Оновлено: 10.06.2021

 (10.4 Mb) (10.3 Mb)V Щорічна студентська науково-практична конференція 

Сучасна економіка та право: проблеми та перспективи розвитку

13 Травня 2021 року

Програма Щорічної студенської конференції 2021 ФБІП.docx (209.3 Kb)


V Міжнародна науково-практична конференція

"ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ"

15-16 Жовтня 2020 року

Інформаційний лист 15-16 жовтня 2020 р.

Електронний збірник V міжнародна конференція 2020.pdf (1.5 Mb)

 

IV Щорічна студентська науково-практична конференція

"СУЧАСНА ЕКОНОМІКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"

Збірка студентських презентацій 

Балан.pdf  Камбурова.pdf  Лапушинський.pdf    Скляренко.pdf 
Вигоднер.pdf  Кошурко.pdf   Сичинська.pdf   Трускавецький.pdf 
Іванов.pdf   Плешивцева.pdf   Склезь.pdf   
 Лихошерсна і Полякова.pdf   Самсонова.pdf   Цхай.pdf   
 Перегибенко.pdf   Холодняк.pdf     

 

 

 

 

 

електронний збірник V Усеукраїнської конференції 2020 (1).pdf 

на базі факультету економіки і менеджменту Херсонського державного університету

за організаційною підтримкою кафедри менеджменту і адміністрування

  V Усеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах»

Запрошення 26-27 березня 2020 лист-запрошення.doc (254.5 Kb)

 

 

Вимоги щодо оформлення тез

1. Учасник має право представити в збірник лише одні тези, які раніше не публікувалися.

2. Максимальна кількість співавторів одних тез – три особи.

3. Якщо автором тез одноосібно є студент(и) чи здобувач (аспірант), то учасник обов’язково вказує наукового керівника. Науковий керівник не вважається співавтором тез.

4. Обсяг тез – до 3-х сторінок, які не нумеруються.

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац –1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч20 мм.

8. У верхньому правому куті – прізвище та ініціали автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для іноземців).

9. Нижче – через один абзац – НАЗВА ТЕЗ (великими жирними літерами по центру).

10. Нижче – через один абзац – текст тез.

11. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.

12.  Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках.

13. В кінці тексту – через один абзац – наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань: [1, с. 45]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою ([1; 2]); література оформлюється згідно останнім вимогам.

14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

16. Відповідальність за зміст та оформлення тез несуть автори і науковий керівник (за наявності).

 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право чистового редагування або відхилення матеріалу, який оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

 

IV Міжнародна науково-практична конференція

Тема заходу: Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти

 НОВИЙ 1 МАКЕТ_збірник 2019_V_2.pdf

 

Контактна особа

Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування

Контактна особа -Казакова Тетяна

Тел.: +380 956483028
Email:

Новий Кількість відвідувань