Вибіркові компоненти

Оновлено: 23.03.2021

Презентації вибіркових компонент освітньо-професійної програми 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 2020 року першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ВК 1.1 Основи власного бізнесу.pdf (657.5 Kb)

ВК 1.2 Cоціологія праці.pdf (6.8 Mb)

ВК 1.3 Соціологія особистості.pdf (572.8 Kb)

ВК 1.4 Психологія ділового спілкування.pdf (3.4 Mb)

ВК 1.5 Політичні студії.pdf (274.5 Kb)

ВК 1.6 Україна в Європі та світі.pdf (813.7 Kb)

ВК 1.7 Історія світової культури.pdf (842.5 Kb)

ВК 1.8 Економіка природокористування.pdf (466.2 Kb)

ВК 1.9 Європейські стандарти захисту прав людини.pdf (1.1 Mb)

ВК 1.10 Правописна компетентність сучасного фахівця.pdf (605.4 Kb)

ВК 4.1. Центральний банк та грошово-кредитна політика.pdf (730.6 Kb)

ВК 4.2. Податкова система.pdf (594.8 Kb)

ВК 4.3 Банківська система зарубіжних країн.pdf (694 Kb)

ВК 5.1. Податкова система зарубіжних країн.pdf (633.7 Kb)

ВК 5.2. Ринок фінансових послуг.pdf (730.3 Kb)

ВК 5.3. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн.pdf (722.2 Kb)

ВК 6.1 Податкова політика.pdf (682.2 Kb)

ВК 6.2 Митна справа.pdf (830.2 Kb)

ВК 6.3 Державний фінансовий контроль.pdf (737 Kb)

ВК 7.1 Оподаткування суб'єктів господарювання.pdf (696.6 Kb)

ВК 7.2 Ринок страхових послуг.pdf (682.4 Kb)

ВК 7.3 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.pdf (761.4 Kb)

ВК 8.1 Міжнародні фінанси.pdf (819.3 Kb)

ВК 8.2. Казначейська система.pdf (733 Kb)

ВК 8.3 Банківський менеджмент.pdf (695.6 Kb)

ВК 9.1 Фінанси міжнаодних оганізацій.pdf (659.1 Kb)

ВК 9.2. Кредитування і контроль.pdf (700.2 Kb)

ВК 9.3. Страховий менеджмент.pdf (688 Kb)

ВК 10.1 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання.pdf (677.9 Kb)

ВК 10.2 Страхування зовнішньоекономічної діяльності.pdf (697.1 Kb)

ВК 10.3 Фінансовий ринок.pdf (715.7 Kb)

ВК 11.1 Проєктний аналіз.pdf (640.8 Kb)

ВК 11.2 Фінансова санація та банкрутство.pdf (697.7 Kb)

ВК 11.3 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції.pdf (748.2 Kb)

ВК 12.1. Аналіз банківської діяльності.pdf (702.5 Kb)

ВК 12.2. Потенціал і розвиток підприємств.pdf (729.5 Kb)

ВК 12.3 Економіка та організація інноваційної дільності.pdf (642.1 Kb)

ВК 13.1 Економічна безпека підприємства та оцінювання господарських ризиків.pdf (644.4 Kb)

ВК 13.2 Міжнародні стандарти фінансової звітності.pdf (720.1 Kb)

ВК 13.3 Фінансове планування і бюджетування.pdf (740.7 Kb)