Обов'язкові компоненти

Оновлено: 18.03.2021

 Силабуси обов'язкових компонент освітньої програми 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

ОК1_Практична філософія.pdf (899.7 Kb)

ОК2_Історія України та української культури.pdf (911 Kb)

ОК3_Українська мова (за професійним спрямуванням).pdf (732.9 Kb)

ОК4_Іноземна мова.pdf (629.5 Kb)

ОК5_Безпека життєдільності.pdf (563.5 Kb)

ОК6_Фізичне виховання.pdf (400.6 Kb)

ОК7_Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності.pdf (546.3 Kb)

ОК8_Академічна доброчесність.pdf (781.7 Kb)

ОК9_Теоретична економіка.pdf (657.6 Kb)

ОК10_Сталий розвиток.pdf (760.5 Kb)

ОК11_Економіко-математичні методи та моделі у світогосподарських процесах.pdf (491.6 Kb)

ОК12_Історія економіки та економічної думки.pdf (507.2 Kb)

ОК13_Професійна етика.pdf (366.7 Kb)

ОК14_Макроекономіка.pdf (767.5 Kb)

ОК15_Правове регулювання ведення бізнесу.pdf (634.7 Kb)

ОК16_Менеджмент.pdf (619.1 Kb)

ОК17_Підприємницька діяльність.pdf (673.4 Kb)

ОК18_Мікроекономіка.pdf (694 Kb)

ОК19_ Маркетинг.pdf (360.5 Kb)

ОК20_Статистика.pdf (828.1 Kb)

ОК21_Економіка підприємства.pdf (887.7 Kb)

ОК22_Бухгалтерський облік та аудит.pdf (600.9 Kb)

ОК23_Економічний аналіз бізнес-середовища.pdf (692.3 Kb)

ОК24_Логістика.pdf (378.4 Kb)

ОК25_Гроші та кредит.pdf (724.8 Kb)

ОК26_Банківська система.pdf (706.4 Kb)

ОК27_Страхування.pdf (584 Kb)

ОК28_Фінанси.pdf (799 Kb)

ОК29_Біржова справа.pdf (679.2 Kb)

ОК30_Банківські операції.pdf (699.5 Kb)

ОК31_Фінанси підприємств.pdf (724.5 Kb)

ОК32_Державні фінанси.pdf (786.7 Kb)

ОК33_Місцеві фінанси.pdf (776.6 Kb)

ОК34_Фінансовий аналіз.pdf (624.6 Kb)

ОК35_Інвестування.pdf (710.6 Kb)

ОК36_Аудиторська діяльність.pdf (733.2 Kb)

ОК37_Фінансовий менеджмент.pdf (741.7 Kb)

ОК38_Венчурний бізнес.pdf (634.1 Kb)

ОК39_Електронна комерція.pdf (690.5 Kb)

ОК40_Курсові роботи з фахових дисциплін.pdf (512.6 Kb)

ОК41_Навчальна практика.pdf (1 Mb)

ОК42_Виробнича практика.pdf (1.9 Mb)

ОК43_Переддипломна практика.pdf (1 Mb)

ОК44_Положення про кваліфікаційну роботу.pdf (882.8 Kb)