Навчальні плани

Робочий навчальний план на 2013-2014 н.р. Напрям підготовки:Дошкільна освіта

      

Напрям підготовки: 6.010101. Дошкільна освіта
1 курс

Назва дисципліни Викладач Всього годин Час на заняття (год) Форма
контролю
Ауд. С.р. Лекц. Практ. Сем. Л.р.
І. Професійна підготовка
1. Нормативна частина циклу

1.3.2.3

Загальна педагогіка

Денисенко В.В.

144

80

64

38

42

 

 

Диф.залік /

Екзамен

1.2.8

Декоративне мистецтво та основи дизайну

Голінська Т.М.

180

68

112

8

60

 

 

Залік / 

Диф.залік

 

Напрям підготовки: 6.010101. Дошкільна освіта
 2 курс

Назва дисципліни Викладач Всього годин Час на заняття (год) Форма
контролю
Ауд. С.р. Лекц. Пракn. Сем. Л.р.
ІI. Цикл природничо-наукової підготовки
2. Варіативна(вибіркова) частина циклу
Дисципліни, які визначає ХДУ
2.1.1 Основи наукових досліджень Андрієвський Б.М. 36 20 16 12 8     Залік
1.4.17 Художня праця Голінська Т.М. 74 64 10 20 44     Диф.залік

 

Напрям підготовки: 6.010101. Дошкільна освіта
 3 курс

Назва дисципліни Викладач Всього годин Час на заняття (год) Форма
контролю
Ауд. С.р. Лекц. Пракn. Сем. Л.р.
І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГЕ)
1.2. Професійна науково-предметна підготовка

ПП15

Ритміка, хореографія

Владимирова А.Л.

54

28 26 28      

Залік

ПП19

Основи образотворчого мистецтва з методикою в ДНЗ

Голінська Т.М.

180

108 72 36 72    

Залік /

Екзамен

ПП33

Свята і розваги у ДНЗ

Владимирова А.Л.

54 30 24 16 14    

Залік

 

Напрям підготовки: 6.010101. Дошкільна освіта
 4 курс

Назва дисципліни Викладач Всього годин Час на заняття (год) Фома
контролю
Ауд. С.р. Лекц. Практ. Сем. Л.р.
І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГЕ)
1. Нормативна частина циклу

ПП19

Історія дошкільної педагогіки

Петухова Л.Є.

Воропай Н.А.

108

64

44

30

34

0

0

залік 

екзамен 

ПП20

Основи педагогічної майстерності

Горлова А.В.

108

70

38

38

32

0

0

залік

 ПП34

Порівняльна педагогіка в контексті Болонського процесу 

 Денисенок В.В.

 54

18

36 

 16

залік 

 

Спеціальність: 8.010101. Дошкільне виховання
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

Назва дисципліни Викладач Всього годин Час на заняття (год) Форма
контролю
Ауд. С.р. Лекц. Практ. Сем. Л.р.
IIІ. Цикл професійної та практичної (професійно - орієнтованої підготовки)ПП
1. Нормативна частина циклу

1.4.1.1

Методологія та технологія організації педагогічних досліджень

Андрієвський Б.М.

72

30

42

16

14

 

 

Залік

1.4.1.3

Організація і керівництво навчально-виховним процесом у ВНЗ

Денисенко В.В.

54

18 36 10 8    

Залік

1.4.1.6

Методика викладання історії педагогіки у ВНЗ 13-14

Петухова Л.Є.

72

38 34 10 28    

Залік