Методичне забезпечення дисциплін кафедри

Оновлено: 22.10.2020

Навчально-методичний конплекс дисциплін з німецької мови

НМКД Інтерпретація художнього тексту .docx (38.5 Kb)

НМКД Основи наукових досліджень docx (30.7 Kb)

НМКД Стилістика 4 курс .docx (41.9 Kb)

НМКД Історія німецької мови.docx (53.8 Kb)

НМКД Країнознавство (німецька).doc (136 Kb)

НМКД Латинська мова.doc (95 Kb)

НМКД Лексикология німецької мови.doc (152 Kb)

НМКД Література Німеччини.doc (303.5 Kb)

НМКД Теоретична граматика німецької мови.doc (117 Kb)

НМКД Теоретична фонетика німмецької мови.doc (139.5 Kb)

НМКД Методика викладання іноземної мови (німецька).doc (167.5 Kb)

НМКД Практика усного та писемного мовлення 1 курс (німецька).doc (126.5 Kb)

НМКД Практика усного та писемного мовлення 2 курс (німецька).doc (125 Kb)

НМКД Практика усного та писемного мовлення 3 курс (німецька).doc (111 Kb)

НМКД Практика усного та писемного мовлення 4 курс (німецька).doc (120 Kb)

НМКД Практична граматика німецької мови I курс.doc (111 Kb)

НМКД Практична граматика німецької мови 2 курс.doc (112.5 Kb)

НМКД Практична граматика німецької мови 3 курс.doc (112.5 Kb)

НМКД Практична фонетика німецької мови 1 курс.doc (137 Kb)

НМКД Практична фонетика німецької мови 2 курс.doc (111.5 Kb)

НМКД Практична фонетика німецької мови 3 курс.doc (104 Kb)

НМКД Практичний курс другої іноземної (німецької мови).docx (122.1 Kb)

 НМКД Комунікативні стратегії.docx (54.5 Kb)

НМКД Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні .doc (87.5 Kb)

НМКД Порвіняльно-історичне і типологічне мовознавство.doc (294 Kb)

НМКД Практичний курс другої іноземної мови і перекладу німецька.pdf (434.3 Kb)

НМКД Сучасна література першої іноземної мови.doc (408.5 Kb)

НМКД Новітні досягнення з фахових димциплін нфм.doc (88 Kb)

НМКД Загальна теорія другої іноземної мови.doc (263 Kb)

НМКД Актуальні проблеми перекладознавства магістри.docx (111.5 Kb)

НМКД методологія лінгвістичних досліджень.doc (90.5 Kb)

НМКД Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО.docx (47.5 Kb)

Навчально-методичний конплекс дисциплін з іспанської мови

НКМД Історія іспанської мови.docx (37.7 Kb)

НКМД Теоретична фонетика іспанської мови.docx (37.1 Kb)

НМКД Інтерпритація художнього тексту (Іспанська).docx (41.9 Kb)

НМКД Література Іспанії.docx (116 Kb)

НМКД Лексикологія іспанської мови .docx (69.8 Kb)

НМКД Стилістика іспанської мови .docx (61.6 Kb)

 НМКД Методика викладання іноземної мови (іспанська).docx (57.4 Kb)

НМКД Практика усного та писемного мовлення 1 курс (іспанська).docx (40 Kb)

НМКД Практика усного та писемного мовлення 2 курс (іспанська).docx (40.9 Kb)

НМКД Практика усного та писемного мовлення 3 курс (іспанська).docx (40.1 Kb)

НМКД Практика усного та писемного мовлення 4 курс (іспанська).docx (38.4 Kb)

НМКД Практична граматика іспанської мови 1 курс.docx (32.5 Kb)

НМКД Практична граматика іспанської мови 2 курс.docx (37.8 Kb)

НМКД Практична граматика іспанської мови 3 курс.docx (33 Kb)

НМКД Практична фонетика іспанської мови 1 курс.docx (40.2 Kb)

