Контакти

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти
Вн. тел.: 259
Email:

Центр інтелектуального розвитку

Оновлено: 05.12.2019

 Сьогодні інтелектуальний розвиток людини є актуальним в сучасних умовах, в умовах розвитку інформаційного суспільства. Інтелектуальний розвиток є найважливішим компонентом діяльності людини. Для задоволення людських потреб у навчанні, спілкуванні, праці, вона повинна вміти сприймати світ, звертати увагу на різні види діяльності, обирати, обмірковувати, аналізувати і систематизувати отриману інформацію, формувати здатність до оволодіння і користування різними типами мислення, увагою, пам’яттю, уявою. Також не менш важливим є вміння робити правильні висновки, самоаналіз.

Отже, виникає необхідність для цілеспрямованого та систематичного розвитку інтелектуальних здібностей. Саме тому на педагогічному факультеті Херсонського державного університету у 2018 році був створений Центр інтелектуального розвитку.

На цій сторінці Ви можете ознайомитися із:

- запропонованими методиками діагностики інтелекту та перевірити його;

- переліком безкоштовних сайтів для діагностики свого інтелекту;

- позааудиторними заняттями факультету: робототехніка та комп’ютерне моделювання, гурток шахів;

- переліком безкоштовних сайтів для розвитку інтелекту, пам’яті, уваги, мислення;

- інтелектуальними іграми, які можна використовувати на заняттях.

         Ми пропонуємо цей продукт, як спробу створення інтелектуального середовища, в основі якого лежить розуміння важливості інтелектуального розвитку, залучення студентів до необхідної в наш час діяльності, а саме розвитку й використання їх інтелектуальних здібностей.

Методики діагностики інтелекту