Sapere

Заочна форма навчання: завдання для 3 курсу з 18.05.2020 по 04.06.2020

Оновлено: 05.06.2020

Фізіологія рослин (спеціальність 091 Біологія, 311з група, спеціальність 014.05 Середня освіта (біологія), 312з група). Викладач - доцент кафедри ботаніки Загороднюк Н.В. 

Дисципліна, група, викладач

Дата пропущеного заняття, вид заняття

Тема заняття, методичні матеріали для самопідготовки, перелік завдань для самостійного виконання, рекомендована література

Вид та форма контролю

Фізіологія рослин

доц. Загороднюк Н.В.

  Перелік питань семестрового екзамена з фізіології рослин ФР_Перелік екзаменаційних питань_КОРЕКЦІЯ З УРАХУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ.doc (62.5 Kb)

Запланированная конференция: Zoom.

Тема: Фізіологія рослин: екзамен заочне 311з, 312з

Время: 3 июн 2020 18:30 Киев

Идентификатор конференции: 822 5588 0930

Пароль: 535408

Фізіологія рослин

доц. Загороднюк Н.В.

01.06.2020 (лабораторна)

 Фізіологія холодостійкості

1. Хід виконання лабораторної роботи, література для самопідготовки (робочий зошит) ФР_Лаб_робота 20_Стійкість рослин.doc (101 Kb)

2. Демонстраційні презентації з дослідами лабораторної роботи ФР_Лабор_робота20_Фізіологія холодостійкості.pptx (511.5 Kb)

3. Опис завдань до самостійного виконання Лаб_робота 20 Завдання для самостійної роботи.docx (15.5 Kb)

Опрацювати матеріал. Заповнити електронну копію лабораторного зошита.

Файл заповненого робочого зошита пересилаєтьсяна Viber викладача (+380990056095) або на одну з e-mail:

Фізіологія рослин

доц. Загороднюк Н.В.

01.06.2020 (лабораторна)

Фізіологія рухів рослин

1. Хід виконання лабораторної роботи, література для самопідготовки (робочий зошит) ФР_Лабор Рухи рослин_ ЗОШИТ.doc (109.5 Kb)

2. Демонстраційні презентації з дослідами лабораторної роботи ФР_Лабор 19(1) Рухи рослин_Настії.pptx (1000.9 Kb) ФР_Лабор 19(2) Рухи рослин_Тропізми.pptx (1.3 Mb)

3. Опис завдань до самостійного виконання Лаб_робота Рухи рослин Завдання для самостійної роботи.docx (15.8 Kb)

Опрацювати матеріал. Заповнити електронну копію лабораторного зошита.

Файл заповненого робочого зошита пересилаєтьсяна Viber викладача (+380990056095) або на одну з e-mail:

Фізіологія рослин

доц. Загороднюк Н.В.

 28.05.2020 (лабораторна)

 Мінеральний обмін рослин: антагонізм іонів

1. Хід виконання лабораторної роботи, література для самопідготовки (робочий зошит): ФР_заоч_Лаб_Антагонізм іонів клітина.doc (63 Kb)

2. Демонстраційна презентація з дослідами лабораторної роботи ФР_заоч_ Антагонізм іонів.ppt (1 Mb)

3. Опис завдань до самостійного виконання ФР_заоч_Лаб_Антагонізм іонів_ Завдання для самостійної роботи.docx (15.5 Kb)

Опрацювати матеріал. Заповнити електронну копію лабораторного зошита.

Файл заповненого робочого зошита пересилаєтьсяна Viber викладача (+380990056095) або на одну з e-mail:

Фізіологія рослин

доц. Загороднюк Н.В.

25.05.2020 (лекція)

Фізіологія росту і розвитку рослин

План лекції з анотаціями ФР_заоч_Фізіологія росту і розвитку_План лекції _література.doc (39.5 Kb)

Завдання до самостійного опанування питань

1. Загальні поняття та критерії розвитку рослин. Типи росту органів рослин. Ріст і розвиток_Фізіологічні аспекти росту.pptx (1.8 Mb)

3. Фітогормони – регулятори росту і розвитку рослин. Ріст і розвиток_Фітогормони.ppt (1.4 Mb)

4.* Поняття про онтогенез і філогенез. Етапи онтогенезу вищих рослин. Лекція Розвиток рослин.doc (45.5 Kb)

Додаткові матеріали: Лекція_Фізіологічні аспекти росту рослин.doc (1.1 Mb) Ріст і розвиток Фітогормони.docx (612.1 Kb)

Опрацювати надані матеріали, скласти конспект лекції. Використати при опрацюванні завдань лабораторної роботи

Питання, розглянуті в лекції, є складовими питань семестрового контролю (екзамена)

Фізіологія рослин

доц. Загороднюк Н.В

22.05.2020 (лекція)

Мінеральний обмін рослин як складова автотрофності

План лекції з анотаціями ФР_заоч_Мінеральний обмін як скл_автотр_План лекції література.doc (39 Kb)