НМКД Практична фонетика іспанкької мови 2 курс.docx (41.1 Kb)

НМКД Практична фонетика іспанської мови 3 курс.docx (36.2 Kb)

НМКД Актуальні проблеми перекладознавства магістри.docx (111.5 Kb)

НМКД методологія лінгвістичних досліджень.doc (90.5 Kb)

НМКД Комунікативні страрегії.1М.doc (363.5 Kb)

 НМКД Сучасна література країни 1-ї іноз.мови (Іспанії).doc (329 Kb)

Навчально-методичний конплекс дисциплін з французької мови

НМКД Інтерпритація художнього тексту (французька).docx (50.6 Kb)

НМКД Історія французької мови.docx (38.3 Kb)

НМКД Лексикологія французької мови.docx (39.6 Kb)

НМКД Література Франції.docx (29.7 Kb)

НМКД Стилістика французької мови.docx (33.9 Kb)

НМКД Теоретична граматика французької мови.docx (37.3 Kb)

НМКД Методика викладання іноземної мови (французька).docx (50.2 Kb)

НМКД Практика усного та писемного мовлення 1 курс (французька).docx (34.2 Kb)

НМКД Практика усного та писемного мовлення 2 курс (французька).docx (26.8 Kb)

НМКД Практика усного та писемного мовлення 3 курс (французька).docx (31.5 Kb)

НМКД Практика усного та писемного мовлення 4 курс (французька).docx (32.8 Kb)

НМКД Практична граматика французької мови 1 курс.docx (31.9 Kb)

НМКД Практична граматика французької мови 2 курс.docx (33.8 Kb)

НМКД Практична граматика французької мови 3 курс.docx (34.1 Kb)

НМКД Практична фонетика французької мови 1 курс.docx (26.4 Kb)

НМКД Практична фонетика французької мови 2 курс.docx (24.7 Kb)

НМКД Практична фонетика французької мови 3 курс.docx (25.2 Kb)

НМКД Актуальні проблеми перекладознавства магістри.docx (111.5 Kb)

НМКД методологія лінгвістичних досліджень.doc (90.5 Kb)

 НМКД новітні досягнення.docx (48.7 Kb)

НМКД Сучасна література Франції.docx (106.7 Kb)

Навчальні та навчально-методичні посібники,

підручники викладачів кафедри


Бандурко З. В..doc (20 Kb)

Голотюк О. В..docx (14.5 Kb)

Гончаренко О. М..docx (12.7 Kb)

Гоштанар І. В..doc (26.5 Kb)

Діденко Н. В..docx (12.5 Kb)

Ковбасюк Л. А..doc (25 Kb)

Ленюк Н. М..doc (21 Kb)

Романова Н. В..doc (22.5 Kb)

Солдатова С. М..doc (21 Kb)

Матеріали для самостійної роботи на період карантину

Оновлено: 26.05.2020

До уваги студентів!

Під час карантину, перебуваючи вдома на дистанційній формі навчання, ви отримуєте необхідну навчальну інформацію, практичні завдання від викладачів, які викладають навчальні дисципліни певного курсу згідно з розкладом. Одержані завдання підлягають поточному оцінюванню. Для дистанційного навчання використовуються вебресурси університету, соціальні мережі (Viber-групи,  Facebook, Telegram), спілкування онлайн в Skype, освітні платформи. Комунікація у дистанційному режимі може відбуватися як синхронно, так й асинхронно. Дотримуйтесь дедлайну по завданнях. Електронні адреси викладачів зазначені на сайті кафедри.

Усе залишається незмінним, окрім місця проведення занять! Будьте здорові! Бережіть себе!

