Заочна форма навчання: завдання для магістрів (1 курс)

Оновлено: 05.06.2020

"Основи степознавства"  014.05 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) група 112 м. Викладач-проф. Мойсієнко І.І.

       Дисципліна, група,

викладач

Дата пропущеного заняття,

вид заняття 

Тема заняття, методичні матеріали для самопідготовки,

перелік завдань для самостійного виконання,

рекомендована література

Вид та форма контролю 

" Основи степознавства"

        112м група

   проф. Мойсієнко І.І.

   підсумкова тека Степознавство.docx (48.9 Kb)  

 

"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРАКТИКУМ З БІОЛОГІЇ" спеціальність 091 Біологія, - 014 Середня освіта (Біологія) Викладач - Захарова М.Я.

Дисципліна, група,

    викладач

Дата пропущеного заняття, 

вид заняття 

Тема заняття, методичні матеріали для самопідготовки,

перелік завдань для самостійного виконання,

рекомендована література

Вид та форма контролю 

 "Науково-дослідницький

практикум з біології"

викл. Захарова М.Я.

Лаб №3 - 21.05.2020

Лаб №4 - 21.05.2020

лаб №5 -22.05.2020

лаб№6 - 22.06.2020

лаб№ 7 - 25.05.2020

лаб. №8 - 25.05.2020

Лабораторна робота 3.docx (18.8 Kb)

Лабораторна робота 4.docx (31.5 Kb)

Лабораторна робота 5.docx (27.1 Kb)

Лабораторна робота 6.docx (35.3 Kb)

Лабораторна робота 7.docx (26.7 Kb)

Лабораторна робота 8.docx (23.4 Kb)

У разі винекнення запитань:

або Vb група

 

 "Науково-дослідницький

практикум з біології"

викл. Захарова М.Я.

 28.05.2020

 Питання до заліку.doc (53 Kb)

 

 

У разі винекнення запитань:

або Vb група

 

"Екологія рослин"  (спеціальність 014.05 Середня освіта. Біологія). Викладач-Доцент Мельник Р.П.

Дисципліна, група,    викладач

Дата пропущеного

заняття, 

вид заняття 

Тема заняття, методичні матеріали для самопідготовки,

перелік завдань для самостійного виконання,рекомендована література

Вид та форма контролю

 "Екологія рослин"

Доцент Мельник Р.П.

 01.06.2020

06.06.2020-залік

 Екологія рослин заочне .docx (18 Kb)

 

 

У разі винекнення запитань:

або Vb група

 

"Основи фітоценології"  (спеціальність 091. Біологія)  Викладач-Доцент Мельник Р.П.

Дисципліна, група,    викладач

Дата пропущеного

заняття, 

вид заняття

Тема заняття, методичні матеріали для самопідготовки,

перелік завдань для самостійного виконання,рекомендована література

Вид та форма контролю

 "Основи фітоценології"

511м

Доцент Мельник Р.П.

29.05.2020

02.06.2020

03.06.2020

04.06.2020

 

 Основи фітоценології заочне.docx (45.5 Kb)

 

 

У разі винекнення запитань:

або Vb група

"Макроєволюція органічного світу" Викладач-професор Бойко М.Ф.

Дисципліна, група,    викладач

Дата пропущеного

заняття, 

вид заняття

Тема заняття, методичні матеріали для самопідготовки,

перелік завдань для самостійного виконання,рекомендована література

Вид та форма контролю

 "Макроєволюція

органічного світу"

Викладач-професор Бойко М.Ф.

 з 22.05.2020

 

Макроеволюція_2020_Л1_таксономія.ppt (6.8 Mb)

Макроеволюція_2020_Л2_Stramenopiles_algae.ppt (8.3 Mb)

Макроеволюція_2020_Л3_клітина.ppt (1.4 Mb)

Макроеволюція_2020_Л4_походження_евкаріот.ppt (7.8 Mb)

У разі винекнення запитань 

 "Макроєволюція

органічного світу"

Викладач-професор Бойко М.Ф.

 

 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «Макроеволюція».doc (34 Kb)

 

 У разі винекнення запитань