Завдання для студентів 1 курсу

Оновлено: 15.10.2020

 Представлено дисципліни:  "Біофізика"  -   викладач - доцент Бесчасний С.П.; 
 "Анатомія людини"  викладач - доцент Спринь О.Б.; 
 «Анатомія і фізіологія дітей та підлітків»  Викладач - доцент Запорожець О.П. Для студентів Медичного факультету
"Анатомія людини з основами динамічної морфології" Викладач - доцент Головченко І.В.
"Екологія людини"   Викладач - доцент Лановенко О.Г.

"Біофізика"    Викладач - доцент Бесчасний С.П.

Визначення ізоелектричної точки желатину.Теоретична частина: Фотобіологічні процеси. Передача інформації у сенсорних системах лаб.заняття; 17.03.2020

1 курс_Біологія_Біофізика.pdf (2 Mb)

Виконати завдання з методичних рекомендацій.

Скачати презентацію https://ppt-online.org/356011 та скласти конспект

 Вивчення механізму руху крові по судинам та вимірювання кров’яного тиску.  Лекція  23.03.2020

 Переглянути презентацію за посиланням

та законспектувати основні положення: https://goo-gl.su/rLKe0

 Радіаційна біофізика  Лекція  31.03.2020  Використовуючи Посібник з біофізики  законспектувати лекцію з цієї теми.
«Елементи біофізики органів дихання» Лекція  6.04.2020

Приєднатися до класу у https://classroom.google.com

Код: mnmmdu5

"Екологія людини"   Викладач - доцент Лановенко О.Г.

Екологія людини

лаб.заняття; лекція; лаб.заняття; лаб.заняття

13.03.2020;  20.03.2020;

27.03.2020;  03.04.2020

Екологія людини.docx (15.9 Kb))

екологія людини. Тестові завдання.docx (92.7 Kb)

Тема: Особливості впливу на людський організм  макро- і  мікроелементів

Лекція

7.04.2020

екологія людини лекція.doc (68.5 Kb)

екологія людини 06.04.-10.04.2020.docx (16.6 Kb)

Тема. "Оцінка ступеню тренованості організму за даними інструментального вимірювання та за функціональними пробами"

Лабораторне заняття

10.04.2020

екологія людини 06.04.-10.04.2020.docx (16.6 Kb)

Тема: Вивчення психофізичного стану людини,  її працездатності та побудова графіку власних біоритмів

лабораторне заняття

15.04.2020

завдання 13.04-17.04 екологія людини.docx (13.9 Kb)

 Інтоксикація організму і роль окремих органів у його очищенні. Екологічні проблеми харчування людини  (лекційне заняття)  21.04.2020

завдання 21.04-24.04.2020. Екологія людини.docx (14.4 Kb)

 Тема: Складання екологічно збалансованого харчового раціону  Лабораторне заняття  29.04.2020  завдання 27.04.- 01.05.2020. Екологія людини.docx (14.2 Kb)
Хімічні фактори забруднення довкілля та їх вплив на організм людини (лекційне заняття) 05.05.2020 завдання 04.05-08.05.2020. Екологія людини.docx (16 Kb)

Тема: Адаптація людини до середовища життя

 Лабораторне заняття


13.05.2020

завдання 11.05-15.05.2020 Екологія людини.docx (13.6 Kb)

Адаптація людини до стресогенних чинників довкілля. Метеочутливість людини

Підсумкове тестування на платформі Google classroom


Лекція (4 год.)


Лабораторне заняття

 

з 18.05 по  22.05.2020 р.

 завдання 18.05-22.05 Екологія людини.docx (15 Kb)

"Анатомія людини з основами динамічної морфології" Викладач - доцент Головченко І.В.

Анатомія людини з основами динамічної морфології

Для студентів факультету фізичеого виховання і спорту

23.03.2020р; 23.03.2020р; 23.03.2020р; 24.03.2020р; 24.03.2020р

Спланхнологія.doc (10.6 Mb)

"Анатомія людини". Викладач - доцент Спринь О.Б.