             Інформаційні та методичні матеріали для самостійної роботи студентів у період карантину викладачів кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф.Є. Петухов за посиланням: http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPedagPsychology/Zaochaia_forma_obuchenia.aspx

Інформація щодо розміщення методичних матеріалів за дисциплінами кафедри

  1. Філософія  (доц.Поліщук І.Є.) - http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPhilosophy/IndividWork.aspx
  2. Політологія  (доц.Галіченко М.В.) - http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPhilosophy/IndividWork.aspx

Електрона адреса Поліщук І. Є студентам 201, 212, 213, 251 груп, які пишуть курсові роботи з філософії:

Посилання на матеріали для дистанційного навчання студентів 3 курсу факультету іноземної філології з дисципліни "Інформаційні технології в галузі" викладачів  професора Шермана М.І. та доцента Самчинської Я.Б. Дистанційний курс: http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1330http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1330

Графік Самчинська Інформ технології в галузі Фак-т Іноземн Філол виконання дистанційних завдань з дисциплін кафедри ІПІЕК.docx (19.8 Kb)

Практ роб 3 Створ опитув з доп Google форм.docx (1.8 Mb)

Практ роб 2 Ms Excel Електронні таблиці Табель обліку роб часу.docx (116.8 Kb)

Практ роб 1 Техн включ різнотип обєктів Створення схем в текстовому редакторі.doc (73 Kb)

Travel English.docx (186.6 Kb)

Самостійна робота Аспірантура 1 курс. Німецька мова.doc (29 Kb)

Самостійна робота Аспірантура 2 курс. Німецька мова.doc (37 Kb)

Самостійна робота Інтерпретація художнього тексту (німецька мова) 491 група.doc (40 Kb)

Самостійна робота Історія німецької мови 291 група.docx (18.9 Kb)

Самостійна робота Методика викладання німецької мови.doc (79.5 Kb)

Самостійна робота Теоретичної фонетики німецької мови.doc (41.5 Kb)

Самостійна робота ПКНМ 101.1.doc (26.5 Kb)

Самостійна робота ПКНМ 201.2.doc (27 Kb)

Самостійна робота ПКНМ 461гр.doc (31.5 Kb)

Самостійна робота Практичний курс німецької мови 161 група.docx (17.6 Kb)

Самостійна робота Практичний курс німецької мови 301 та 361 групи.docx (17.1 Kb)

Самостійна робота Практичний курс німецької мови 401 група.docx (17.1 Kb)

Самостійна робота Практичний курс німецької мови 101 група.docx (14.3 Kb) 

Самостійна робота Практичний курс німецької мови 261, 213 група.docx (14.3 Kb)

Самостійна робота УПМ німецької мови для студентів 191 групи.docx (14.7 Kb)

Самостійна робота «Практичний курс усного та писемного мовлення» 291 група.docx (14.3 Kb)

Самостійна робота УПМ 391 гр.doc (33.5 Kb) 

Самостійна робота Практика УПМ німецької мови 491 група.docx (14 Kb)

Самостійна робота Лексикологія німецької мови.doc (51.5 Kb)

Самостійна робота Практична граматика німецької мови 291 група.docx (15.7 Kb)

Самостійна робота Практична граматика німецької мови 391 група.docx (16.5 Kb)

Самостійна робота практичнаї фонетик 191 гр.doc (46.5 Kb)

Самостійна робота практичнаї фонетик 291 гр.doc (47.5 Kb)

Самостійна робота «Сучасна література першої іноземної мови» 191М група.docx (16.3 Kb)

Самостійна робота Новітні досягнення з фахових дисциплін  (нім. мова) 191М.doc (58.5 Kb)

Самостійна робота Методологія. магістри.doc (38 Kb)

самостійна робота Комунікативні стратегії 191 М.docx (14.3 Kb)

Самостійна робота «Друга іноземна (німецька) мова.» 421.docx (15.6 Kb)

Самост робота для слухачів Університету третього покоління.doc (29.5 Kb)

Самостійна робота Друга іноземна (факультатив).doc (510 Kb)

Самостійна робота «Практичний курс другої іноземної мови» 201 група.docx (15.3 Kb)

Самостійна робота «Практичний курс другої іноземної мови та перекладу» 431 група.docx (18.7 Kb)