Завдання до самостійного опанування питань

1. Вміст мінеральних елементів в тілі рослини, їх класифікація. Фізіологічна роль макроелементів. Фізіологічна роль мікроелементів та ультрамікроелементів. Мін_живлення Кореневе живлення_Макро_мікро_ультрамікроелементи.ppt (2.1 Mb)

2. Поглинання мінеральних речовин коренем рослин.Мін_живлення Поглинання мін_елементів та рух по рослині.ppt (1.3 Mb)

Додаткові матеріали: Леекція Фізіологічна роль макро_мікроелементів.doc (1.2 Mb) Мін_живлення Метаболізм нітрогену.ppt (2.6 Mb)

Опрацювати надані матеріали, скласти конспект лекції. Використати при опрацюванні завдань лабораторної роботи

Питання, розглянуті в лекції, є складовими питань семестрового контролю (екзамена)

Фізіологія рослин

доц. Загороднюк Н.В

 20.05.2020 (лабораторна)

 Пігменти листка, їх фізичні та хімічні властивості

1. Хід виконання лабораторної роботи, література для самопідготовки (робочий зошит): ФР_заоч_Лаб_Пігменти листка_ЗОШИТ.doc (100.5 Kb)

2. Демонстраційна презентація з деякими дослідами лабораторної роботи ФР_заоч_ Фізичні властивості пігментів листка_Лабораторна.ppt (967 Kb)

3. Відеозаняття за темою лабораторної роботи: https://www.youtube.com/watch?v=tbxoGXC7Syc&feature=youtu.be

4. Опис завдань до самостійного виконання ФР_заоч_Лаб_Пігменти листка_ Завдання для самостійної роботи.docx (16 Kb)

Опрацювати матеріал. Заповнити електронну копію лабораторного зошита.

Файл заповненого робочого зошита пересилаєтьсяна Viber викладача (+380990056095) або на одну з e-mail:

Фізіологія рослин

доц. Загороднюк Н.В

 18.05.2020 (лекція)

Фотосинтез, його хімізм та енергетика

План лекції з анотаціями ФР_заоч_Фотосинтез_План лекції_література.doc (41 Kb)

Завдання до самостійного опанування питання:

1. Фотосинтез як складова автотрофності. Елементи будови листка, що забезпечують фотосинтез. Фотосинтез_Листок_Хлоропласти_Пігменти.ppt (2.3 Mb)

2. Основні стадії фотоситнезу. Основні перетворення світлової стадії фотосинтезу. Фотосинтетичне фосфорилування. Фотоліз води. Хімія та енергія фотосинтезу_СВІТЛО.ppt (522.5 Kb)

3. Основні реакції циклу М.Кальвіна. Повний баланс процесу. Хімія та енергія фотосинтезу_ТЕМРЯВА.ppt (1.1 Mb)

Додаткові матеріали: Лекція Листок_Хлоропласти_Пігменти.doc (1.6 Mb) Лекція Хімізм та енергетика фотосинтезу СВІТЛОВА СТАДІЯ.doc (881 Kb) Лекція Хімізм та енергетика фотосинтезу ТЕМНОВА СТАДІЯ.doc (1 Mb)

Опрацювати надані матеріали, скласти конспект лекції. Використати при опрацюванні завдань лабораторної роботи

Питання, розглянуті в лекції, є складовими питань семестрового контролю (екзамена)

 

 «Методика навчання біології» (Спеціальність 014. Середня освіта. Біологія 312 група). Викладач - доцент кафедри ботаніки Карташова І.І.

Дисципліна, група,

викладач

Дата пропущеного

заняття, вид заняття

Тема заняття, методичні матеріали для самопідготовки,перелік

завдань для самостійного виконання, рекомендована література

Вид та форма контролю

«Методика навчання біології»

            312 группа

      доц. Карташова І.І.

 25.05.2020

консультація

28.05.2020

залік

 Завдання МНБ 3 курс заочна форма.doc (22.5 Kb)

 

 залік у ZOOM

 "Біогеографія" (спеціальність 091 Біологія, 311з група, спеціальність 014.05 Середня освіта (біологія), 312з група). Викладач - Наумович Г.О.

Дисципліна, група,викладач 

 Дата пропущеногозаняття, вид заняття

Тема заняття, методичні матеріали для самопідготовки,перелікзавдань

для самостійного виконання, рекомендована література 

 Вид та форма контролю

  "Біогеографія"

312г

Викладач - Наумович Г.О.

18.05.2020

22.05.2020


 Лекція1 з біогеографії заочн (18.05).ppt (3.6 Mb)

Лекція 2 біогеографія заочн. (18.05).ppt (2.2 Mb)

Лекція 3 Палеотропічне царство. (22.05) копія.ppt (4.4 Mb)

 У разі винекнення запитань звертатись:

або Vb групу.

 "Біогеографія"

312г

Викладач - Наумович Г.О.

 26.05.2020

27.05.2020

 3 курс заочне з дисципліни Біогеографія.doc (46 Kb)

завдання для самостійної роботи для лекції з біогеографії історія життя на землі.doc (27.5 Kb)

 

Виконані завдання присилати на 

або Vb групу.