Sapere

Практики кафедри

Оновлено: 06.12.2019

        Професійно-педагогічна підготовка майбутніх спеціаліcтів у галузі початкової освіти як складний, багатогранний і тривалий процес здійснюється протягом усього періоду навчання студентів системою навчально-виховної роботи вузу, вагоме місце в якій займають різні види педагогічної практики. Педагогічна практика виступає органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу, психолого-педагогічної і методичної підготовки майбутнього вчителя, викладача, пов`язуючи теоретичне навчання студента в вузі з його майбутньою самостійною роботою в школі.

        Відповідно до "Положення про педагогічну практику студентів вищих навчальних закладів України" (наказ № 93 від 04.08.93), навчального плану і графіка навчального процесу на факультеті дошкільної та початковаої освіти:

1 КУРС - СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА ПРАКТИКА

2 КУРС - НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ФАХУ

3 КУРС - ВИРОБНИЧА ПРОПЕДЕВТИЧНА ПРАКТИКА

4 КУРС - ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗА ПРОФІЛЕМ СПРЯМУВАННЯ (бакалавріат)

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

5 КУРС - ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗА ПРОФІЛЕМ СПРЯМУВАННЯ

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

МАГІСТРАТУРА - КОМПЛЕКСНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА.

Основний час практикантів регламентовано завданнями по спостереженню та аналізу педагогічного процесу в школі, ознайомленням із документацією класовода та предметника школи, участь студентів у тематичних семінарах та тренінгах.

Кафедра природничо-математичних дисциплін координує проходження навчальної (природничої, логопедичної, основ інформатики) та педагогічної виробничої практик.

  Природнича практика кафедри

 

 

 

 

 Природнича практика вирішує цілий комплекс навчально-виховних задач:

  • поглиблення та вдосконалення теоретичних знань студентів з дисциплін природничого циклу;

  • готує майбутніх вчителів початкових класів до проведення екскурсій у природу;

  • формує навички екологічного виховання та позакласної краєзнавчої роботи.

Традиційно, вже багато років природничу практику проводять  в умовах Південного  узбережжя Чорного моря та степової Херсонщини, що дозволяє студентам 2  курсу ознайомитися зі специфікою екологічного виховання молодших школярів, зрозуміти  глибинні засади  екологічного виховання, ознайомитися з природою рідного краю.

Завдання до природничої практики: природнича навч практ.doc (67 Kb)

Завдання до інформаційної практики: інформатика навч практ.doc (55.5 Kb)

Завдання до логопедичної практики: логопедична навч практ.doc (52 Kb)

 

Педагогічна практика

За час проходження педагогічної практики студенти закріплюють теоретичні знання з теорії і методики навчання. Студенты направляються на практику у найкращі навчальні заклади м. Херсона, де мають можливість засвоїти кращий педагогічний досвід, випробувати свої сили та перевірити готовність до вибраної професії. 

З програмами природознавчої, інформаційної, логопедичної практики студенти мають можливість ознайомитися на сторінках  кафедри на сайті Херсонського Віртуального університету. Рекомендуємо звернути увагу на допоміжний матеріал, яким студенти та гості сайту мають можливість користуватися з метою  підготовки до уроків, оформлення документів практики.  

 

 

Меню