Проєкти освітньо-професійних програм

Оновлено: 28.07.2020

ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ КАФЕДРИ

Спеціальність РВО посилання на ОПП
106 Географія другий (магістерський) рівень вищої освіти https://drive.google.com/drive/folders/1yx7Ivwabd3D_z0l181ptPpXRfmYuJdLJ
 103 Науки про Землю  перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  https://drive.google.com/drive/folders/1ZX3K3zuVRZF8zamXpIGyIZ_t-XFWB6WA