На допомогу студентам

Оновлено: 20.03.2020

            В успішній роботі над певним курсом Вам допоможе знайомство з робочою програмою курсу, методичними рекомендаціями до виконання практичних робіт та самостійних завдань.

          Ознайомтеся з планами практичних занять, текстами лекцій, завданнями для самостійної роботи та питаннями до заліку (екзамену) відповідно до кожної з дисциплін кафедри:

Гігієна дітей та підлітків:

_Гігієна дітей та підлітків_Зміст розділів дисципліни_.doc (71.5 Kb)

_Гігієна дітей та підлітків_Леції_.doc (25.5 Kb)

_Гігієна дітей та підлітків_Література_.doc (36 Kb)

_Гігієна дітей та підлітків_Питання до заліку_.doc (37.5 Kb)

_Гігієна дітей та підлітків_Практика_.doc (25 Kb)

_Гігієна дітей та підлітків_СРС_.doc (25 Kb)

Основи медичних знань:

_Основи медичних знань_Зміст розділів дисципліни_.doc (84.5 Kb)

_Основи медичних знань_Лекції_.docx (12.5 Kb)

_Основи медичних знань_Література_.doc (38.5 Kb)

_Основи медичних знань_Питання_.doc (40.5 Kb)

_Основи медичних знань_Практика_.doc (28.5 Kb)

_Основи медичних знань_СРС_.doc (27.5 Kb)

Педіатрія:

_Педіатрія_Зміст розділів дисципліни_.doc (78 Kb)

_Педіатрія_Лекції_.doc (61.5 Kb)

_Педіатрія_Питання до екзамену_.doc (31.5 Kb)

_Педіатрія_Практика_.doc (25 Kb)

_Педіатрія_Рекомендована література_.doc (40 Kb)

_Педіатрія_СРС_.doc (25.5 Kb)

Методика навчання математики:

Лекції МНМ.docx (42.4 Kb)

Питання до екзамену з МНМ.doc (28.5 Kb)

Практичні МНМ.docx (51.3 Kb)

Самостійна робота МНМ.doc (42 Kb)

Технологія вивчення галузі "Математика":

Лекції Технології.docx (23.3 Kb)

Практичні Технології.docx (46.3 Kb)

Самост робота Технологія.doc (37.5 Kb)

питання до екзамену з ТМО.docx (13.5 Kb)

Математика:

Математика_плани лекцій.doc (87 Kb)

Математика_плани практичних занять.doc (415.5 Kb)

Математика_самостійна робота.doc (52 Kb)

Математика_питання до екзамену.doc (39 Kb)

Основи інформатики з елементами програмування:

Основи Інформатики з елементами програмування_плани лекцій.doc (76.5 Kb)

Основи інформатики з елементами програмування_плани практичних.doc (56 Kb)

Основи інформатики з елементами програмування_самостійна робота.doc (74.5 Kb)

Основи інформатики з елементами програмування_перелік питань до заліку.doc (40 Kb)

Шкільний курс інформатики з методикою навчання в початкових  класах:

Шкільний курс інформатики з методикою_лекції.doc (110.5 Kb)

Шкільний курс інформатики з методикою _практичні.doc (135 Kb)

Логопедія:

Логопедія_Плани лекцій.docx (60.9 Kb)

Логопедія_Плани практичних занять.docx (113.7 Kb)

Логопедія_Метод.реком.до с.р..docx (29.9 Kb)

Логопедія_Питання до заліку_екзамену.docx (21.5 Kb)

Логопатологія дитячого віку:

Логопатологія_Плани лекцій.docx (23.9 Kb)

Логопатологія_Плани практичних занять.docx (34.5 Kb)

Логопатологія_Метод.реком.до с.р..docx (19.1 Kb)

Логопатологія_Питання до екзамену.docx (16.8 Kb)

Психологія мовлення:

Психологія мовлення_Плани лекцій.docx (26.2 Kb)

Психологія мовлення_Плани практичних.docx (27.4 Kb)

Психологія мовлення_Метод.реком.до с.р..docx (20.2 Kb)

Психологія мовлення_Питання до заліку.docx (15.1 Kb)

Основи інклюзивної освіти:

Осн.інкл.освіти_Плани лекцій.docx (28.7 Kb)

Осн.інкл.освіти_Плани практичних.docx (49.1 Kb)

Осн.інкл.освіти_Метод.реком.до с.р..docx (21.1 Kb)

Осн.інкл.освіти_Питання до заліку.docx (18.7 Kb)

Людина і світ з методикою навчання:

Людина і світ лекції.doc (51 Kb)

Аннотації лекцій курсу Людина и світ.docx (107.5 Kb)

Людина i свiт практичнi.doc (233.5 Kb)

Людина и свит самостійна.docx (51.6 Kb)

Методика навчання основам здоров'я:

ЛЕКЦІЇ ОСН ЗДОР.docx (32.7 Kb)

ОСНОВИ ЗДОРОВЬЯ практичні 16.docx (47.5 Kb)

ОСНОВИ ЗДОРОВЬЯ література.docx (32.5 Kb)

Основи здоровья Питання до заліку.docx (20.5 Kb)

Основи природознавства з методикою:

_Основи природознавства з методикою.docx (17.5 Kb)

Основи природознавства з методикою практичн16 .docx (211.6 Kb)

Основи природознавства САМОСТІЙНа РОБОТа .docx (16 Kb)

Вікова фізіологія і валеологія:

_Вікова фізіологія і валеологія.docx (18.4 Kb)

_Вікова фізіологія і валеологія лк.docx (14.2 Kb)

_Вікова фізіологія і валеологія практ.docx (16.7 Kb)

Логопсихологія:

Анотації та плани лекцій з Логопсихології.doc (78.5 Kb)

Плани до проведення практичних занять з Логопсихології.doc (89 Kb)

Завдання до самостійної роботи студентів з Логопсихології.doc (56 Kb)

Метод. рек. до виконання курсових робіт з Логопсихології.doc (34.5 Kb)

Завдання для дистанційного контролю з Логопсихології.doc (34 Kb)

Перелік питань, що виносяться на залік з Логопсихології.doc (42.5 Kb)

Перелік питань, що виносяться на екзамен з Логопсихології.doc (34 Kb)

Перелік питань до атестації здобувачів в.о. з Логопсихології.doc (34.5 Kb)

Список рекомендованих джерел з Логопсихології.doc (52.5 Kb)

Метод. рек. до виконання курсових робіт з Логопсихології.doc (34.5 Kb)

Метод. рек. щодо виконання к.р. для студ. з.ф. з Логопсихології.doc (34.5 Kb)

Основи дефектології:

Анотації та плани лекцій з Основ дефектології.doc (242 Kb)

Плани до проведення практичних занять з Основ дефектології.doc (326.5 Kb)

Завдання до самостійної роботи студентів з Основ дефектології.doc (92 Kb)

Завдання для дистанційного контролю з Основ дефектології.doc (34 Kb)

Перелік питань, що виносяться на залік з Основ дефектології.doc (77.5 Kb)

Перелік питань, що виносяться на екзамен з Основ дефектології.doc (34 Kb)

Метод. рек. до виконання курсових робіт з Основ дефектології.doc (34 Kb)

Метод. рек. щодо виконання к.р. для студ. з.ф. з Основ дефектології.doc (34.5 Kb)

Мет. вказівки щодо виконання дипл. робіт з Основ дефектології.doc (34 Kb)

Перелік питань до атестації здобувачів в.о. з Основ дефектології.doc (34.5 Kb)

Список рекомендованих джерел з Основ дефектології.doc (48.5 Kb)

Ритміка та логопедичні ігри:

_Анотації та плани лекцій з Ритміки та л.і..doc (98 Kb)

_Завдання для дистанційного контролю з Ритміки та л.і..doc (34 Kb)

_Завдання до самостійної роботи студентів з Ритміки та л.і..doc (67.5 Kb)

_Мет. вказівки щодо виконання дипл. робіт з Ритміки та л.і..doc (34 Kb)

_Метод. рек. до виконання курсових робіт з Ритміки та л.і..doc (34 Kb)

_Метод. рек. щодо виконання к.р. для студ. з.ф. з Ритміки та л.і..doc (34.5 Kb)

_Перелік питань до атестації здобувачів в.о. з Ритміки та л.і..doc (34.5 Kb)

_Перелік питань, що виносяться на екзамен з Ритміки та л.і..doc (34 Kb)

_Перелік питань, що виносяться на залік з Ритміки та л.і..doc (48 Kb)

_Плани до проведення практичних занять з Ритміки та л.і..doc (89 Kb)

_Список рекомендованих джерел з Ритміки та л.і..doc (48.5 Kb)


 

Скористайтеся посиланнями на матеріали та документи, що допоможуть студентам денної та заочної форми навчання підготуватися до державних іспитів.

Програма ДЕК (напрям підготовки Початкова освіта ОКР «бакалавр»).doc (208 Kb)

Програма ДЕК (спеціальність Початкова освіта, спеціалізація Основи інформатики).doc (111.5 Kb)

Програма ДЕК (спеціальність Початкова освіта, спеціалізація Логопедія).doc (134 Kb)

Програма ДЕК (спеціальність Початкова освіта ОКР «магістр».doc (111.5 Kb)

Програма ДЕК з модуля «Технології навчання природничо-математичних дисциплін».doc (119.5 Kb)

 Результати роботи проблемної групи. Веб-квест "Моє рідне місто" 

https://sites.google.com/s/1NqALU18WfmzV8DzRw3ipS4I3whtTnINd/p/1osp3RHfdR0mLb6fHVn-nHF8zgyqkJpAJ/edit  Мельник Я.

https://sites.google.com/view/podorozhizstepaniuk Степанюк І.

https://sites.google.com/view/kherson2018vebsitescomua/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F  Боровська Ю.

https://sites.google.com/s/1LvOq6ijOX--XMLh-j8Pus22s4yRBY1Eb/p/1eeMDcW3U8Kp2tGutl1zt_ZrIovKLAqEa/edit?authuser=2 Хижко К.

 https://sites.google.com/i.ua/web-quest-kherson/ Матвєєва І.

https://sites.google.com/s/1cmea1DL1CIMUu1rrjtrV0RYXpDNBQi5d/p/1PGHAnLxkMAilKAaUp_nURsfrCxHUpNd5/edit  Терещенко Н.

https://sites.google.com/view/web-kvestherson/  Обух Т.

https://sites.google.com/view/prurodniresursukhersona/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F Міщенко І.

goo.gl/iP3RLn Мудра Г.

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас подати статті

у збірку наукових матеріалів

«Науково-методичні засади становлення сучасного педагога»
Вимоги до публікацій.doc (47.5 Kb)