Лозова Людмила Володимирівна

Оновлено: 30.09.2021

 

Лозова Людмила Володимирівна 

Тема: Суспільно-географічне дослідження просторових трансформацій міського простору і приміської зони м. Херсон

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Мальчикова Дар'я Сергіївна 


Коло наукових інтересів: урбанізація, планування територій, децентралізація

 

Google Scholar


Участь у конференціях:

1. Лозова Л. В. Історичні етапи розвитку міського простору / Л. В. Лозова // Географічна наука та освіта: перспективи й інновації: Міжнародна науково-практична конференція 20-21 травня 2021 р., Переяслав-Хмельницький, Україна  : зб. тез./ НАУ України, ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет». С. 83-87