Кадрове забезпечення

Оновлено: 13.10.2021

Пилипенко Ігор Олегович

гарант ОНП Географія

декан факультету біології, географії та екології

доктор географічних наук, професор

професор кафедри географії та екологї

Коло наукових інтересів: суспільна географія, децентралізація

 

Мальчикова Дар'я Сергіївна 

проректорка з навчальної та науково-педагогічної роботи

доктор географічних наук, професор

професор кафедри географії та екології

Коло наукових інтересів: урбаністичний розвиток, основи територіального планування


Давидов Олексій Віталійович

завідувач кафедри географії та екології

кандидат географічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: геоморфологія, палеогеографія, фізична географія

 

Гукалова Ірина Володимирівна

Стейкхолдер ОНП Географія

старший науковий співробітник, доктор географічних наук 

провідний науковий співробітник Інститу географії Національної академії наук України

Коло наукових інтересів: суспільна географіія, соціальна географія, геоурбаністика