Пилипенко Ігор Олегович

Оновлено: 06.10.2021

Пилипенко Ігор Олегович

гарант ОНП Географія

декан факультету біології, географії та екології

доктор географічних наук, професор

професор кафедри географії та екологї

Коло наукових інтересів: суспільна географія, децентралізація

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205169882

Web of Science:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205171489

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=sVNLaD0AAAAJ&hl=ru

Orcid:  http://orcid.org/0000-0001-6640-1163

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Igor_Pylypenko2

SCOPUS

 1. Pylypenko I. Professional education for sustainable development: experience of ecologists educational programs creating / Pylypenko I., Malchykova D., Davydov O., Baysha K. // 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Conference proceedings.– 2 July – 8 July, 2018, Albena, Bulgaria, 2018. – Vol. 18., Issue 5.4. – pp. 233-240. (Scopus)
 2. Malchykova D. Spatial analysis of environmental and meliorative factors of rural area development / Malchykova D., Pylypenko I., Shelukhina O. // 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018: Conference Proceedings, 2 July – 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 5,2. – pp. 889-896. (Scopus)
 3. Davydov, O., Pylypenko, I.Zinchenko, M.Simchenko, S. Morphostructural analysis of coastal zone of Kherson region, Ukraine Volume 19, Issue 1.1, 2019, Pages 361-368 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2019; Albena; Bulgaria; 30 June 2019 through 6 July 2019 (Scopus)
 4. Khodosovtsev, A.Ye.Darmostuk, V.V.Didukh, Y.P.Pylypenko, I.O. Verrucario viridulae-Staurotheletum hymenogoniae, a new calcicolous lichen community as a component of petrophytic grassland habitats in the Northern Black Sea region. Volume 40, Issue 1, 2019, Pages 21-32 (Scopus)
Статті у наукових фахових виданнях України:
 1. Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Пилипенко І.О., Яворська В.В.  Сучасні методологічні трансформації і нові підходи у визначенні предметної області географії: концепція довкілля /  О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, В.В. Яворська //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2017. – Випуск №7. – С.102-109
 2. Гукалова І.В., Мальчикова Д.С., Пилипенко І.О.  Іригація степових регіонів України: особливості коадаптації природи і суспільства (на прикладі Херсонської області) / І.В.Гукалова, Д.С.Мальчикова, І.О.Пилипенко //  Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 762-763: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.15-23.
 3. Нападовська Г.Ю., Пилипенко І.О. Суспільно-географічний аналіз можливості застосування складників формування населення в дослідженні регіональних систем типу «Центр-Периферія» / Г.Ю. Нападовська, І.О. Пилипенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Херсон, 2016. – Випуск №5. – С. 36-41
 4. Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Пилипенко І.О., Яворська В.В. Концепція довкілля – сучасний напрям інтеграції природничо- та суспільно-географічних досліджень / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, В.В. Яворська // Український географічний журнал, Випуск №3(99), 2017. – С. 64-70
 5. Пилипенко І.О. Центро-периферійна організація суспільства та адміністративнотериторіальна реформа / І.О. Пилипенко // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. колегія Я.Б. Олійник (відп. ред) та ін.] – 2015. – Вип. 3 (73). – С. 44 -52. 
Участь у конференціях та семінарах:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи» (30-31 березня 2018 р., м. Київ, Україна);
 2. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM-2019 (2 July – 8 July 2018, Albena, Bulgaria);
 3. Міжнародна конференція, присвячена 100-річчю Національної академії наук України «Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму» (28-29 вересня 2018 р., м. Київ, Україна);
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» (25-26 жовтня 2018, м. Херсон, Україна);
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку» (8-9 листопада 2018 р., м. Харків, Україна)
 6. 34th International Scientific Conference “Research Issues in Geography of Industry and Services” (3-4 December 2018, Kraków - Warszawa, Poland);
 7. 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM-2019 (30 June – 6 July 2019, Albena, Bulgaria);
 8. VIІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» (3-4 жовтня 2019 р., м. Херсон, Україна);
 9. IІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи» (10-11 жовтня 2019 р., м. Глухів, Україна);
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку» (16-17 жовтня 2019 р., м. Харків, Україна).