: 19.11.2020

 

  П.І.Б. Шашкова Ніна Ігорівна
Освіта: Магістр менеджменту (2002 р.), Херсонський державний аграрний університет
Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Тема докторської дисертації: «Формування системи фінансового прогнозування в аграрному секторі: концепція, методологія, реалізація» (2011)
Вчене звання: доцент
Посада: професор кафедри
Державні відзнаки і нагороди: 2012 р. - Іменний стипендіат Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (Постанова Верховної Ради України № 4180-VI від 20.12.2011 р.)2014 р. – Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України № 40-VIII  від 23 грудня 2014 року).
Основні дисципліни: Менеджмент
Маркетинговий менеджмент
Організація виробництва
Фінансовий менеджмент
Викладацька місія: -       розкрити специфіку менеджменту як науки та мистецтва;
-       навчити системному мисленню і сучасним методам кваліметричного аналізу;
 -       навчити приймати ефективні управлінські рішення у нестандартних ситуаціях.
Наукові інтереси: - кваліметричні методи оцінки ефективності операційних бізнес-процесів;
- застосування багатомірних статистичних методів і теорії нечітких множин у системі маркетингових досліджень;
- моделювання показників ефективності управління підприємством.
Профіль науковця:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iVndNLYAAAAJ&hl=en

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202444130

Контакти: