Завдання для самостійної роботи студентів магістратури

Оновлено: 15.10.2020

 Представлено дисципліни:  "Адаптогенез у біологічних системах" - викладач - доцент Гайдай М.І. 
  "Науково-дослідницький практикум з біології"  - викладач професор Сидорович М.М.
   "Методи культури клітин і ткани"  Викладач - доцент Шкуропат А.В.
 "Генетика з основами селекці"   Викладач - доцент Лановенко О.Г.
"Філогенетичні системи та методи систематики", "Експериментальна фізіологія людини і тварин",  "Методика навчання основ здоров’я" - викладач доцент Головченко І.В.

"Методи культури клітин і ткани".  Викладач - доцент Шкуропат А.В.

Методи культури клітин і тканин (практика)

Побудова кривої росту культури клітин

Методи культури клітин 12.03.2020.docx (20.8 Kb)

12.03.2020

Конспект з побудованим графіком кривої росту популяції клітин на основі отриманих даних. Аналіз кривої росту.

Методи культури клітин і тканин (практика)

Визначення ефективності посіву на чашках Петрі

Методи культури клітин 26.03.2020.docx (164.6 Kb)

26.03.2020

Самостійне опрацювання питань для обговорення на колоквіумі

Тема: Визначення ефективності посіву на чашках Петрі

Лабораторна робота № 6

 9.04.2020  Методи культури коітин і тканин 9.04.2020.docx (162.7 Kb)

 Тема "Оцінка ефективності посіву: підрахунок колоній, що утворилися на чашках Петрі"

 Лабораторна робота № 7  23.04.2020  Методи культури клітин і тканин 23.04.2020.docx (16.6 Kb)

"Адаптогенез у біологічних системах" викладач - доцент Гайдай М.І.

Адаптогенез у біологічних системах

Адаптація до умов навколишнього середовища

 

Адаптогенез у біологічних системах.docx (16.2 Kb)

ФБГЕ,спеціальності
Біологія гр. 111-М

Адаптація до гравітації.
Вплив звукових
навантажень та вібрації

31.03.2020

Зробити короткий конспект з теми

 

Питання для заліку

Питання до заліку з адаптогенезугрупи -111-м.docx (15.3 Kb)  

 "Науково-дослідницький практикум з біології" - викладач професор Сидорович М.М.

Науково-дослідницький 

практикум з біології

практичні заняття.

2 пара і 3 пара

01.04.2020.

 На сайті Цитоекологія у папці Практикум знайти посібник «Науково-дослідницький практикум з біотестування» і ознайомитися з його структурою (основна части + додатки).

 У практичному занятті №1 виконати Завдання 1.  у вигляді складання конспекту з теми «Фітотестування як ефективний метод визначення екологічної безпеки антропогенних чинників довкілля» за переліком всіх питань.

  1. Для його складання використати не тільки Розділ 1 посібника, а і залучити матеріал з інтернету (при переписуванні посібника робота не буде зарахована).
  2. Конспект у вигляді фотовідповіді надіслати мені на вайбер (телефон є у старост).

 За необхідності можна одержати  консультативну допомогу у викладача по вайберу. 

Науково-дослідницький

практикум з біології

Практична робота

4 години

15.04.2020

Заняття 2 НДП .docx (18.8 Kb)

Науково-дослідницький

 практикум з біології

29.04.2020

Завдання з НДП з біології на середу 29.docx (15.9 Kb)

     

Науково-дослідницький

 

 практикум з біології

27.05.2020

Виконати повністю  практичну роботу №7 з посібника для Науково-дослідницького практикуму.

Дистанційне забепечення минулого заняття.

 "Філогенетичні системи та методи систематики" - викладач доцент Головченко І.В.

Філогенетичні системи та методи систематики

лекція та практична робота

17.03.2020р;   26.03.2020р

31.03.2020р

Філогенія.doc (31.5 Kb)

"Методика навчання основ здоров’я" - викладач доцент Головченко І.В.

 Методика навчання основ здоров’я

лекція та практична робота

19.03.2020р;  25.03.2020р

02.04.2020р.

Методика навчання основам здоров'я.doc (61.5 Kb)

Методика навчання основ здоров’я

Лекція

14.04.2020

Лекція Методика навчання основ здоровя.doc (138 Kb)

"Експериментальна фізіологія людини і тварин" -  викладач доцент Головченко І.В.

Експериментальна фізіологія людини і тварин

лекції та практичнї роботи

19.03.2020р; 24.03.2020р.;

25.03.2020р.; 26.03.2020р.

02.04.2020 р.

ЕФЛТ 19.03.doc (231 Kb)

ЕФЛТ 24.03 та 26.03..doc (26.5 Kb)

ЕФЛТ 25.03.doc (6 Mb)

ЕФЛТ 02.04.doc (76.5 Kb)

"Основи генної інженерії" -  викладач доцент Лановенко О.Г.

практ.заняття; лекція;

практичне заняття; лекція

17.03.2020; 18.03.2020; 24.03.2020;

Основи генної інженерії.docx (20.6 Kb)

тести генна інженерія.docx (79.3 Kb)

 

31.03.2020;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Генетична інженерія рослин(лекція)

Питання:

1.  Вектори рослин на основі Ti-плазмід Agrobacterium tumefaciens та Ri - плазмід A.rhizogenes. Бінарні та коінтегральні векторні системи на основі Ті - плазмід.

2. Векторні молекули на основі хлоропластної та мітохондріальної ДНК, геномів вірусів та віроїдів, мобільних генетичних елементів рослин.

3. Методи перенесення екзогенної ДНК у   клітини рослин.

4. Принципова схема отримання трансгенних рослин. Етапи одержання трансгенних рослин за допомогою  агробактерій. Методи введення сконструйованих Ti-плазмід у рослинну клітину.

5. Основні напрямки використання трансгенних рослин. Створення трансгенних рослин, стійких до ураження комахами, до гербіцидів, толерантних до стресів. 

6. Сучасний етап розвитку генетичної інженерії рослин -  "метаболітична інженерія", її сутність. Задачі метаболітичної інженерії. 

7. Переваги  і труднощі використання рослин як об’єкта  генно-інженерних досліджень.

8. Теоретичне та практичне значення генетичної інженерії рослин, її  досягнення та перспективи розвитку. Одержання та досвід використання  рослинних геномодифікованих об'єктів. Властивості, вплив на якість продуктів харчування. Проблеми  біологічної безпеки трансгенних рослин. 

Література:

1. Карпов О.В. Клітинна та генна інженерія: Підручник / О.В. Карпов, С.В. Демидов, С.С. Кир'яченко.  - К.: Фітосоціоцентр, 2010. - 208 с.

2. Сиволоб, А.В. Молекулярна біологія: підручник / А.В. Сиволоб. - К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. - 384 с.

3. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин.- К., Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с.

3. Абрамова З.И. Введение в генетическую инженерию: Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по курсу «Генная инженерия» /З.И.Абрамова. - Казань: Казан.университет, 2008.- 169 с.

Форми контролю знань студента:

Реферат, тестування

 Тема:   Методи, що використовуються  для трансформації у рослин

 Практичне заняття

7.04.2020

 основи генної інженерії 6.04-10.04.docx (14.5 Kb)
 

Тема:  Генна інженерія тварин

Лекція

15.04.2020

 завдання 13.04-17.04 генна інженерія.docx (15.8 Kb)
Тема:  Способи одержання трансгенних тварин

Практичне

21.04.2020

завдання 21.04-24.04.2020. генна інженерія.docx (16 Kb)
Методи генотерапії спадкових та набутих  захворювань людини

Лекція 

29.04.2020

завдання 27.04. -01.05.2020. Генна інженерія.docx (15.3 Kb)
 Тема:  Генотерапія захворювань людини

 

05.05.2020

 

Практичне заняття

 

 завдання 04.05-08.05.2020 Генна інженерія.docx (15.1 Kb)
 Підсумкове тестування на платформі Google classroom

19.05.2020

(практичне заняття)

 завдання 18.05-22.05. Основи генної інженерії.docx (15.5 Kb)
 Досягнення та перспективи генної інженерії рослин і тварин. Перспективи розвитку генотерапії

27.05.2020

Лекційне заняття