Тема: Ендокринна система. Лабораторна робота №23
Кошелєва В.Д., Спринь О.Б. Методичні розробки лабораторних занять для студентів вузів з курсу «Анатомія людини». – Вид. друге перероб. і допов. – Херсон: ПП Вишемирський В.С. – 2017. – 140 с.
Тема: Спинний мозок. Нерви.  Лабораторна робота №24-25.
Тема: Головний мозок. Лабораторна робота №26
Лекція: Нервова система. Підготувати конспект.

2.04.2020.         Головний мозок» лаб. робота №26, гр.111, 112. Виконати роботу

Дата

Тема

Джерела інформації для підготовки

Контрольний захід

06.04.2020 (лаб.заняття)

 Задній та середній відділи мозку (лаб. заняття №27, 28).

1.Анатомія людини: підручник: у 3-х томах /А.С.Головацький, В.Г.Черкасов, М.Р.Сапін.- Вінниця: Нова Книга, 2019.- 400с.

2.Кошелєва В.Д., Спринь О.Б. Методичні розробки лабораторних занять для студентів вузів з курсу «Анатомія людини».- Херсон. 2017.– 140с.

3 Лекційний матеріал.

Оформлення лабораторної роботи в зошиті з виконанням усіх завдань, наведених у метод. розробках. Письмова робота (за завданнями для самостійної роботи). Опрацювання тестів з теми: «Нервова система»

08.04.2020

(лекція)

Аналізатори

1.Анатомія людини: підручник: у 3-х томах /А.С.Головацький, В.Г.Черкасов, М.Р.Сапін.- Вінниця: Нова Книга, 2019.- 400с.

Реферат, тестування

13.04.2020 (лаб.заняття)

Проміжний мозок (лаб. заняття № 29).

1.Анатомія людини: підручник: у 3-х т.; Том 2 /А.С.Головацький,В.Г.Черкасов, М.Р.Сапін.- Вінниця: Нова Книга, 2019.- 400с.

2.Кошелєва В.Д., Спринь О.Б. Методичні розробки лабораторних занять для студентів вузів з курсу «Анатомія людини».- Херсон. 2017.– 140с.

3 Лекційний матеріал.

 

Оформлення лабораторної роботи в зошиті з виконанням усіх завдань, наведених у метод. розробках. Письмова робота (за завданнями для самостійної роботи). Опрацювання тестів з теми: «Нервова система»

23.04.2020 (лаб.заняття)

Кінцевий мозок (лаб.заняття №30)

 

 1.Анатомія людини: підручник: у 3-х томах /А.С.Головацький, В.Г.Черкасов, М.Р.Сапін.- Вінниця: Нова Книга, 2019.- 400с.

2.Кошелєва В.Д., Спринь О.Б. Методичні розробки лабораторних занять для студентів вузів з курсу «Анатомія людини».- Херсон. – 2017.- 140с.

 Оформлення лабораторної роботи в зошиті з виконанням усіх завдань, наведених у метод. розробках. Письмова робота (за завданнями для самостійної роботи). Опрацювання тестів з теми:«Нервова система».

27.04.2020 (лаб.заняття)

Черепно-мозкові нерви (лаб. заняття №31, 32).

1.Анатомія людини: підручник: у 3-х томах /А.С.Головацький, В.Г.Черкасов,М.Р.Сапін.- Вінниця: Нова Книга, 2019.- 400с.

2.Кошелєва В.Д., Спринь О.Б. Методичні розробки лабораторних занять для студентів вузів з курсу «Анатомія людини».- Херсон. 2017.– 140с.

 Оформлення лабораторної роботи в зошиті з виконанням  завдань, наведених у метод. розробках. Письмова робота (за завданнями для самостійної роботи). Опрацювання тестів з теми: «Нервова система»

04.05.2020 (лаб.заняття)

Вегетативна нервова система (лаб. заняття № 33)

1.Анатомія людини: підручник: у 3-х т.; Том 2 /А.С.Головацький, В.Г.Черкасов,М.Р.Сапін.- Вінниця: Нова Книга, 2019.- 400с.

2.Кошелєва В.Д., Спринь О.Б. Методичні розробки лабораторних занять для студентів вузів з курсу «Анатомія людини».- Херсон. 2017.– 140с.

