Діагностично-корекційний центр розвитку дитини

Оновлено: 23.09.2019

 Дитина варта уваги та любові вже тому, що вона є. Сьогодні будь-яка освічена людина на питання про те, що таке дитинство, надасть відповідь – це період посиленого розвитку, змін, навчання.

Дійсно, дитинство – унікальний період у житті людини. Особливість цього періоду порівняно з наступними етапами становлення особистості полягає у тому, що він забезпечує саме загальний розвиток дитини, який слугує основою для набуття нею у подальшому спеціальних знань, навичок і засвоєння різних видів діяльності. В дитинстві формуються не лише такі якості психіки, які визначають собою загальний характер поведінки, становлення до навколишнього, а й ті, що проєктуються на майбутнє.  Тому дуже важливим є забезпечення адекватних умов для розвитку кожній дитині. Дитинство – це період парадоксів і протиріч, без яких неможливо уявити процес розвитку. Тому навчання й виховання повинні охоплювати весь спектр психічних якостей дитини. Отже, основного  значення набувають підтримка і всебічний розвиток якостей, специфічних для дитинства, оскільки унікальні умови більше не повторяться й набуте в цей період надалі буде важко, або неможливо надолужити, і особистість може виявитися у чомусь вузькою, недосконалою.

Розуміння унікальності, самоцінності дитинства, його непересічного значення для наступного розвитку, розуміння дитини як цінності для батьків, для педагогів привело до ідеї створення Центру корекції та розвитку дитинства на факультеті дошкільної та початкової освіти. Ця ідея реалізувалась і сьогодні на факультеті успішно функціонує означений заклад.

Гуманізація суспільства потребує розвитку нових форм впливу на дитину. Такою формою є психолого-педагогічний супровід, який передбачає забезпечення оптимальних умов розвитку дитини. Супровід спрямований на забезпечення особистісно-орієнтованого навчання й виховання, своєчасне виявлення проблем у розвитку дитини і визначення умов їх подолання. Супровід базується на основі мультидисциплінарного підходу, що передбачає участь фахівців різного профілю. Діяльність Центру діагностики та корекції  розвитку дітей спирається саме на концепцію супроводу. 
         Накопичений досвід та аналіз діяльності Центру діагностики та корекції розвитку дітей дозволив  виокремити наступні етапи роботи:

1. Організаційно-підготовчий етап:

- затвердження списку студентів та викладачів, що працюватимуть у Центрі (термін виконання – вересень 2015р.);

- призначення відповідальних за різні види діяльності (вересень 2015р.);

- узгодження графіку роботи Центру з розкладом занять студентів та викладачів (вересень 2015р.);

- проведення рекламної роботи, щодо діяльності Центру (вересень 2015р.);

- здійснення набору дітей, які потребують допомоги (вересень-жовтень 2015);

- оновлення діагностико-корекційного інструментарію (вересень 2015р.).

2. Основний етап:

-  індивідуальна діагностика ( за запитом);

- скринінгова діагностика в дитячих закладах (за запитом, під час педагогічних практик) (листопад-грудень 2015р., березень квітень 2016р.;

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота за виявленими проблемами розвитку (постійно, за запитом);

- консультативна діяльність з дорослими пацієнтами (батьки, педагогічні працівники);

- психологічна просвіта ( батьки, студенти, педагоги);

- навчальна діяльність –  теоретичний аналіз проблем дитинства, ознайомлення з новими техніками роботи з дітьми (студенти).

3. Підсумково-аналітичний етап:

- фіксування результатів діагностико - відновлювальної та/або розвивальної діяльності у протоколах з  кожним конкретним пацієнтом;

- аналіз результатів та прогноз супроводу кожного пацієнта Центра (по завершенні роботи);

- аналіз діяльності студента, закріпленого за конкретним пацієнтом (по завершенні роботи);

- створення накопичувальних тек за кожним випадком ускладнень розвитку дитини (діагностичні методики, корекційно-розвивальні ігри, вправи, заняття, програми, тренінги та ін.).


Метою діяльності Центру є максимальне сприяння психічному розвитку особистості кожної дитини, яка опинилась у колі уваги працівників Центру. Пріоритетними аспектами діяльності Центру є психолого-педагогічна підтримка дітей з ускладненою поведінкою, проблемами у навчанні, психологічна допомога дітям з особливими потребами, психолого-педагогічна підготовка дітей до школи. 

  - Діагностичний напрям:

1. Діагностика психічного розвитку з метою визначення причин недоліків розвитку.

2. Діагностика здібностей дитини.

3. Діагностика дезадаптованої поведінки дітей з метою її подальшої корекції.

4. Діагностика комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей.

5. Діагностика готовності до систематичного навчання в школі.

6. Діагностика причин неуспішності у навчанні молодших школярів.

7. Діагностика специфіки дитячо-батьківських стосунків.

    - Корекційний напрям:

1. Корекція функціональних недоліків розвитку.

2. Корекція вад мовлення.

3. Корекція поведінки дітей.

4. Корекція недоліків у навчальній діяльності.

5. Корекція проблем у взаємодії батьків і дітей.

    - Консультативно-розвивальний напрям:

1. Підготовка дитини до школи.

2. Формування соціально схваленої поведінки.

3. Розвиток комунікативних навичок.

4. Інтелектуальний розвиток дітей.

5. Визначення напряму і рекомендації щодо розвитку здібностей дітей.

    У межах діяльності Центру здійснюється консультативна робота з батьками  та студентами.

 В центрі працюють освічені викладачі факультету, а також студенти, для яких Центр виконує функцію бази для науково-методичної і практичної діяльності. Робота з клієнтами Центру дає можливість студентам набути досвід розв’язання типових і нетипових проблем дитинства, організації навчально-виховного процесу в реальних умовах. Керує Центром корекції та розвитку дитинства і приймає безпосередню участь в його діяльності викладач факультету, кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Казаннікова О.В.

Сьогодні діяльність Центру вийшла за межі надання допомоги дітям дошкільного та молодшого шкільного віку. До Центру звертаються по допомогу батьки, у яких ускладнена взаємодія з власними дітьми. А також діти, у яких виникають непорозуміння з батьками або в колективі однолітків (підлітковий вік). Активно звертаються до спеціалістів Центру студенти, як денної, так і заочної форми навчання, особливо в критичні періоди свого життя. В Центрі надаються консультації з питань сімейних стосунків та професійної діяльності, в першу чергу, педагогічної. Центр розширює  географію своєї діяльності. За консультаціями звертаються громадяни інших країн ( Росія, Германія, Ізраїль).

Сьогодні  Центр корекції та розвитку дитинства на факультеті дошкільної та початкової освіти можна вважати альтернативною формою психологічної служби освітнього закладу.    

 

Меню

Фотогалерея

Контакти

ауд.№ 206 Ккафедра дошкільної освіти

м. Херсон, вул. Університетська 27, Херсонський державний університет, 

 

Координатор Центру: кандидат психологічниїх наук, доцент кафедри дошкільної освіти Казаннікова Олена Василівна  

Тел.: (0552) 32-67-66
Вн. тел.: 261
Email:

Документи