Завдання для студентів 1 курсу магістратури спеціальностей 091 Біологія (за ОПП "Біологія"), 014 Середня освіта (біологія та здоров'я людини), 091 Біологія (за ОНП "Ботаніка")

Оновлено: 05.06.2020

Морфобіологічні особливості лікарських рослин. Спеціальність 091 Біологія (за ОНП "Ботаніка), 117м група. Викладач - доцент Загороднюк Н.В. 

Дисципліна, група, викладач

Дата пропущеного заняття, вид заняття

Тема заняття, методичні матеріали для самопідготовки, перелік завдань для самостійного виконання, рекомендована література

Вид та форма контролю

МБОЛкР

доц. Загороднюк Н.В.

 

Перелік питань для самопідготовки до складання заліку з дисципліни

 МБОЛкР Перелік питань до заліку.doc (61 Kb)

Конференция: Zoom.

Тема: 091 Біологія (Ботаніка) 117м група: семестрові заліки

Время: 4 июн 2020 15:00 Киев

Идентификатор конференции: 863 1636 2422

Пароль: 535408

МБОЛкР

доц. Загороднюк Н.В.

 (практична робота)

Морфологія, біологія та лікувальні властивості кімнатних рослин

Завдання практичної роботи (з методичних рекомендацій), з переліком рослин, що досліджуються, та літературою для самопідготовки. Завдання для самостійного опрацюбвання теми практичної роботи, перелік звітної документації МБОЛкР_Лікарські властивості кімнатних рослин_Практична та завдання.docx (19.5 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу або на одну з адрес:

МБОЛкР

доц. Загороднюк Н.В.

29.04.2020 (практична робота)

Морфологія, біологія та лікувальні властивості прянощів та спецій

Завдання практичної роботи (з методичних рекомендацій), з переліком рослин, що досліджуються, та літературою для самопідготовки. Завдання для самостійного опрацюбвання теми практичної роботи, перелік звітної документації МБОЛкР_Лікарські властивості прянощів та спецій_Практична та завдання.docx (18 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу або на одну з адрес:

 

МБОЛкР

доц. Загороднюк Н.В.

24.04.2020 (практична робота)

Морфологія і біологія плодових екзотичних рослин та рослин-стимуляторів, відомих в Україні

Завдання практичної роботи (з методичних рекомендацій), з переліком рослин, що досліджуються, та літературою для самопідготовки. Завдання для самостійного опрацюбвання теми практичної роботи, перелік звітної документації МБОЛкР_Лікарські властивості плодових екзотів та рослин стимуляторів_Практична та завдання.docx (18.6 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу або на одну з адрес:

 

МБОЛкР

доц. Загороднюк Н.В.

15.04.2020 (практична робота)

 Морфологія і біологія рослин, що лікують розлади нервової системи

Завдання практичної роботи (з методичних рекомендацій), з переліком рослин, що досліджуються, та літературою для самопідготовки. Завдання для самостійного опрацюбвання теми практичної роботи, перелік звітної документації МБОЛкР_Лікування Нервових розладів_Практична робота та завдання.docx (17.7 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу та на адресу:

МБОЛкР

доц. Загороднюк Н.В.

 09.04.2020 (практична)

Морфологія і біологія рослин, що лікують розлади серцево-судинної системи

Завдання практичної роботи (з методичних рекомендацій), з переліком рослин, що досліджуються, та літературою для самопідготовки. Завдання для самостійного опрацюбвання теми практичної роботи, перелік звітної документації МБОЛкР_Лікування ССС_Практична робота.docx (18.1 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу та на адресу:

МБОЛкР, 

доц. Загороднюк Н.В.

01.04.04.2020 (лекція)

 Біологія та лікувальні властивості окремих видів кімнатних рослин

План лекції з анотаціями до кожного питання. Перелік рекомендованої літератури. Завдання до самостійного опрацювання лекції МБОЛкР_Лік_власт_кімнатних рослин план лекції та завдання.doc (61.5 Kb)

 Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу та на адресу:

  МБОЛкР,

доц. Загороднюк Н.В.

25.03.2020 (практичне заняття)

 Морфологія і біологія рослин флори Херсонщини, що лікують хвороби органів травлення

Завдання практичної роботи (з методичних рекомендацій), з переліком рослин, що досліджуються, та літературою для самопідготовки МБОЛкр_Лікування хвороб органів травлення Практ_робота.docx (16.8 Kb)

Завдання для самостійного виконання практичної роботи МБОЛкР_Лікування хвороб органів травлення_завдання для самостійного виконання.docx (17.1 Kb)

Допоміжна інформація для роботи МБОЛкР_Лекция_Фітотерапія хвороб органів травлення.docx (66.5 Kb) МБОЛкР_Рослини_Лікування хвороб органів травлення.docx (1.9 Mb)

 Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на адресу:

МБОЛкР, 

доц. Загороднюк Н.В.

 19.03.2020  (лекція)

Біологія та лікувальні властивості плодових екзотичних рослин та спецій.

План лекції з анотаціями до кожного питання. Перелік рекомендованої літератури. Завдання до самостійного опрацювання лекції МБОЛкР_Лік_власт_екзот_фруктів_прянощів_та_спецій план лекції та завдання.doc (66.5 Kb)

 Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу та на адресу:

МБОЛкР, 

доц. Загороднюк Н.В.

 12.03.2020 (лекція)

Морфологія і біологія рослин, що лікують розлади серцево-судинної системи

План лекції з анотаціями до кожного питання.  Перелік рекомендованої літератури. Завдання до самостійного опрацювання лекції МБОЛкР_Рослини що лікують розлади ССС план лекції та завдання.docx (17.1 Kb) 

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу та на адресу:

 

Науково-дослідний практикум з ботаніки. Спеціальність 091 Біологія (за ОНП "Ботаніка), 117м група. Викладач - доцент Загороднюк Н.В. 

Дисципліна, група, викладач

Дата пропущеного заняття, вид заняття

Тема заняття, методичні матеріали для самопідготовки, перелік завдань для самостійного виконання, рекомендована література

Вид та форма контролю

       

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

   

Конференция: Zoom.

Тема: 091 Біологія (Ботаніка) 117м група: семестрові заліки

Время: 4 июн 2020 15:00 Киев

Идентификатор конференции: 863 1636 2422

Пароль: 535408

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

04.06.2020.(лабораторна робота)

Регіонально рідкісні водорості Херсонщини

Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу або на одну з адрес:

 

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

04.06.2020.(лабораторна робота)

Рідкісні види зелених водоростей Червоної книги України

Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання НДПр_Chlorophyta _рідкісні водорості ЧКУ_Завдання дистанційне.docx (17.7 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу або на одну з адрес:

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

27.05.2020.(лабораторна робота)

Макрофіти відділу Chlorophyta морських екосистем Херсонщини

Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання НДПр_Chlorophyta _марвофіти морськи екосистем ЧМ_Завдання дистанційне.docx (17.6 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу або на одну з адрес:

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

27.05.2020.(лабораторна робота)

Макрофіти відділу Chlorophyta прісноводних екосистем України

Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання НДПр_Chlorophyta _макрофіти прісноводни екосистем_Завдання дистанційне.docx (18.4 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу або на одну з адрес:

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

27.05.2020.(лабораторна робота)

Відділ Chlorophyta: епіфітні та епігейні суходольні водорості

Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання НДПр_Chlorophyta _епыфыти_епылыти_Завдання дистанційне.docx (18.3 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу або на одну з адрес:

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

21.05.2020.(лабораторна робота)

 Рідкісні види Rhodophyta в альгофлорі України

Завдання лабораторної роботи (з методичних рекомендацій). Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання НДПр_Rhodophyta _рідкісні_Завдання дистанційне.docx (17.6 Kb)

 

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу або на одну з адрес:

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

13.05.2020.(лабораторна робота)

 Відділ Rhodophyta морських екосистем України

Завдання лабораторної роботи (з методичних рекомендацій). Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання НДПр_Rhodophyta _альгофлори_України_Завдання дистанційне.docx (18.4 Kb)

 

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу або на одну з адрес:

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

07.05.2020.(лабораторна робота)

Відділ Phaeophyta як компонент альгофлори України

Завдання лабораторної роботи (з методичних рекомендацій). Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання НДПр_Phaeophyta _альгофлори_України_Завдання дистанційне.docx (17.3 Kb)

Допоміжнимй матеріал: Бурі водорості морів Херсонщини.pdf (1 Mb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу або на одну з адрес:

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

29.04.2020.(лабораторна робота)

 Діатомові водорості (Bacillariophyta) водойм Херсонщини

Завдання лабораторної роботи (з методичних рекомендацій). Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання НДПр_Bacillariophyta_альгофлори_України_Завдання дистанційне.docx (17.9 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в профільну групу або на одну з адрес:

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

23.04.2020 (лабораторна робота)

 Ціанофіти в альгофлорі України

Завдання лабораторної роботи (з методичних рекомендацій). Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання НДПр_Ціанофіти_альгофлори_України_Завдання дистанційне.docx (17.4 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в тематичну групу та на на адресу:

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

15.04.2020 (лабораторна робота)

Мохоподібні антропогенно трансформованих екосистем

Завдання лабораторної роботи (з методичних рекомендацій). Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання НДПр_Мохи в антропогенних екосистемах_Завдання дистанційне.docx (19.4 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в тематичну групу та на на адресу:

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

 09.04.2020 (лабораторна робота)

Марчантієві та юнгерманієві печіночники природних екосистем Херсонщини (ч.2): клас Jungermanniopsida

Завдання лабораторної роботи (з методичних рекомендацій). Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання НДПр_Юнгерманнієві_лабор_робота_Завдання дистанційне.docx (17.6 Kb)

Демонстраційна презентація з об"єктами для визначення НДПр_Юнгерманієві_лабор_робота_Презентація.pptx (954.5 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в тематичну групу та на на адресу:

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

02.04.2020 (лабораторна робота)

Марчантієві та юнгерманієві печіночники природних екосистем Херсонщини (ч.1): клас Marchantiopsida

Завдання лабораторної роботи (з методичних рекомендацій). Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання НДПр_Марчантієві_лабор_робота_Завдання дистанційне.docx (17.9 Kb)

Демонстраційна презентація з об"єктами для визначення НДПр_Марчантієві_лабор_робота_Презентація.pptx (949.1 Kb)

Електронні копії виконаних завдань (теоретична та практична частина) надаються викладачу на Viber в тематичну групу або на на адресу: 

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

25.03.2020 (лабораторна робота)

 Бокоспорогонні мохи бріофлори Херсонщини: родина Амблістегієві (Amblystegiaceae)

Завдання лабораторної роботи (з методичних рекомендацій) Наук_досл_практикум_Амблістегієві лабор_робота.docx (15.4 Kb)

Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання Наук_досл_практикум Амблістегієві_завдання до самостійного виконання.docx (17.3 Kb)

Матеріали методички - для оптимізації роботи Nauk_dosl_pract_5botan_mag_metod_labor_19_20.doc (814.5 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в тематичну групу та на на адресу:

 Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

19.03.2020 (лабораторна робота)

 Бокоспорогонні мохи бріофлори Херсонщини: родина Гіпнові (Hypnaceae)

Завдання лабораторної роботи (з методичних рекомендацій) Наук_досл_практикум_Гіпнові лабор_робота.docx (15.2 Kb)

Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання Наук_досл_практикум Гіпнові_завдання до самостійного виконання.docx (16.8 Kb)

Матеріали методички - для оптимізації роботи Nauk_dosl_pract_5botan_mag_metod_labor_19_20.doc (814.5 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в тематичну групу та на на адресу:

Науково-дослідний практикум з ботаніки, 117 м група

доц. Загороднюк Н.В.

17.03.2020 (лабораторна робота)

Бокоспорогонні мохи бріофлори Херсонщини: родина Брахітецієві (Brachytheciaceae)

Завдання лабораторної роботи (з методичних рекомендацій) Наук_досл_практикум_Брахітецієві лабор_робота.docx (16.1 Kb)

Завдання до самостійного опрацювання теми лабораторної роботи, з поясненнями щодо методики виконання Наук_досл_практикум Брахітецієві_завдання до самостійного виконання.docx (16.4 Kb)

Матеріали методички - для оптимізації роботи Nauk_dosl_pract_5botan_mag_metod_labor_19_20.doc (814.5 Kb)

Електронні копії виконаних завдань надаються викладачу на Viber в тематичну групу та на на адресу:


Фіторізноманіття України. Спеціальність 091 Біологія (за ОНП "Ботаніка), 117м група. Викладачі - доцент Загороднюк Н.В., викладач Захарова М.Я. 

Дисципліна, група, викладач

Дата пропущеного заняття, вид заняття

Тема заняття, методичні матеріали для самопідготовки, перелік завдань для самостійного виконання, рекомендована література

Вид та форма контролю

Фіторізноманіття України

викл. Захарова М.Я.

практичні заняття 

12.03.2020

26.03.2020

Фіторізноманіття зони мішаних лісів Фіторізноманіття України практична№4.docx (26.6 Kb)

Фіторізноманіття зони широколистяних лісів Фіторізноманіття України практична №5.docx (26.4 Kb)

Вислати відповіді на запитання практичної роботи у вигляді одного файлу не пізніше дати заняття на e-mail: 

Фіторізноманіття України

доц. Загороднюк Н.В.

18.03.2020 (лекція) 

Флористичне та фітоценотичне різноманіття зони широколистяних лісів

План лекції з анотаціями до кожного питання. Перелік рекомендованої літератури. Завдання до самостійного опрацювання лекції Фіторізноманіття_лекція_Широколистяні ліси_ПЛАН ТА Завдання.docx (23.8 Kb)

Фотокопії оформлепних рукописів лекції надсилаються доценту Загороднюк Н.В. на Viber в тематичну групу не пізнише ніж за 7 днів після дати заняття

Фіторізноманіття України

доц. Загороднюк Н.В.

24.03.2020 (лекція)

Флористичне та фітоценотичне різноманіття лісостепової зони

План лекції з анотаціями до кожного питання. Перелік рекомендованої літератури. Завдання до самостійного опрацювання лекції Фіторізноманіття_Лісостеп_лекція_ПЛАН ТА ЗАВДАННЯ.docx (23.5 Kb)

Фотокопії оформлепних рукописів лекції надсилаються доценту Загороднюк Н.В. на Viber в тематичну групу не пізнише ніж за 7 днів після дати заняття

Фіторізноманіття України

доц. Загороднюк Н.В.

01.04.2020 (лекція)

Флористичне та фітоценотичне різноманіття степової зони (ч 1)

План лекції з анотаціями до кожного питання. Перелік рекомендованої літератури. Завдання до самостійного опрацювання лекції Фіторізноманіття_Степ_Ч1_План та завдання.docx (24 Kb)

Фотокопії оформлепних рукописів лекції надсилаються доценту Загороднюк Н.В. на Viber в тематичну групу не пізнише ніж за 7 днів після дати заняття

Фіторізноманіття України

викл. Захарова М.Я.

07.04.2020. практична

 Фіторізноманіття України (практична №6).docx (38.6 Kb)

Вислати відповіді на запитання практичної роботи у вигляді одного файлу не пізніше дати заняття на e-mail: 

Фіторізноманіття України

доц. Загороднюк Н.В.

 14.04.2020 (лекція)

Флористичне та фітоценотичне різноманіття степової зони (ч 2)

План лекції з анотаціями до кожного питання. Перелік рекомендованої літератури. Завдання до самостійного опрацювання лекції Фіторізноманіття СтепиЧ2 план та завдання.docx (23.4 Kb)

Фотокопії оформлепних рукописів лекції надсилаються доценту Загороднюк Н.В. на Viber в тематичну групу не пізнише ніж за 7 днів після дати заняття

Фіторізноманіття України

викл. Захарова М.Я

 14.04.2020.

 Фіторізноманіття України (практична №7).docx (35.2 Kb)

 

 Вислати відповіді на запитання практичної роботи у вигляді одного файлу не пізніше дати заняття на e-mail: 

Фіторізноманіття України

доц. Загороднюк Н.В.

28.04.2020 (лекція)

Флористичне і фітоценотичне різноманіття Карпатської гірської ландшафтної країни (ч.1)

План лекції з анотаціями до кожного питання. Перелік рекомендованої літератури. Завдання до самостійного опрацювання лекції Фіторізноманіття КарпатЧ1_лекція_план_література для підготовки.docx (19.1 Kb)

Оформити конспект лекції

Фіторізноманіття України

викл. Захарова М.Я

 21.04.2020

28.04.2020

 Фіторізноманіття України (практична №8-9).docx (35.2 Kb)

 Вислати відповіді на запитання практичної роботи у вигляді одного файлу не пізніше дати заняття на e-mail: 

Фіторізноманіття України

доц. Загороднюк Н.В

12.05.2020 (лекція)

Флористичне і фітоценотичне різноманіття Карпатської гірської ландшафтної країни (ч.2)

План лекції з анотаціями до кожного питання. Перелік рекомендованої літератури. Завдання до самостійного опрацювання лекції Фіторізноманіття КарпатЧ2_лекція_план_література для підготовки.docx (18.8 Kb)

