Sapere

Навчальні програми

 

Робочий навчальний план на 2012-2013рр.

Напрям підготовки: 6.010102. Початкова освіта
1 курс

Назва дисципліни

Викладач

Всього

годин

Час на заняття (год)

Форма

контролю

Ауд.

С.р.

Лекц.

Практ.

Сем.

Л.р.

І. Професійна підготовка

1. Нормативна частина циклу

1.3.2.3

Основи педагогіки

Гриценко І.В.

54

32

22

18

14

 

 

залік

1.3.2.3

Педагогіка: дидактика

Гриценко І.В.

90

46

44

22

18

 

 

екзамен

1.3.2.1

Вступ до спеціальності

Андрієвський Б.М.

54

32

22

18

14

 

 

залік

1.4.7.1

Трудове навчання з практикумом

Голінська Т.М.

126

104

46

36

44

 

 

диф.залік


Напрям підготовки: 6.010102. Початкова освіта

 2 курс

Назва дисципліни Викладач Всього годин Час на заняття (год) Форма
контролю
Ауд. С.р. Лекц. Пракn. Сем. Л.р.
ІI. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ОРІЕНТОВАНОЇ) ПІДГОТОВКИ (ПП)
2. Варіативна(вибіркова) частина циклу
Дисципліни, які визначає ХДУ

2.1.1

         Основи наукових досліджень

Андрієвський Б.М.

36

20

 16

12

 

 

залік

1.3.2.5

Теорія та методика виховання

Дениснко В.В.

72

32

40

18

14 

 

 

екзамен

1.3.2.9

Методика виховної роботи

Резнік Н.О.

54

30

24

16

14

   

диф.залік

1.3.2.8

Педагогічні технології в початковій школі

 Резнік Н.О.

Горлова А.В. 

54

32

22

18

14

   

залік


Напрям підготовки: 6.010102. Початкова освіта

 3 курс

Назва дисципліни Викладач

Всього

годин

Час на заняття (год) Форма
контролю
Ауд. С.р. Лекц. Пракn. Сем. Л.р.
І. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ОРІЕНТОВАНОЇ) ПІДГОТОВКИ (ПП)
1.2. Професійна науково-предметна підготовка

ПП03

Історія педагогіки

Петухова Л.Є.,

Воропай Н.А.

108

 68  56 38 28   

залік,

екзамен

ПП16

Мистецтво з методикою навчання:

музичне виховання, основи хореографії

 Владимирова А.Л.

162

96

 66

34

52

 

 

залік 

ПП02

Школознавство

 Резнік Н.О.

 72

34

 38

20

 14

 

 

залік

ПП15

Образотворче мистецтво з методикою навчання

Голінська Т.М.

126

54

72

18

30

 

 6

диф.залік

ПП24

     Сучасні інформаційні технології навчання

Коткова В.В.

108

52

56

22

30

   

екзамен

ПП31

                    Робота з батьками

  Резнік Н.О.

90

50

40

20

30

   

залік


Напрям підготовки: 6.010102. Початкова освіта

 4 курс

Назва дисципліни

Викладач

Всього

годин

Час на заняття (год)

Фома
контролю

Ауд.

С.р.

Лекц.

Практ.

Сем.

Л.р.

І. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ОРІЕНТОВАНОЇ) ПІДГОТОВКИ (ПП)

1. Нормативна частина циклу 

ПП12

   Основи педагогічної майстерності

 Горлова А.В.

108

60

48

32

28 

 

 

екз./залік

ПП35

    Порівняльна педагогіка в контексті

              Болонського процесу

Денисенко В.В.

54

18

36

16

2

   

залік

ПП36

    Театрально-ігрова діяльність в ДНЗ

Владимирова А.Л.

36

18

18

10

8

   

залік

 

Спеціальність: 7.01010201 Початкова освіта
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
 

 

Назва дисципліни

Викладач

Всього

годин

Час на заняття (год)

Фома
контролю

Ауд.

С.р.

Лекц.

Практ.

Сем.

Л.р.

І. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ОРІЕНТОВАНОЇ) ПІДГОТОВКИ (ПП)

1. Нормативна частина циклу 

1.3.1

                     Актуальні проблеми педагогіки

Андрієвський Б.М.

54

22 

32

12

10  

 

залік 

1.4.4

Інтегроване вивчення навчальних предметів галузі "Мистецтво"

Голінська Т.М.

Гриценко І.В. 

54

22 

32 

14

8

 

 

  залік   

1.4.5

Інноваційні підходи до вивчення галузі "Технологія" 

Голінська Т.М.

Коткова В.В. 

 72

24 

48 

10

14 

 

 

  диф.залік 

 

Спеціальність: 8.01010201 Початкова освіта
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

Назва дисципліни Викладач

Всього

годин

Час на заняття (год) Форма
контролю
Ауд. С.р. Лекц. Практ. Сем. Л.р.
IIІ. Цикл професійної та практичної (професійно - орієнтованої підготовки)ПП
1. Нормативна частина циклу

1.4.1.1

Методологія та технологія організації педагогічних досліджень

 Андрєвський Б.М.

72

30

42

16

14

 

 

залік

1.4.1.3

Організація і керівництво навчально-виховним процесом у ВНЗ

 Денисенко В.В.

54

18

36

10

8

 

 

залік

1.4.1.4

Методика викладання дидактики у ВНЗ 

 Гриценко І.В.

72

44

28

16

28

 

 

екзамен

1.4.1.5

Методика викладання теорії виховання у ВНЗ

 Денисенко В.В.

54

24

30

10

14

 

 

екзамен

1.4.1.6

Методика викладання історії педагогіки у ВНЗ

 Петухова Л.Є.

72

38

34

10

28

 

 

 екзамен