Педагогічна практика

Оновлено: 05.12.2019

Педагогічна практика є складовою ланкою цілісної системи підготовки майбутніх вчителів географії до їх професійної діяльності. Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття рівня вищої освіти «бакалавр» і має на меті набуття студентами професійних вмінь практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладачів вищого навчального закладу та спеціаліста з даного фаху.

В основу діяльності студентів на педагогічній практиці покладена ідея продуктивного засвоєння методичних питань, коли студенти самовизначаються стосовно різних підходів до освіти школярів і здійснюють власну практичну методичну діяльність.

Мета педагогічної практики студентів полягає в ознайомлені їх з базовими професійно значущими вміннями, необхідними для виконання педагогічних функцій вчителя географії та класного керівника у 6-10 класах.