 Оформлення лабораторної роботи в зошиті з виконанням завдань, наведених у метод. розробках. Письмова робота (за завданнями для самостійної роботи). Опрацювання тестів з теми: «Нервова система» 
07.05.2020 (лаб.заняття) Зоровий аналізатор (лаб.заняття №34  1.Анатомія людини: підручник: у 3-х томах /А.С.Головацький, В.Г.Черкасов,М.Р.Сапін.- Вінниця: Нова Книга, 2019.- 400с.
2.Кошелєва В.Д., Спринь О.Б. Методичні розробки лабораторних занять для студентів вузів з курсу «Анатомія людини».- Херсон. – 2017.- 140с.
 Оформлення лабораторної роботи в зошиті з виконанням завдань, наведених у метод. розробках. Письмова робота (за завданнями для самостійної роботи). Опрацювання тестів з теми:«Нервова система».
13.05.20

«Cлуховий аналізатор»Анатомія людини план3.docx (13.3 Kb) (лаб. заняття №35)

. «Анатомія і фізіологія дітей та підлітків»  Викладач - доцент Запорожець О.П.

Анатомія і фізіологія дітей та підлітків

Для студентів медичного факультету

Тема 1 «Репродуктивна система людини»

Тема 2 «Опорно-руховий апарат. Кісткова система - будова та розвиток»

Инд_задания_Карантин.doc (959 Kb)

Лекция_20_Строение и физиология половой системы.doc (150 Kb)

Л_2_ОДС_строение_Физиол_возр_особ-ти.doc (2.9 Mb)

Анатомія і фізіологія дітей та підлітків

Для студентів медичного факультету

Лекційний тиждень

3.04.2020

Тема 3. "РЕФЛЕКСИ ЯК ОСНОВА НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ."

Рефлекси.ppt (799.5 Kb)

Лекція_Рефлекси як основа нервової діяльності.doc (104 Kb)

Тема «Вища нервова діяльність» 

Лекція

Для студентів медичного факультету

8.04.2020

Лекция_Вчення про ВНД_Типи ВНД.doc (343 Kb)

Тема "Рефлекси як основа нервової діяльності" Лабораторне заняття Для студентів медичного факультету 10.04.2020  Лекция_Вчення про ВНД_Типи ВНД.doc (343 Kb)
Тема «Вища нервова діяльність» Лабораторне заняття Для студентів медичного факультету 16.04.2020 Інд_зан_4_ВНД_На період карантину_151 гр.doc (1 Mb)
Тема «Сигнальні системи дійсності. Мовлення та його розвиток у дитини. Слово як інтегратор. Міжпівкулєва асиметрія мозку. Пам’ять. Увага. Мислення. Психофізіологія потребово-мотиваційної сфери. Психофізіологія сну»

Лекція

Для студентів медичного факультету

22.04.2020

Лекция_Сигнальні системи дійсності. Мовлення.doc (926.5 Kb)

Лекция_Психофізіологія пам'яти,уваги, мислення.doc (204.5 Kb)

Лекция_Психофіизіологія я потребоно-мотиваційної сфери. Сон.doc (248 Kb)

Тема «Пам’ять. Механізми пам’яті»  Лабораторне заняття Для студентів медичного факультету  24.04.2020   Інд_зан_5_Пам'ять_На період карантину_151 гр.doc (739 Kb)
ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ УВАГИ Лабораторне заняття Для студентів медичного факультету 27.04.2020 по 01.05.2020 Інд_зан_6_Увага_На період карантину_151 гр.doc (613.5 Kb)
«Психофізіологія мовлення» Лабораторне заняття Для студентів медичного факультету

14.05.2020

4 години

Інд_зан_8_Мовлення_На період карантину_151 гр.doc (183.5 Kb)
«Внутрішні детермінанти поведінки: Мотиваційно-емоційна сфера»  Лабораторне заняття Для студентів медичного факультету

22.05.2020

4 години

Інд_зан_9_Детермінанти поведінки_На період карантину.doc (242.5 Kb)