 Оформити конспект лекції

Фіторізноманіття України

викл. Захарова М.Я

05.05.2020

12.05.2020

 Фіторізноманіття України (практична №10-11).docx (35.3 Kb)

 

 Вислати відповіді на запитання практичної роботи у вигляді одного файлу не пізніше дати заняття на e-mail: 

Фіторізноманіття України

викл. Захарова М.Я

19.05.2020

26.05.2020

 Фіторізноманіття України (практична №12-13).docx (35.1 Kb)

 

 Вислати відповіді на запитання практичної роботи у вигляді одного файлу не пізніше дати заняття на e-mail: 

 

Дисципліна, група, викладач

Дата пропущеного заняття, вид заняття

Тема заняття, методичні матеріали для самопідготовки, перелік завдань для самостійного виконання, рекомендована література

Вид та форма контролю

Основи фітоценології

доц. Мельник Р.П.

17.03.2020

18.03.2020

24.03.2020

31.03.2020

01.04.2020

 Завдання до пропущених лекційних та практичних занять

Основи фітоценології.docx (19.9 Kb)


Вислати відповіді на запитання практичної роботи у вигляді одного файлу не пізніше дати заняття на

e-mail: 

 Основи фітоценології

доц. Мельник Р.П.

 

31.03.2020-практичне заняття

 Основи фітоценології 31.03.docx (17.6 Kb)

 

Вислати відповіді на запитання практичних робіт у вигляді двох файлів не пізніше дати кожного заняття на e-mail: com

Основи фітоценології

доц. Мельник Р.П.

07.04.2020

21.04.2020

Основи фітоценології 6.04-24.04.docx (22.9 Kb)

 

Вислати відповіді на запитання практичних робіт у вигляді двох файлів не пізніше дати кожного заняття на e-mail: com

Основи фітоценології

доц. Мельник Р.П.

 27.04.2020 -

29.05.2020

 Основи фітоценології 27.04-29.05.docx (36.5 Kb)

 

Вислати відповіді на запитання практичних робіт у вигляді двох файлів не пізніше дати кожного заняття на e-mail: com

 Геоботаніка

117м група

доц. Мельник Р.П.

 лекції та практичні

17.03.2020.  18.03.2020. 

24.03.2020.  31.03.2020. 

Завдання до пропущених лекційних та практичних занять

Геоботаніка.docx (18.1 Kb)


Вислати відповіді на запитання практичних робіт у вигляді двох файлів не пізніше дати кожного заняття на e-mail: com

Геоботаніка

117м група

доц. Мельник Р.П.

31.03.2020.лекція та практична

Геоботаніка 31.03.docx (17.3 Kb)


Вислати відповіді на запитання практичних робіт у вигляді двох файлів не пізніше дати кожного заняття на e-mail: com

 Геоботаніка

117м група

доц. Мельник Р.П.

08.04.2020

22.04.2020

 

 Геоботаніка 6.04-24.04.docx (19.5 Kb)

 

 Вислати відповіді на запитання практичних робіт у вигляді двох файлів не пізніше дати кожного заняття на e-mail: com

Геоботаніка

117м група

доц. Мельник Р.П.

 27.04.2020 - 

29.05.2020

 Геоботаніка 27.04-29.05.docx (30.7 Kb)

 

 Вислати відповіді на запитання практичних робіт у вигляді двох файлів не пізніше дати кожного заняття на e-mail: com

Геоботаніка

117м група

доц. Мельник Р.П.

 03.06.2020-

22.06.2020

 Геоботаніка 03.06-22.06.docx (24.4 Kb)

 

 Вислати відповіді на запитання практичних робіт у вигляді двох файлів не пізніше дати кожного заняття на e-mail: com

Макроеволюція органічного світу

111м, 112м групи

проф. Ходосовцев О.Є.

викл. Клименко В.М.

18.03.2020

25.03.2020

 

 Завдання до пропущених лекційних та практичних занять

111м 112м Макроеволюція органічного світу.docx (678.9 Kb)


 Вислати відповіді на запитання практичної роботи у вигляді одного файлу не пізніше дати заняття на

e-mail: k

           

 Макроеволюція органічного світу

 111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія/м, 091 Біологія/м

проф. Ходосовцев О.Є.

