Зв'язки з освітніми закладами

Оновлено: 22.02.2019

 Систематична та цілеспрямована робота з освітніми закладами міста Херсона та Херсонської області  реалізується в наступних напрямах:

 1. Проведення практик

З 31 серпня по 4 вересня, проходила практика "Перші дні дитини в школі". Ця практика стала першим етапом виробничої практики студентів 4 курсу. 7 вересня пройшла звітня конференція, на якій керівники повідомили про недоліки у веденні документації, розповіли про наступний етап, а також повідомили всім студентам іх оцінку за перший етап.  На конференції були присутні групові керівники, заступники декана факультету – ст. викл. Горлова А.В. та ст. викл. Москова Т.М., вони побажали студентам терпіння та наснаги.

         12 листопада 2014 року відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики. На конференцію були запрошені директори базових шкіл та заступники директора з НВР, завідувачі та методисти базових дошкільних навчальних закладів

         На конференції були присутні групові керівники, заступники декана факультету – ст. викл. Горлова А.В. та ст. викл. Москова Т.М., гості – директор НВК №7 Поперечнюк І.В., заступник директора НВК №7 Горобець І.А., вчитель початкових класів ЗОШ №55 Черпак Л.В., завідувач ДНЗ №33 Ковальчук А.А., завідувач ДНЗ №34 Степанова Г.Л., завідувач ДНЗ №79 Драмін Т.М., методист ДНЗ №20 Галашевська О.Ю, інструктор фізичного виховання ДНЗ №20 Сидоренко О.С., соціальний педагог ДНЗ №20 Ступак Т.А.  

         Кожний студент напрямів підготовки «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» отримав методичні матеріали:

- програму практики;

- щоденник практики;

- направлення в школу та ДНЗ;

- заходи, що сприяють виконанню програми практики;

- проспект про факультет для проведення  профорієнтаційної роботи;

- схему написання стенограми занять та уроків;

- схему аналізу уроку, заняття, виховного заходу;

- схему написання психолого-педагогічної характеристики.

         17 листопада відбудуться настановчі конференції на базах практики.

Творчих злетів та успіхів Вам, шановні студенти у оволодінні практичними вміннями та навичками на виробничій педагогічній практиці.

 2. Проведення індивідуальних та лабораторних занять студентів.

Студенти 321-351 групи відвідували уроки письма та читання в Школі гуманітарної праці; студенти 521 групи – уроки англійської мови НВК №9.

На базі ДНЗ № 20 у день самопідготовки студенти 2, 3 курсів спеціальності «Дошкільна освіта» з 9 до 11 години відвідують лабораторні заняття з метою активного залучення до освітнього процесу ДНЗ. Є позитивні відгуки як студентів так і педколективу я/с № 20.

 3. Науково-методична співпраця.

Старший викладач Мельничук Ю.Ю. веде факультативний курс на базі гімназії №3, керувала написанням робіт на конкурс Мала академія наук, секція «Педагогіка» (учень зайняв 2 місце). Проводила семінар для учителів гімназії з питань підготовки наукових робіт; постійно консультує вчителів та учнів – членів МАН.

Щорічно на базі факультету випускники та викладачі проводять Моніторинг професійної майстерності, під час якого студенти демонструють свою майстерність в проведенні занять, уроків, виховних заходів роботодавцям та практикам дошкільної і початкової освіти.

 

4. Проведення конференцій, семінарів, виступів.

Проведено Регіональний науково-практичний семінар «Використання інтерактивних технологій навчання в мовній освіті молодших школярів», у якому брали участь представники обласного відділу освіти, директори шкіл, вчителі початкових класів міста Херсона та області, викладачі кафедри. За результатами роботи семінару видано збірник статей.

Заплановано виступ старшого викладача Сидоренко Н.В. у ЗОШ №28 «Реалізація народознавчого аспекту у викладанні уроків письма та читання  у початковій школі» (квітень).

Заплановано виступ вчителя початкових класів ЗОШ №41 Малої О.О. з теми «Використання інтерактивних форм роботи на уроках української мови та читання»  для студентів 3 курсу на занятті з «Методики навчання української мови» (доц. Нагрибельна І.А.).

Представники ДНЗ залучаються до проведення семінарів в Освітньому центрі Ф.Фрьобеля ( я/с № 41, № 20, № 38, № 4, № 5, № 28) – жовтень 2010, березень 2011р. – участі в Міжнародних конференціях – квітень 2009, жовтень 2010, травень 2011 – я/с № 41, № 20 та ін.

Викладач кафедри Анісімова О.Е. була запрошена до участі у семінарі для методистів ДНЗ міста та області «Вимоги Базової програми «Я  у Світі» щодо організації розвивального середовища ДНЗ» - грудень 2010 (РІПО).

Викладачі кафедри Казаннікова О.В., Анісімова О.Е. брали участь у семінарі на базі Будинку дитячої творчості (для керівників гуртків із залученням дітей дошкільного віку) – березень 2011 р.

Активними учасниками семінарів для освітян, що проводяться на базі РІПО, є викладачі факультету.

 5.     Публікації.

Викладачі факультету мають публікації у фахових виданнях та навчальні  посібники, методичні рекомендації спрямовані для широкої вчительської аудиторії.

Протягом 2010/2011 року надруковано такі методичні посібники для ДНЗ:

«Базова програма «Я у Світі»: групові та індивідуальні форми роботи в ДНЗ» / упоряд. О.Б. Полєвікова. – Х.: Вид.група «Основа», 2010. – 206 с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»);

«Базова програма «Я у Світі»: методичні рекомендації для вихователів ДНЗ» / упоряд. О.Б. Полєвікова. – Х.: Вид.група «Основа», 2010. – 336 с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»);

«Планування освітньої роботи дошкільного навчального закладу (за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я і у Світі») / Анісімова О.Е., Колінько Н.О., Полєвікова О.Б. – Х: Вид.група «Основа», 2010. – 191 с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Керівнику»).

Доцент К.Ю.Віттенберг (у співавторстві з Білоущенко І.Б.) підготувала методичний посібник «Практичний курс англійської мови для ДНЗ (за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»). 1-й рік навчання », 2010. – 400 с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»).

Зміцненню зв’язків із ДНЗ Херсонщини сприяє просвітницька робота кафедри дошкільної освіти, що здійснюється на шпальтах Всеукраїнського видання «Методична скринька», де викладачі кафедри ведуть постійні рубрики: Полєвікова О.Б. – «Думка науковця»; Казаннікова О.В. – «Поради психолога»; Віттенберг К.Ю. – «Вивчаємо англійську».

 Дякуємо нашим колегам за постійну підтримку та плідну співпрацю!

Запрошуємо Вас до співробітництва!

Меню

Фотогалерея

Новий Carousel