4 курс

Оновлено: 01.04.2020

Моніторинг довкілля (спеціальність 101 Екологія, 415 група), викладачі - доцент Загороднюк Н.В., викладач Клименко В.М. 

Дисципліна, група, викладач

Дата пропущеного заняття, вид заняття

Тема заняття

Методичні матеріали для самопідготовки, перелік завдань для самостійного виконання, рекомендована література

Вид та форма контролю

Моніторинг довкілля

доц. Загороднюк Н.В.

12.03.2020 (лекція) (4 год)

Методи біоіндикації

Методи біоіндикації_лекція інд завдання.docx 

Перевірка конспекту

Питання, винесені на самостійне опрацювання, включені до переліку екзаменаційних питань

Моніторинг довкілля

доц. Загороднюк Н.В.

 18.03.2020 (лекція)

 Система соціально-екологічного моніторингу Система соц_екол моніторингу інд завдання для самопідготовки.docx (15.3 Kb)

Перевірка конспекту

Питання, представлені в лекції, включені до переліку екзаменаційних питань семестрового іспиту з дисципліни

Моніторинг довкілля

викл. Клименко В.М.

 

13.03.2020 (практичне заняття)

16.03.2020 (практичне заняття) 

 Ліхеноіндикація як метод біомоніторингу

 Ліхеноіндикація_практ_завдання для самопідготовки.docx 

 Питання, винесені на самостійне опрацювання, включені до переліку екзаменаційних питань

Моніторинг довкілля

викл. Клименко В.М.

27.03.2020 (практичне заняття)

Екологічна освіта та екологічне виховання

 Екоосвіта та ековиховання_практ_завдання для підготовки.docx 

 Питання, винесені на самостійне опрацювання, включені до переліку екзаменаційних питань

 

Дисципліна, група, викладач Дата пропущеного заняття, вид заняття Завдання Вид та форма контролю

Заповідна справа

проф. Мойсієнко І.І

  PZF_praktikum_Заповідна справа.docx (258.9 Kb)  

Вислати відповіді на запитання практичної

роботи у вигляді одного файлу не пізніше

дати заняття на

e-mail: