Оновлено: 27.08.2020

 

 

Саган Олена Валеріївна, в.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук,  автор цілої  низки посібників та рекомендацій, член експертної ради по захисту дисертацій.

Викладає дисципліни:

 1. Інформаційно-комунікаційні технології в роботі з дітьми.

 2. Методика навчання інформатики.

 3. Основи інформатики з елементами програмування.

 4. Математика.

 5. Сучасні інформаційні технології навчання.

 6. Технологія створення програмного забезпечення в початковій школі.

 7. Шкільний курс інформатики з методикою викладання в початкових класах..

 Авторський профіль: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=S3ZmdIUAAAAJ&hl=uk

https://publons.com/researcher/3128427/

E-mail: 

Телефон: 32-67-66

  
      

Борисенко Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Викладає дисципліни:

 1. Технології навчання освітніх галузей "Природознавство", "Суспільствознавство".

 2. Людина і світ з методикою навчання.

 3. Методика навчання основам здоров'я.

 4. Методика навчання природознавства.

 5. Основи природознавства з методикою.

 6. Методика навчання освітніх галузей «Суспільствознавство».

 7. Екологія.

 8. Методика навчання освітніх галузей "Природознавство".

 9. Методика навчання освітньої галузі "Здоров’я і фізична культура".

 Авторський профіль: 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=Fga00r4AAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-3515-4766

E-mail: відіслати e-mail

Телефон: 32-67-66

  

Москова Татяна Миколаївна,  старший викладач.

Викладає дисципліни:

1. Первинна медична допомога (Основи валеології).

2. Основи природознавства.

3. Основи природознавства з методикою.

4. Вікова фізіологія і валеологія.

5. Гігієна дітей та підлітків.

 Авторський профіль: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Pn3Egz4AAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-6961-6159

E-mail: відіслати e-mail 

Телефон: 32-67-66 

 

  
  
 

 

Сугейко Любов  Григорівна,  кандидат педагогічних наук,доцент, заступник завідувачки кафедри.

Викладає дисципліни:                                    

1. Сучасна українська мова з практикумом.

2. Методика навчання української мови.

3. Технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі.

E-mail: відіслати e-mail

 Телефон: 32-67-66

 


 

 Сємашкіна Галина Михайлівна, кандидат біологічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: 

1. Педіатрія.

2. Первинна медична допомога (Основи медичних знань і охорона здоров’я).

3. Анатомія, патологія слуху і мовлення.

4.Анатомія та фізіологія дітей та підлітків.

 

 Авторський профіль: 

https://orcid.org/0000-0002-5589-6364

E-mail: відіслати e-mail

 

Телефон: 32-67-66

 
 
 

Мироненко Оксана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Викладає дисципліни:  

1. Сучасна українська мова з практикумом.

2. Українська мова (за профілем спрямування).

3. Українознавство з методикою навчання: соціолінгвістика.

4. Етнолінгвістика, сучасний український правопис, література рідного краю.


E-mail: відіслати e-mailТелефон: 32-67-66 

  
   

Гаран Марина Сергіївна,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Викладає дисципліни:  

 1. Інформаційно-комунікаційні технології в роботі з дітьми.

 2. Методика навчання інформатики.

 3. Основи інформатики з елементами програмування.

 4. Математика.

 5. Сучасні інформаційні технології навчання.

 Авторський профіль: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=no6MXW8AAAAJ&hl=uk

https://publons.com/researcher/3114008//

https://orcid.org/0000-0002-7438-126X

 

  
   

Раєвська Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Викладає дисципліни:

1. Технологія навчання освітньої галузі «Математика».

2. Методика навчання освітньої галузі «Математика».

3. Методика навчання математики.

4. Формування вмінь розв'язання математичних задач у початкових класах.

Авторський профіль: 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=RIZmgNkAAAAJ

https://orcid.org/00000-002-4582-2839

E-mail: відіслати e-mail


Телефон: 32-67-66

 


  

Бальоха Альона Сергіївна, викладач кафедри.

Викладає дисципліни:

1. Методика навчання природознавства.

2. Людина і  світ з методикою  навчання.

3. Основи природознавства з методикою.

4. Екологія.

 Авторський профіль: 

https://scholar.google.com/citations?user=1xiGdz4AAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0003-4256-5758

 

E-mail: відіслати e-mail

 

Телефон: 32-67-66

 
 
 

 

E-mail: відіслати e-mail

 

Телефон: 32-67-66