Інклюзивно-ресурсний центр

Оновлено: 27.11.2019

 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ, СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ!

НА ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ФУНКЦІОНУЄ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ:

  1. КОНСУЛЬТАТИВНА ДОПОМОГА БАТЬКАМ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.
  2. КОНСУЛЬТАТИВНА ДОПОМОГА ФАХІВЦЯМ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ.
  3. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
  4. ДІАГНОСТИКА СТАНУ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
  5. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІНТЕРАКТИВНОЇ ПІДЛОГИ).
  6. ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ.
  7. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СТУДЕНТАМ ТА ВИКЛАДАЧАМ.

 

Координатор Інклюзивно-ресурсного центу                                                   Н.В.Кабельнікова


Для забезпечення якісної професійної підготовки студентів спеціальностей "Початкова освіта" та "Дошкільна освіта" (спеціалізації: логопедія та інклюзивна освіта) на педагогічному факультеті створено Інклюзивно-ресурсний центр.

Практична підготовка студентів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами є одним із актуальних завдань сьогодення.

У процесі залучення студентів до корекційно-освітньої роботи на базі центу є можливість формування у них практичних умінь і навичок організації та реалізації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

  Інклюзивно-ресурсний центр оснащено унікальним сучасним обладнанням - мультимедійною системою "Інтерактивна підлога", дидактичними роздатковими матеріалами, літературою з проблем інклюзивного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, методичного забезпечення логопедичної роботи і т.д.

Графік роботи ІРС19-20.docx (14.3 Kb)

Перелік літератури, що є в наявності в кабінеті логопедії.doc (68 Kb) 

Матеріали кабінету.doc (36 Kb)

 

         Основними завданнями роботи  центру є: 

1.  Поглиблення та  закріплення теоретичних знань,  що одержані під час вивчення загальних та спеціальних курсів.

2.  Формування  професійних вмінь роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.  Формування навичок взаємодії між усіма учасниками психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. 

4.  Ознайомлення з нормативно-правовою базою організації інклюзивного та спеціального навчання дітей з особливими освітніми потребами  в умовах закладів загальної дошкільної та середньої освіти.

5.  Формування навичок взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами. 

6.  Стимулювати інтерес студентів до науково-дослідної роботи шляхом виконання наукових досліджень та висвітлення їх результатів у публікаціях.

7.  Планування логопедичної роботи, розробки перспективних та поурочних планів, ведення різних видів документації вчителя-логопеда.

8.  Формування навичок проведення фронтальних і індивідуальних занять з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, що мають вади мовлення.

9.  Формування навичок діагностичної діяльності.

10. Аналіз цікавих типових і нетипових випадків мовленнєвої патології (уточнення діагнозу, визначення та вибір методики роботи).

11. Надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами (консультації, заняття).

12. Надання консультативної допомоги батькам дітей з особливостями розвитку.

13. Надання консультативної допомоги педагогам, психологам закладів загальної дошкільної та середньої освіти щодо організації психолого-педагогічного супроводу дітей  з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

 

Меню