Бєлая Ірина Сергіївна

Оновлено: 13.10.2021

Бєлая Ірина Сергіївна

Тема дисертації: Трансформація структури землекористування і просторове планування об`єднаних територіальних громад ( на прикладі Херсонської області)

Коло наукових інтересів: планування територій, децентралізація

Науковий керівник: професор, доктор географічних наук Мальчикова Дар'я Сергіївна

Scopus:

  1. Molikevych, R. S., Okhremenko, I. V., Kotovskiy, I. M., &Bielaia, I.S. (2020) Ecological monitoring of forests based on spectral indices (case study of forestry in South of Ukraine). Paper presented at the International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, , 2020-August(2.2) 215-220. doi:10.5593/sgem2020/2.2/s10.026

Статті у наукових фахових виданнях України:

  1. Бєлая І.С. Практика децентралізації в Херсонській області: територіальні ресурси громад і проблеми землеустрою [Текст] / І. С. Бєлая, Д. С. Мальчикова // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020 – С. 110-125.

Матеріали та тези наукових заходів:

  1. Польова І.С. Роль ГІС- картографування в розвитку регіонів / Польова І.С. // Матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів їх вирішення» (3-4 жовтня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний університет, 2019. – с. 201-202.
  2. Польова І.С. Суспільно-географічні особливості землекористування в Україні / Польова І.С. // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та практичні питання щодо виконання робіт із землеустрою» ( 17 жовтня 2019 р.). – Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019. – с. 248-251.
  3. Бєлая І.С. Ресурсозабезпеченість об’єднаних територіальних громад Херсонської області, як основа їх сталого соціально-економічного розвитку / І.С. Бєлая // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон: ХДАУ, 2020. – С. 273-275.
  4. Бєлая І.С. Соціально-економічні особливості землекористування в умовах формування об'єднаних територіальних громад / І.С. Бєлая // Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 березня 2020 р.). – К.: КНЕУ, 2020. – С. 355-358.