Загальна характеристика спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Оновлено: 22.04.2020

Спеціальність "Підприємтництво, торгівля та біржова діяльність"

 

За спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється підготовка фахівців з інноваційним типом мислення, які здатні генерувати бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії їх втілення в життя, вміють розробляти та реалізовувати підприємницькі проєкти, спроможні забезпечувати отримання прибутку в різних сферах діяльності – виробництві, сільському господарстві, торгівлі та сфері комунальних послуг.

Ключові характеристики випускника спеціальності – самостійність, відповідальність за прийняті рішення та їх наслідки, схильність до ризику, ініціативність, активний пошук оригінальних рішень, орієнтація на досягнення комерційного успіху.

Підготовка фахівців здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – тренінгів, онлайн-курсів, бізнес-симуляцій, розробки групових проєктів, обговорення практичних ситуацій (кейсів) в міні-групах, у т.ч за участі фахівців провідних підприємств України.

Випускники можуть працювати:
у приватному секторі економіки, на підприємствах (установах) та в об’єднаннях підприємств різних масштабів та форм власності на посадах економіста, аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань.

Рівень вищої освіти “БАКАЛАВР”

Спеціальність 076  "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

Термін підготовки бакалаврів – 3 роки 10 місяців

Новий Модуль Навігації

Новий Кількість відвідувань