Cамостійна робота «Загальна теорія другої іноземної мови»101м.docx (16.7 Kb)

Самостійна робота «Практичний курс другої іноземної мови та перекладу» 331 група.docx (15.5 Kb)

Самостійна робота Лексикологія іспанської мови 381 група.docx (90 Kb)

Самостійна робота «Практична граматика іспанської мови» 181 група.docx (20.3 Kb)

Самостійна робота для студентів з іспанської мови (10.9 Kb)

Самостійна робота «Iнтерпретація художнього тексту іспанської мови» (43.8 Kb)

Самостійна робота «Сучасна література першої іноземної мови» (26.8 Kb)

Самостійна робота «Теоретична фонетика французької мови» 371.docx (14.5 Kb)

Самостійна робота «Сучасна література Франції» 171М.docx (17.3 Kb)

Самостійна робота Практична граматика французької мови 171 гр..docx (14.5 Kb)

Смостійна робота Практична граматика французької мови 271 гр.docx (14.9 Kb)

Самостійна робота «Практика УПМ французької мови» 171.docx (18.7 Kb)

Самостійна робота «ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ» 271 гр.docx (16 Kb)

Самостійна робота «Історія французької мови» 271.docx (15.1 Kb)

Самостійна робота «ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ» 171 гр.docx (16.2 Kb)

Самостійна робота «ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ» 271 гр.docx (16.1 Kb)

Самостійна робота на період з 06.04.2020 по 24.04.2020

Самостійна робота для студентів з іспанської мови.docx (15.2 Kb)

Самостійна робота Друга іноземна м. (факультатив).doc (169.5 Kb)

Самостійна робота Загальна теорія другої іноземної мови 101.м.1.docx (14.9 Kb)

Самостійна робота Комунікативні стратегії іноземної мови . 191 М.docx (12.6 Kb)

Самостійна робота Практика усного та писемного мовлення 191 гр 06 - 10.04.docx (14.5 Kb)

Самостійна робота Практична граматика іспанської мови 181 06.04 30.04.2020.docx (30.9 Kb)

Самостійна робота практична граматика німецької мови 191 06.04 -10. 04.2020.docx (12.4 Kb)

Самостійна робота Практичний курс другої іноземної мови 201.1.docx (18.5 Kb)

Самостійна робота Практичний курс другої іноземної мови та перекладу 331.1.docx (18 Kb)

Самостійна робота Практичний курс усного та писемного мовлення 291.1..docx (17 Kb)

Самостійна робота Практична фонетика французької мови 271 гр .docx (15.3 Kb)

Самостійна робота Практика усного та писемного мовлення 271 гр .docx (15.6 Kb)

Самостійна робота Практична фонетика французької мови 171 гр .docx (15.7 Kb)

Самостійна робота Практика УПМ французької мови 171 тиждень 06-10 квітня.docx (13.7 Kb)

Самостійна робота Сучасна література Франції 171М тиждень 06-10квітня.docx (12.2 Kb)

Самостійна робота Теоретична фонетика французької мови 371 тиждень 06-10 квітня.docx (14.8 Kb)

Самостійна робота Історія французької мови 271 тиждень 06-10квітня.docx (81.1 Kb)

Самостійна робота Практичний курс другої іноземної мови 201.2гр. 06.04 -10.04.20.doc (31.5 Kb)

Самостійна робота Лексикологія французької мови 371 гр лексик.docx (22.8 Kb)

Самостійна робота Методика викладання іноземної мови 371гр метод Завдання 4.docx (16.6 Kb)

Самостійна робота Практика усного та писемного мовлення французької мови 371.docx (16.4 Kb)

Самостійна робота Практична граматика французької мови 171 гр грам (6-10.04.20).docx (21.6 Kb)

Самостійна робота Практична граматика французької мови 271 гр.docx (16.1 Kb)

Самостійна робота Практична граматика французької мови 371 гр.docx (18.2 Kb)

