Перспективи кафедри дошкільної освіти

Оновлено: 07.12.2019

 

СЕКЦІЯ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 1 вересня 2008 року згідно рішення вченої ради (протокол № 9 від 05.05.08) та наказу від 19.05.2008 за № 292-Д у Херсонському державному університеті створено випускову кафедру дошкільної освіти. Ця історична подія – результат спільних зусиль деканату факультету дошкільної та початкової освіти, кафедри дошкільного виховання та початкового навчання, завідувачів кафедр, викладачів щодо ліцензування, акредитації та науково-методичного забезпечення з 2004 року нової спеціальності “Дошкільне виховання”: розробки і затвердження в установленому порядку відповідної програмно-методичної документації, засобів контролю та критеріїв оцінювання знань студентів з напряму підготовки „Дошкільна освіта”. На кафедрах факультету складені робочі навчальні програми, які враховують усі головні особливості основних положень освітньо-кваліфікаційних програм спеціальності “Дошкільне виховання”. На кафедрі педагогіки дошкільного виховання та початкового навчання розроблено наскрізну програму педагогічних практик, укладено угоди та погоджено графіки проходження практик, створено кабінет (ауд.№ 211); започатковані Міжнародні педагогічні читання з проблем дошкільної освіти. До роботи були запрошені знані фахівці України – доктори педагогічних наук: професор Артемова Любов Вікторівна, професор Поніманська Тамара Іллівна (автор підручника “Дошкільна педагогіка” для вищих закладів

2016 року створено випускову кафедру педагогіки дошкільної та початкової освіти під керівництвом професора Андрієвського Б. М.

Колектив колишньої кафедри дошкільної освіти обєднано в секцію дошкільної освіти.

 

Найближчі перспективи діяльності:

1. Активна участь в імплементації Закону України «Про вищу освіту»

2.Міжнародне та міжвузівське співробітництво з провідними науковими установами у галузі дошкільної освіти, зокрема Барановицьким державним університетом (республіка Білорусь) та Єв.Фрьобельсемінаром (м.Кассель, Німеччина).
3.    Розповсюдження практичного досвіду роботи Єв.Фрьобельсемінару серед педагогічного загалу Херсонщини на базі Освітнього центру Фрідріха Фрьобеля.
4.   Удосконалення спецкурсу за вибором для студентів 4 курсу «Фрьобельпедагогіка» викладачем Анісімовою О.Е.
5.    Проведення систематичної і системної роботи групою аналізу щодо забезпечення належної якості знань студентів  напряму підготовки «Дошкільна освіта».
6.    З метою орієнтації діяльності кафедри на потреби практиків, досягнення світової та вітчизняної науки вивчати перспективний педагогічний досвід удосконалення навчально-виховного процесу в дошкільних закладах.
7.    Розширення бази практик.
9.    Поповнення банку даних про кафедри, що забезпечують в Україні дошкільну освіту, з метою обміну досвідом роботи викладачів.
10.    Науково-методичний супровід діяльності ДНЗ № 33 імені Ф.Фребеля.