Характеристика спеціальності

Оновлено: 22.04.2020

Випускники кафедри фінансів, обліку та підприємництва набувають професійних компетенцій з усвідомлення економічного способу мислення та його застосування для розв’язання професійних задач, уміння обґрунтовувати господарські рішення й організовувати їх виконання, здатності до саморозвитку і навчання впродовж всього професійного життя.

Кафедра є випусковою для підготовки фахівців за такими спеціальностями:

Внаслідок впровадження новітніх освітніх та комунікаційних технологій у процесі навчання на факультеті широко застосовуються ділові та рольові ігри, обговорення практичних ситуацій в міні-групах, виконання навчально-дослідницьких проєктів. Студенти мають можливість опановувати сучасні прикладні програмні продукти, що поширені на вітчизняних підприємствах, а також набувають практичних навичок розробки та прийняття управлінських рішень на основі бізнес-симуляцій.

Студенти проходять практику на найкращих підприємствах України, а випускники успішно будують професійну кар’єру не тільки на вітчизняних підприємствах, але й в провідних зарубіжних компаніях.

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

-                 забезпечить ґрунтовними та вичерпними знаннями з обраного Вами фаху, навичками та уміннями, які базуються на останніх досягненнях науки і техніки;

-                 практичний досвід, отриманий в ХДУ, відкриє шлях до здійснення Ваших мрій;

-                 наші студенти – це майбутня еліта України.

ЯКІСНА ОСВІТА – ШЛЯХ ДО УСПІХУ!