Силабуси освітніх компонент

Оновлено: 06.07.2021

2020-2021 навчальний рік

Навчально-методичне забезпечення для дисциплін кафедри знаходиться за адресою: 

http://ksuonline.kspu.edu/ Факультет біології, географії і екології, кафедра біології людини та імунології

Другий (магістерський) рівень вищої освіти ОП "Біологія"

Другий (магістерський) рівень вищої освіти ОП "Біологія (Ботаніка)" 

Другий (магістерський) рівень вишої освітиОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Інші освітні програми ХДУ

Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" Другий (магістерський) рівень вишої освіти 

Денна форма навчання 1 курс    ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"

 

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Силабус або інші навчально-методичні матеріали

ОК 1

Основи наукової комунікації іноземними мовами 

Силабус Основи наукової комунікації денна.pdf (907.6 Kb)

ОК 2

Філософія та методологія науки  

Силабус Філософія та методологія науки денна.pdf (684.6 Kb)

ОК 3

Методика розв’язання шкільних біологічних задач  

СИЛАБУС Метод. роз.задач денна.pdf (662.3 Kb)

ОК 4

Сучасні концепції і теорії біологічної науки  

Силабус Сучсні концеп. денна .pdf (944.9 Kb)

ОК 5

Методика викладання біології у закладах загальної середньої освіти  

Силабус МНБ денна.pdf (760.9 Kb)

ОК 6

Методика навчання основ здоров’я 

Силабус Методика навчання основ здоров’я денна.pdf (427.2 Kb)

ОК 7

Інноваційні технології у навчанні біології та основам здоров’я  

Силабус Іннов. технології денна.pdf (494.5 Kb)

ОК 8

Науково-дослідницький практикум з біології та екології   

Силабус Н-д.практ. денна.pdf (1.1 Mb)

ОК 9

Онтогенез і здоров’я людини  

Силабус Онтогенез та Здоровя людини денна.pdf (565.9 Kb)

ОК 10

Стратегія сталого розвитку 

 силабус Стратегія сталого розвитку денна.pdf (571.8 Kb)

ОК 11

Виробнича (педагогічна ) практика  

виробничо-педагогічна практика 1маг,денн.pdf (687.6 Kb)

ОК 12

Виробнича (науково-дослідницька) практика   

 Наскрізна програма практичної підготовки маг.pdf (686.5 Kb)

ОК 13

Переддипломна практика

 Наскрізна програма практичної підготовки маг.pdf (686.5 Kb)    Переддипломна 2маг,денна.pdf (395 Kb)

ОК 14

Виконання кваліфікаційної  роботи

№ 953-Д Положення про кваліфікаційну роботу.pdf (882.8 Kb)

ОК 15

Атестація здобувачів вищої освіти

 Програма атестації Магістри 014 СО Біологія Основ.здор. 2020-21 2 рік (2).pdf (780.3 Kb)   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Вибіркові компоненти освітньої програми

Силабус або інші навчально-методичні матеріали

ВК 1

За електронним каталогом на віртуальному сайті ХДУ

 

ВК 2.1

Обмін речовин і енергії живих систем

Силабус Обмін речовин і енергії живих систем денна.pdf (733.7 Kb)

ВК 3.2

Патофізіологія

Силабус Патофізіологія денна.pdf (529.9 Kb) 

ВК 4.2

Генетика людини

силабус генетика людини денна.pdf (753.9 Kb) 

ВК 5.2

Реакції організмів на довкілля

Силабус Реакції організмів на довкілля денна.pdf (635.9 Kb)
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Заочна форма навчання 1 курс  ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"

 

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Силабус або інші навчально-методичні матеріали

ОК 1

Основи наукової комунікації іноземними мовами 

 Силабус основи наукової комунікації іноз. мовами заочна.pdf (779.3 Kb)

ОК 2

Філософія та методологія науки  

 Силабус філософія та методологія науки заочна.pdf (956.6 Kb)

ОК 3

Методика розв’язання шкільних біологічних задач  

 Силабус Методика розв'язання шкільних біологічних задач заоч.pdf (587.6 Kb)

