Гукалова Ірина Володимирівна

Оновлено: 30.09.2021

 

Гукалова Ірина Володимирівна

Стейкхолдер ОНП Географія

старший науковий співробітник, доктор географічних наук 

професор кафедри географії та екології 

провідний науковий співробітник Інститу географії Національної академії наук України

Коло наукових інтересів: суспільна географіія, соціальна географія,

геоурбаністика

Scopus

Google Scholar 

Orcid