 

31.03.2020лекція

Філогенія_Archaeplastida_29_03_2020.pdf (2.9 Mb)

 

Макроеволюція органічного світу 

111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія/м, 091 Біологія/м

викл. Клименко В.М.

 

 02.04.2020практична

111м 112м Макроеволюція органічного світу 30.03_10.04.docx (759 Kb)


Вислати відповіді на запитання практичної роботи у вигляді одного файлу не пізніше дати заняття на

e-mail: 

 

 Макроеволюція органічного світу 

111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія/м, 091 Біологія/м

проф. Ходосовцев О.Є.

 07.04.2020

 

 філогенія_Exavata_1_5_04_2020.pdf (2.4 Mb)

 

Питання до лекції надсилати у вайбер 7.04.2010. Запитання, які розташовані наприкінці

презентації обговорити на наступному за

розкладом практичному занятті з використанням ZOOM і надіслати Віталію Миколайовичу Клименко

(файл з прізвищем, короткою назвою дисціпліни і

номер лекції, наприклад: ходосовцев_макроеволюція_2

 Макроеволюція органічного світу 

111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія/м, 091 Біологія/м

проф. Ходосовцев О.Є.

16.04.2020

 філогенія_Exavata_2_13_04_2020.pdf (1.8 Mb)

 

Питання надсилати у вайбер 16.04.2010. Короткі відповіді на запитання, які розташовані наприкінці презентації, обговорити на наступному семінарі d Zoom (Клименко Віталій Миколайович)

Макроеволюція органічного світу

111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія/м, 091 Біологія/м

викл. Клименко В.М.

 16.04.2020

22.04.2020

 13.04_24.04 Алгоритми дистанцій роботи здобувачів вищої освіти 111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія.docx (14.7 Kb)

 

 онлайн семінар

Макроеволюція органічного світу 

111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія/м, 091 Біологія/м

проф. Ходосовцев О.Є.

 21.04.2020

 

 Філогенія_Opistoconta_частина_1_20_04_2020.pdf (1.7 Mb)

 

Питання надсилати у вайбер 21.04.2010. > Запитання, які розташовані наприкінці презентації, обговорити на наступному семінарському занятті.

Макроеволюція органічного світу

111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія/м, 091 Біологія/м

викл. Клименко В.М.

 30.04.2020

 

 30.04 Алгоритми дистанцій роботи здобувачів вищої освіти 111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія.docx (13.1 Kb)

 

 онлайн семінар

Макроеволюція органічного світу 

111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія/м, 091 Біологія/м

проф. Ходосовцев О.Є.

 30.04.2020

 

 Філогенія_Opistoconta_частина_2_29_04_2020.pdf (2.4 Mb)

 

відповіді на запитання, які розташовані наприкінці презентації, обговорити на наступному семінарі в Zoom (Клименко Віталій Миколайович)

Макроеволюція органічного світу 

111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія/м, 091 Біологія/м

проф. Ходосовцев О.Є.

 14.05.2020

 

 Філогенія_Stramenopiles__13_05_2020.pdf (2.4 Mb)

 

 

відповіді на запитання, які розташовані наприкінці презентації, обговорити на наступному семінарі в Zoom (Клименко Віталій Миколайович)

Макроеволюція органічного світу 

111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія/м, 091 Біологія/м

проф. Ходосовцев О.Є.

 

19.05.2020


 

Філогенія_Alveolata_Rhizaria__19_05_2020.pdf (2.2 Mb)

 

 

Макроеволюція органічного світу 

111м 112м груп спеціальності 014 СО Біологія/м, 091 Біологія/м

проф. Ходосовцев О.Є.

28.05.2020

Філогенія_Amoebozoa__27_05_2020.pdf (1.4 Mb)

 

Заповідна фітосозологія

проф. Мойсієнко. І.І.

 з 12.03.2020 

PZF_praktikum_Заповідна фітосозологія 2020.docx (250.9 Kb)

Вислати відповіді на запитання практичної роботи у вигляді одного файлу не пізніше дати заняття на

e-mail: 

Охорона рослинного світу  

проф. Мойсієнко. І.І.

02.04.2020

05.04.2020

 

PZF_praktikum_Охорона рослинного світу 2020.docx (258.8 Kb)

Вислати відповіді на запитання практичної роботи у вигляді одного файлу не пізніше дати заняття на

e-mail: 

 

Лабораторна робота №13. Відділ Rhodophytaморських екосистем України