Сімченко Сергій Валентинович

Оновлено: 30.09.2021

Сімченко Сергій Валентинович

Тема: Роль інженерних споруд у розвитку берегової зони Чорного й Азовського морів у межах Херсонської області

Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент Давидов Олексій Віталійович

 

Коло наукових інтересів: берегознавство, геоморфологія

Google Scholar

Web of Science Researcher ID

Scopus 

ORCID 

 

Scopus:

 1. Davydov, O. Pylypenko, I., Zinchenko, M., Simchenko, S. (2019). Morphostructural analysis of coastal zone of Kherson region, Ukraine. Paper presented at the International Multidisci¬plinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 19 (1.1): Pp. 361-368. doi:10.5593/sgem2019/1.1/S01.044

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Давидов О.В. Аналіз тектонічної зумовленості геоморфологічних умов берегової зони Херсонської області / О.В.Давидов, І.М.Котовський, М.О.Зінченко, С.В.сімченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні науки, 2017. – Вип. 6. – С.134 – 140.
 2. Геоморфологічна безпека території берегової зони в межах корінної частини берега літодинамічної системи Тендра-Джарилгач. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія географічні науки. – 2021. – №14. – С. 72–78. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2021-14-8
 3. Сімченко С. В. Застосування мобільних додатків GPS-трекерів та «GOOGLE EARTH PRO» у процесі дослідження берегової зони моря (на прикладі берегової зони Чорного моря в Херсонській області) / С. В. Сімченко, О. О. Отич. // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Використання традиційних і сучасних технологій у геодезії, картографії, землеустрої та кадастрі» : (м. Умань, 28 квітня 2021 р.). – Умань: Видавець «Сочінський М. М.». – 2021. – С. 7–9.

Публікації в інших виданнях:

 1. Давидов О.В. Аналіз тектонічної зумовленості геоморфологічних умов берегової зони Херсонської області / О.В.Давидов, І.М.Котовський, М.О.Зінченко, С.В.сімченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні науки, 2017. – Вип. 6. – С.134 – 140.
 2. Сімченко С. В. Оцінка рекреаційної атрактивності території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області / Сергій Валентинович Сімченко. // Рекреаційно-оздоровчий потенціал Півдня України: [зб. наук. праць /ред. Бейдик О.О.]. – Херсон: ПП Вишемирський В.С. – 2013. – С. 92–96.
 3. Сімченко С. В. Природно-рекреаційні ресурси території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області як один з пріоритетних напрямків розвитку господарства регіону / Сергій Валентинович Сімченко. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – 2015. – С. 108–112.
 4. Сімченко С.В. Вплив природних та антропогенних факторів на трансформацію ґрунтового покриву північного Присивашшя / В.С. Сімченко, І.С. Польова // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. Зб. Наук. Праць/[За ред.. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової]. Вип. 7. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2015. - С. 93-97
 5. Морфологічна будова берегової зони бар’єрної системи «крилатого мису» Кінбурнська-Покровська-Довгий / [О. В. Давидов, В. Б. Чаус, С. В. Сімченко та ін.]. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія географічні науки. – 2021. – №14. – С. 39–51. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2021-14-5 
 6. Сімченко С. В. Особливості впливу морфокліматичних факторів на формування берегової зони світового океану / С. В. Сімченко, А. М. Чернявський. // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. Зб. наук. праць / за ред. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової – Херсон: ПП Вишемирський В.С... – 2017. – №9. – С. 93–97.
 7. Сімченко С. В. До питання оцінки рекреаційного потенціалу узбережжя морів Херсонщини / С. В. Сімченко, А. Б. Луганська. // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. Зб. наук. праць / за ред. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової. – 2018. – №14. – С. 107–110.
 8. Сімченко С. В. Особливості проведення навчально-польової геолого-геоморфологічної практики для студентів напряму підготовки 6.040104 Географія* в Херсонському державному університеті / С. В. Сімченко, О. В. Давидов, О. О. Афанасьєва. // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. Зб. наук. праць / за ред. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової. Херсон: ПП Вишемирський В.С.. – 2015. – №7. – С. 24–27.

Тези доповідей: 

 1. Давидов О. В. Морфогенетичний аналіз території Станіславського геологічного пам’ятника / О. В. Давидов, С. В. Сімченко. // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. [Зб. Наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2015р., Херсон] / За ред.. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової. – Херсон: ПП Вишемирский. – 2015. – С. 145–149.
 2. Сімченко С. В. Особливості впливу морфокліматичних факторів на формування берегової зони світового океану / С. В. Сімченко, А. М. Чернявський. // Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства. Зб. наук. праць / за ред. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової – Херсон: ПП Вишемирський В.С... – 2017. – №9. – С. 93–97.
 3. Давидов, О. В. Методичні аспекти дослідження берегової зони у межах системи типу «Крилатий мис» Кінбурнська-Покровська-Довгий / О. В. Давидов, С. В. Сімченко // Регіон - 2019 : стратегія оптимального розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовтня 2019 р.). - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – С. 55–58. - ISBN 978-966- 285-599-9
 4. Сімченко С.В., Давидов О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку рекреації в межах морського узбережжя Херсонської області. Регіон - 2017: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науковопрактичної ( м. Харків, 19-20 вересня 2017 р.). - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017.. – 2017. – С. 121–123.