ОК 4

Сучасні концепції і теорії біологічної науки  

 Силабус Сучсні концепції заочна1.pdf (817.5 Kb)

ОК 5

Методика викладання біології у закладах загальної середньої освіти  

 Силабус 1 методика навчання біології магістр заочна.pdf (748.5 Kb)

ОК 6

Методика навчання основ здоров’я 

Силабус Методика навчання основ здоров’я заочна.pdf (453.1 Kb)

ОК 7

Інноваційні технології у навчанні біології та основам здоров’я  

 Силабус Інноваційні технології навчання біології та основам здоров’я заочна.pdf (527.7 Kb)

ОК 8

Науково-дослідницький практикум з біології та екології   

 Силабус Н-д.практикум 1 к. заочна.pdf (1 Mb)

ОК 9

Онтогенез і здоров’я людини  

 Силабус Онтогенез та здоров'я людини заочна.pdf (465.9 Kb)

ОК 10

Стратегія сталого розвитку 

 силабус Статегія сталого розвитку заочна.pdf (721.5 Kb)

ОК 11

Виробнича (педагогічна ) практика  

 виробничо-педагогічна практика 1маг,денн.pdf (687.6 Kb)

 ОК12

 Виробнича (науково-дослідницька) практика

 Наскрізна програма практичної підготовки маг.pdf (686.5 Kb)    Переддипломна 2маг,денна.pdf (395 Kb)

 ОК13

 Виконання кваліфікаційної  роботи

 № 953-Д Положення про кваліфікаційну роботу.pdf (882.8 Kb)

 ОК14

 Атестація здобувачів вищої освіти

 Програма атестації Магістри 014 СО Біологія Основ.здор. 2020-21 2 рік (2).pdf (780.3 Kb)

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Вибіркові компоненти освітньої програми

Силабус або інші навчально-методичні матеріали

ВК 1

За електронним каталогом на віртуальному сайті ХДУ

 

ВК 2.1

Обмін речовин і енергії живих систем

Силабус Обмін речовин_ магістр - заочна.pdf (733 Kb) 

ВК 3.1

Здоров’язбережувальні технології 

Силабус Здоров’язбережувальні технології заочна.pdf (489.6 Kb) 

ВК 4.2

Генетика людини

силабус генетика людини 1 курс заочна.pdf (824.4 Kb) 

ВК 5.2

Реакції організмів на довкілля

Силабус Реакції організмів на довкілля заочна.pdf (565.9 Kb) 

ВК 6.2

Степознавство

Силабус_Степознавство 014.05 СО. Біологія 2020-2021.pdf (214.6 Kb) 

ВК 7.2

Біотехнологія та селекція

Силабус Біотехнологія і селекція СО заочна.pdf (637 Kb) 

2 курс, денна форма навчання ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми

Силабус або інші навчально-методичні матеріали

ОК 8

 Виробнича практика

Виробнича практика маг2,денна.pdf (632.9 Kb)

2 курс, заочна форма навчання ОП "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)"

 

Обов'язкові компоненти освітньої програми

Силабус або інші навчально-методичні матеріали

 ОК 3

 Макроеволюція органічного світу

Силабус_Макроеволюція 2к заочна.pdf (832.3 Kb)

 ОК 5

Екпериментальна фізіологія організму людини і тварин

 

Силабус Експериментальна фізіологія людини та тварин заочна.pdf (606.2 Kb) 

 ОК 8  Виробнича практика

Виробнича практика маг2,заочно.pdf (769.2 Kb)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Код н/д

Вибіркові компоненти освітньої програми

Силабус або інші навчально-методичні матеріали

ВК 2

Науково-дослідницький практикум з біології

Силабус Н-д.практикум 2к заочна.pdf (622.1 Kb)

ВК 3

Генетика людини

силабус генетика людини 2 курс заочна.pdf (964.4 Kb)

ВК 5

Технологія вирощування біологічних об'єктів in vitro

Силабус Технології вирощування 2 к заочна (1).pdf (638.1 Kb)

ВК 7

Клінічна паразитологія

Силабус Клін Паразитологія заочка 2 курс.pdf (674 Kb)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++