Професорсько-викладацький склад кафедри

Оновлено: 23.12.2021

Давидов Олексій Віталійович

завідувач кафедри географії та екології

кандидат географічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: геоморфологія, палеогеографія, фізична географія

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205169882 

Web of Science: https://publons.com/researcher/Y-1862-2018/

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=nKIkWvsAAAAJ&hl=uk

Orcid:  https://orcid.org/0000-0003-2144-9627

E-mail: 

 

Пилипенко Ігор Олегович

декан факультету біології, географії та екології

доктор географічних наук, професор

професор кафедри

Коло наукових інтересів: суспільна географія

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205169882

Web of Science:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205171489

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=sVNLaD0AAAAJ&hl=ru

Orcid:  http://orcid.org/0000-0001-6640-1163

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Igor_Pylypenko2

Мальчикова Дар'я Сергіївна 

доктор географічних наук, професор

професор кафедри 

Коло наукових інтересів: урбаністичний розвиток,

основи територіального планування

Scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205164678

Web of Science: https://publons.com/researcher/1720494/daria-malchykova/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gtGlkZUAAAAJ&hl=en

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7197-8722

 
 

Котовський Ігор Миколайович 

кандидат географічних наук, доцент

доцент кафедри

Коло наукових інтересів: геоморфологія, берегознавство

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2dD3B7UAAAAJ

Orcid:  https://orcid.org/0000-0001-9568-2654

 

 

Охременко Ірина Вікторівна

кандидат географічних наук, доцент

доцент кафедри

Коло наукових інтересів: конструктивно-ландшафтна географія,

геоекологія, географічні та екологічні експертні дослідження

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yae4YLYAAAAJ

Web of Science Researcher:  https://publons.com/researcher/X-9580-2018/

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId==57211294165

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9659-9043

E-mail: 

Кундельчук Оксана Петрівна

вчений секретар факультету

кандидат біологічних наук, доцент

доцент кафедри

Коло наукових інтересів: молекулярні основи екологічних адаптацій

сучасних організмів, закономірності

еволюційних процесів в історії розвитку життя на Землі.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7qZlrHEAAAAJ&hl=uk

Web of Science Researcher: https://publons.com/researcher/X-8978-2018/

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8183-6288

E-mail: 

Гоманюк Микола Анатолійович

Кандидат соціологічних наук, доцент

Доцент кафедри

Коло наукових інтересів: демографія, соціальна географія, соціологія

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en-US&user=rhoMHHsAAAAJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9625-1968

 
   

Саркісов Аршавір Юрійович

кандидат географічних наук

доцент кафедри

Коло наукових інтересів: геоінформаційні системи,

дистанційне зондування Землі,

просторовой аналіз, регіональна економіка,

 процеси децентралізації, аграрна географія.

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205170003&eid=2-s2.0-85058895677

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LD98hkgAAAAJ&hl=uk 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6806-5236

Web of Science: https://publons.com/researcher/1814090/arshavir-sarkisov/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Arshavir_Sarkisov

Mendeley: https://www.mendeley.com/authors/57205170003/

   Сараненко Інна Іванівна

кандидат біологічних наук, доцент

доцент кафедри

Коло наукових інтересів: інформаційні системи та бази данних, 

грунтознавство

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GWSD1BgAAAAJ&view_op=list

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Inna_Saranenko

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/Y-1228-2018/

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56716458300

ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-6152-7290

E-mail: 

 

Шахман Ірина Олександрівна 

кандидат географічних наук, доцент

доцент кафедри

Коло наукових інтересів: екологія, охорона довкілля, водні ресурси, гідрохімія

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57198424698

Web of Science: https://publons.com/researcher/3372241/iryna-shakhman/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xYyq9aQAAAAJ&hl=ru

Orcid: http://orcid.org/0000-0001-6204-4410

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Shakhman

E-mail: 

   

Молікевич Роман Сергійович

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри

Коло наукових інтересів: суспільна географія, медична географія,

геоінформаційні системи

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205161958&eid=2-s2.0-85058890097

Web of Science: https://publons.com/researcher/1646574/roman-molikevych/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=m1XjaO8AAAAJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6577-503X

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Roman_Molikevych2

Mendeley:https://www.mendeley.com/profiles/roman-molikevych/

   

Омельченко Наталя В'ячеславівна

Кандидат географічних наук

Старший викладач кафедри

Коло наукових інтересів: географія населення, урбанізація, міграції

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190441722&eid=2-s2.0-85058890097

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2kPUMYcAAAAJ&hl=en

Orcid:https://orcid.org/0000-0002-8067-9433

 

Нападовська Ганна Юріївна

Асистент кафедри

Коло наукових інтересів: географія рекреації і туризму, процес децентралізації

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205169351&eid=2-s2.0-85058890097

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=WmSnZXAAAAAJ&hl=en

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0243-0453

 

Орлова-Гудім Катерина Сергіївна

асистент кафедри

аспірантура за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія

Коло наукових інтересів: зоологія безхребетних, гідробіологія

Web of Science: https://publons.com/researcher/R-1470-2018/

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lc_1ALMAAAAJ&hl=uk

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55941884800

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9534-3169

E-mail: 

 

Дайнеко Поліна Михайлівна

асистент кафедри 

Коло наукових інтересів: комплексне збереження біорізноманіття городищ

Нижнього Придніпров’я; заповідна справа; історична екологія

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=P1wJCZ0AAAAJ&hl=ru

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Polina_Dayneko

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8680-9809

E-mail: 

 

Сімченко Сергій Валентинович

асистент кафедри 

Коло наукових інтересів: берегознавство, геоморфологія

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=V1vtedUAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/C-1218-2018/

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57211374516

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4973-2301

E-mail: 

Сумісники кафедри

 

 Гукалова Ірина Володимирівна

Професор, доктор географічних наук 

Коло наукових інтересів: суспільна географіія, соціальна географія,

геоурбаністика

Scopus: 

Google Scholar: 

Orcid: 

 

Адміністративний персонал

 

Ціомашко Оксана Валеріївна


лаборант кафедри

магістр екології, магістр географії

 

 

Іосипчук Анастасія Михайлівна

лаборант, магістр біології