Самостійна робота Практичний курс другої іноземної мови 101.1 гр. 06.04.2020. - 10.04.2020.doc (36 Kb)

Cамостійна робота Практичний курс усного та писемного мовлення на період з 06.04.2020 - 10.04.2020 391 гр..doc (31 Kb)

Самостійна робота Методика викладання німецької мови.doc (23.5 Kb)

Самостійна робота 13.04.-30.04 1 курс Практичний курс другої іноземної мови і перекладу заочна форма..doc (41.5 Kb)

Самостійна робота Історія німецької мови 13.04-17.04.20 291 гр..docx (16.7 Kb)

Самостійна робота Практичний курс німецької мови 13.04 - 17.04.20 161 гр..docx (15.1 Kb)

Самостійна робота Сучасна література Іспанії.docx (28.2 Kb)

Самостійна робота Методологія організації лінгвістичних дисциплін СВО Магістратура продовження до 24.04.2020.doc (37 Kb)

Самостійна робота Новітні досягнення з фаових дисциплін 191 продовження до 24.04.2020.doc (36 Kb)

Самостійна робота Практична фонетика німецької мови 291 гр оновлено до 24.04.2020.doc (44.5 Kb)

Самостійна робота Практична фонетика німецької мови 191 гр продовження до 24.04.2020.doc (38.5 Kb)

Самостійна робота Практика усного та писемного мовлення 371 .docx (19.2 Kb)

Самостійна робота Практична граматика французької мови 171.docx (16.3 Kb)

Самостійна робота Практична граматика французької мови 271.docx (16.8 Kb)

Самосттйна робота Сучасна література Іспанії.docx (23.5 Kb)

Самостійна робота на період з 27.04.2020 по 11.05.2020

Самостійна робота Загальна теорія другої іноземної мови 101.м.2.docx (15.5 Kb)

Самостійна робота Практичний курс другої іноземної мови 201.2.docx (17.6 Kb)

Самостійна робота Практичний курс другої іноземної мови та перекладу 331.2.docx (16.8 Kb)

Самостійна робота Практичний курс усного та писемного мовлення 291.2..docx (16.3 Kb)

Самостійна робота Сучасна література країни першої іноземної мови.docx (32.2 Kb)

Самостійна робота Сучасна література першої іноземної мови 191.2.docx (16.9 Kb)

Самостійна робота Історія французької мови 271 тижні 27 квітня - 08 травня.docx (15.2 Kb)

Самостійна робота Методика викладання іноземної мови 371.docx (17.1 Kb)

Самостійна робота Практика усного та писемного мовлення 171 27 квітня - 08 травня.docx (14 Kb)

Самостійна робота Практика усного та писемного мовлення 371.docx (18.2 Kb)

Самостійна робота Практична граматика фрпанцузької мови 171 завд 8.docx (16.3 Kb)

Самостійна робота Практична граматика фрпанцузької мови 271 завд. 7.docx (16.1 Kb)

Самостійна робота Практична граматика фрпанцузької мови 371.docx (17.8 Kb)

Самостійна робота Сучасна література Франції 171М тиждень 27 квітня - 08 травня.docx (13.5 Kb)

Самостійна робота Теоретична фонетика французької мови 371 27 квітня-08 травня.docx (25.7 Kb)

Самостійнаробота Лексикологія французької мови З71.docx (20.3 Kb)

Самостійна робота Історія німецької мови 04.05-08.05.210 291 гр..docx (14.6 Kb)

Самостійна робота Лексикологія іспанської мови.docx (16.2 Kb)

Самостійна робота Практичний курс німецької мови 04.05-08.05.20 161 гр..docx (15.3 Kb)

Самостійна робота Практичний курс німецької мови 04.05-08.05.20 301, 361 гр..docx (15 Kb)

Самостійна робота Сучасна література країни першої іноземної мови.docx (19 Kb)

