План роботи НМР

Оновлено: 10.02.2021

План роботи

Науково-методичної ради педагогічного факультету

на 2020-2021 навчальний рік

Впродовж навчального року науково-методична рада педагогічного факультету координує всю науково-методичну роботу викладачів факультету, реалізує науково-методичний супровід проведення відкритих занять викладачів, що проходять за конкурсом; перевірку електронного та паперового навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедр (у тому числі на сайті та Віртуальному університеті); моніторинг оновлення сторінок кафедр на сайті ХДУ з питань методичного забезпечення навчального процесу, оновлення сторінки НМР факультету на сайті ХДУ, систематично проводить засідання науково-методичної ради факультету.

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні за виконання

1 засідання НМР факультету (вересень 2020 р.)

1

Затвердження складу НМР факультету

Голова НМР, члени НМР

2

Затвердження плану роботи науково-методичної ради на 2020 - 2021 н.р.

Голова НМР, члени НМР

3

Стан готовності силабусів освітніх компонент освітньо-професійних програм спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта СВО «бакалавр»,  СВО «магістр»

Голова НМР,

завідувачі кафедр

4

Затвердження авторських програм навчальних дисциплін факультету

Голова НМР, члени НМР

5

Затвердження екзаменаційних матеріалів атестації (програм, питань та білетів) на здобуття СВО «магістр» спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта

голова НМР

Казаннікова О.В., Воропай Н.А.,

Яковлева С.Д.

Пермінова Л.А.

6

Затвердження екзаменаційних матеріалів атестації (програм, питань та білетів) на здобуття СВО «бакалавр» спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта

голова НМР

Анісімова О.Е., Горлова А.В.,

Товстоган В.С.

Пермінова Л.А.

7

Затвердження тематики курсових робіт 2 (скорочений термін навчання), 4 курсів денної та заочної форм навчання

Москова Т.М., Радіонова О.І.

8

Затвердження тематики кваліфікаційних робіт СВО «магістр» денної і заочної форм навчання спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта

голова НМР

Казаннікова О.В., Воропай Н.А.,

Яковлева С.Д.

Пермінова Л.А.

2 засідання НМР факультету (жовтень 2020р.)

1

Використання інтерактивної підлоги під час викладання методик дошкільної та початкової освіти

Кабельникован Н.В.

2

Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

Голова НМР, члени НМР

3

Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

4

Затвердження тематики курсових робіт 1 (скорочений термін), 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання

Москова Т.М., Радіонова О.І.

5

Затвердження тематики кваліфікаційних робіт СВО «бакалавр» денної і заочної форм навчання спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта

Голова НМР, Анісімова О.Е., Горлова А.В.,

Товстоган В.С.

Пермінова Л.А.

6

Обговорення відкритих занять викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

7

Різне

Голова НМР, члени НМР

3 засідання НМР факультету (листопад 2020 р.)

1

Обговорення готовності кваліфікаційних робіт (проектів) СВО «магістр» спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта

голова НМР, голови експертних комісій, члени НМР

2

Аналіз реалізації ОПП спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта СВО «бакалавр»,  СВО «магістр»

голова НМР

Казаннікова О.В., Воропай Н.А.,

Яковлева С.Д.

Пермінова Л.А.

Анісімова О.Е.,

Горлова А.В.,

Товстоган В.С.

Пермінова Л.А.

3

Аналіз фахової відповідності науково-педагогічних працівників які забезпечують освітній процес спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта СВО «бакалавр»,  СВО «магістр»

Голова НМР,

завідувачі кафедр

4

Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

Голова НМР, члени НМР

5

Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

6

Обговорення відкритих занять викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

7

Різне

Голова НМР, члени НМР

4 засідання НМР факультету (грудень 2020 р.)

1

Затвердження авторських програм навчальних дисциплін факультету

Голова НМР, члени НМР

2

Аналіз підготовки здобувачів СВО «бакалавр» до атестаційних іспитів

Завідувачі кафедр

3

Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

Голова НМР, члени НМР

4

Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

5

Обговорення відкритих занять викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

6

Різне

Голова НМР, члени НМР

5 засідання НМР факультету (лютий 2021 р.)

1

Затвердження силабусів освітніх компонент освітньо-професійних програм спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта СВО «бакалавр»,  СВО «магістр» ІІ семестру

Голова НМР, члени НМР

2

Основи наукової комунікації

Ільїна Н.В.

3

Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

Голова НМР, члени НМР

4

Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

5

Обговорення відкритих занять викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

6

Різне

Голова НМР, члени НМР

6 засідання НМР факультету (березень 2021 р.)

1

Аналіз підготовки здобувачів СВО «бакалавр» до атестаційних іспитів

Завідувачі кафедр

2

Обговорення проектів навчальних та навчальних робочих планів факультету

Москова Т.М., гаранти ОПП

3

Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

Голова НМР, члени НМР

4

Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

5

Обговорення відкритих занять викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

6

Різне

Голова НМР, члени НМР

7 засідання НМР факультету (квітень 2021 р.)

1

Обговорення готовності кваліфікаційних робіт (проектів) СВО «бакалавр» спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта

голова НМР, голови експертних комісій, члени НМР

2

Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

Голова НМР, члени НМР

3

Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

4

Обговорення відкритих занять викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

5

Різне

Голова НМР, члени НМР

8 засідання НМР факультету (травень 2021 р.)

1

Самоаналіз викладання дисциплін освітніх компонент освітньо-професійних програм спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта СВО «бакалавр»,  СВО «магістр»

голова НМР

Казаннікова О.В., Воропай Н.А.,

Яковлева С.Д.

Пермінова Л.А.

Анісімова О.Е.,

Горлова А.В.,

Товстоган В.С.

Пермінова Л.А

2

Обговорення перспектив роботи НМР факультету у 2021-22 н.р.

Голова НМР,

3

Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та ХДУ

Голова НМР, члени НМР

4

Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

5

Обговорення відкритих занять викладачів факультету

Голова НМР, члени НМР

6

Обговорення реалізації силабусів у 2020-2021 н.р.

Голова НМР, члени НМР

7

Різне

Голова НМР, члени НМР

9 засідання НМР факультету (червень 2021 р.)

1

Затвердження програм практик на 2021-2022 н.р.

Голова НМР, С.П. Чепурна

2.

Річний звіт науково-методичної ради факультету за 2020-2021 та

Голова НМР

3.

План науково-методичної ради факультету на 2021-2022 н.р.

Голова НМР

4.

Різне

Голова НМР, члени НМР

 

Провести такі семінари:

1. Науково-методичний семінар: «Складові силабусу та особливості його оформлення» (Саган О.В.) – 03.09.20.

2. Науково-методичний семінар: «Використання інтерактивної підлоги під час викладання методик дошкільної та початкової освіти» (Кабельникован Н.В.)

3. Продовжувати проводити практичні семінари та майстер-класи з теми «Використання інтерактивної дошки в освітньому процесі закладу вищої освіти».