Кабінет інформатики

Оновлено: 06.12.2019

           На факультеті створено кабінет інформатики для забезпечення якісної професійної підготовки студентів спеціальності "Початкова освіта. Спеціалізація: Основи інформатики"
Кабінет працює протягом робочого дня з метою оптимального розподілу часу для самостійної роботи студентів. Крім того, протягом дня в кабінеті проходять заняття з інших предметів під керівництвом викладачів.
   Основними завданнями роботи у кабінеті є:

• набуття професійних якостей майбутнього фахівця, що відповідає вимогам суспільства і держави, а також удосконалення особистісних якостей;
• формування у студентів професійних умінь і навичок, що необхідні для успішного здійснення фахових функцій;
• придбання студентами навичок самостійного виконування поставлених завдань, пов'язаних з використанням комп'ютерної техніки;
• сприяння свідомого ставлення студентів до праці;
• формування інформаційної культури студентів;
• надбання навичок планування робочого часу, виконання основних видів роботи, підготовки та оформлення звітної документації.

В кабінеті інформатики студенти набувають основи інформаційних знань, вчаться знаходити та обробляти масиви даних, працють з каталогами та інформаційними ресурсами ІНТЕРНЕТУ.        
У зв'язку з цим студенти працюють згідно з графіком роботи кабінету, зокрема:
за розкладом здійснюється самостійна робота студентів;   виконуються лабораторні роботи; з курсів «Вступ до нових інформаційних технологій», «Шкільний курс інформатики з методикою викладання у початкових класах», «Основи інформатики з елементами програмування», «Інформаційні технології»;    робота в інтернеті та на віртуальному сайті університету.

Меню