Самостійна робота лексикологія французької мови 371 авд 6.docx (18.8 Kb)

Самостійна робота методика викладання іноземної мови 371 Завд 6.docx (16.5 Kb)

Самостійна робота практична граматика французької мови 171 Завдання 9.docx (16.3 Kb)

Самостійна робота практична граматика французької мови 271 завд. 8.docx (16.6 Kb)

Самостійна робота практична граматика французької мови 371.docx (16.6 Kb)

Самостійна робота на період з 12.05.2020 по 22.05.2020

Самостійна робота Практична граматика німецької мови 12.05-15.05.20 391 гр..docx (15 Kb)

Самостійна робота Друга іноземна мова (факультативна дисципліна) .doc (94 Kb)

Самостійна робота Загальна теорія другої іноземної мови 101.м.3.docx (15.7 Kb)

Самостійна робота Історія німецької мови 12.05-15.05.20 291 гр..docx (14.3 Kb)

Самостійна робота Практичний курс другої іноземної мови 201.3.docx (16.2 Kb)

Самостійна робота Практичний курс другої іноземної мови та перекладу 331.3.docx (21.1 Kb)

Самостійна робота Практичний курс німецької мови 12.05-15.05.20 161 гр..docx (15.1 Kb)

Самостійна робота Практичний курс німецької мови 12.05.-15.05.20 301, 361 гр..docx (15.2 Kb)

Самостійна робота Практичний курс усного та писемного мовлення 291.3..docx (16.8 Kb)

Самостійна робота Сучасна література першої іноземної мови 191.м3.docx (17.3 Kb)

Самостійна робота з Іспанської мови 18.05 - 05.06 2020.docx (23.1 Kb)

 Самостійна робота Текст 331.docx (48.6 Kb)

Самостійна робота «Лексикологія німецької мови» на період 6.04 - 24.04, 27.04- 11.05, 12.05- - 22.05 (391 група).doc (83.5 Kb)

Самостійна робота 25.05 - 05.06.2020 завдання Новітні досягнення 171М, 181М.docx (12.6 Kb)

Самостійна робота з істанської (латинської) мови 25.05-5.06.docx (13.5 Kb)

Самостійна робота Загальна теорія другої іноземної мови 101.м.3.docx (15.4 Kb)

Самостійна робота МЕТОДОЛОГІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” на період 27.04- 11.05, 12.05 – 22.05..doc (34 Kb)

Самостійна робота Новітні досягнення з фахових дисциплін на період 27.04 11.05, 12.05 – 22.05 (191 М).doc (32.5 Kb)

Самостійна робота Практична фонетика німецької мови» на період 27.04- 11.05, 12.05- 22.05 (291 група).doc (30 Kb)

Самостійна робота Практична фонетика німецької мови» на період 27.04 -11.05, 12.05 -22.05 (191 група).doc (30 Kb)

Самостійна робота Практичний курс 2-ої іноземної мови та перекладу 331.4.docx (17.1 Kb)

Самостійна робота Сучасна література першої іноземної мови 191.м3.docx (17.4 Kb)

Самостійна робота Теоретична фонетика німецької мови» на період 6.04- 24.04, 27.04- 11.05, 12.05.- 22.05. 2020(391 група).doc (34.5 Kb)

Самостійна робота Практика усного та писемного мовлення 371 .docx (16.6 Kb)

Самостійна рбота ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 171.docx (17.1 Kb)

Самостійна робота ЛЕКСИКОЛОГІЯ 371.docx (30.5 Kb)

Самостійна робота МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 371.docx (16.5 Kb)

Самостійна робота Практична граматика німецької мови 25.05-29.05.20 391 гр..docx (15.3 Kb)

Самостійна робота ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 371 .docx (16.2 Kb)

Самостійна робота Практичний курс німецької мови 25.05-29.05.20 301 гр.docx (15 Kb)

Самостійна робота Практичний курс німецької мови 25.05-29.05.20 161 гр..docx (15.1 Kb)