Робочі програми дисциплін кафедри

Оновлено: 13.04.2021

Робочі програми першого бакалаврського ступеня вищої освіти за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література німецька)

ОК 10 Основи наукових досліджень.doc (5.4 Mb)

ОК 15 Практика усного та писемного мовлення 1 курс.doc (842.5 Kb)

ОК 15 Практика усного та писемного мовлення 2 курс.doc (1 Mb)

ОК 15 Практика усного та писемного мовлення 3 курс.doc (845.5 Kb)

ОК 15 Практика усного та писемного мовлення 4 курс.doc (1.2 Mb)

ОК 16 Практична фонетика німецької мови I курс.doc (1.2 Mb)

ОК 16 Практична фонетика німецької мови ІІ курс.doc (1.2 Mb)

ОК 16 Практична фонетика німецької мови ІІІ курс.doc (1.2 Mb)

ОК 17 Практична граматика німецької мови 1 курс.doc (1.2 Mb)

ОК 17 Практична граматика німецької мови 2 курс.doc (1.2 Mb)

ОК 17 Практична граматика німецької мови 3 курс.doc (1.2 Mb)

ОК 19 Методика викладання іноземної мови.doc (1.3 Mb)

ОК 21 Навчальна практика (німецька).doc (708 Kb)

ОК 21 Навчальна практика (з другої мови).docx (887.3 Kb)

ОК 22 Виробнича практика 4 курс (німецька).docx (860.6 Kb)

ОК 23 Підготовка до атестації та атестація здобувачів вищої освіти (німецька).doc (596.5 Kb)

ВК 4 Латинська мова.doc (1.3 Mb)

ВК 6 Історія німецької мови.doc (1.2 Mb)

ВК 7 Практичний курс німецької мови 1 курс.docx (1.1 Mb)

ВК 7 Практичний курс німецької мови 2 курс.docx (1.1 Mb)

ВК 7 Практичний куос німецької мови 3 курс.docx (1.1 Mb

 ВК 8 Літераура Німеччини.doc (1.3 Mb)

ВК 9 Лексикологія німецької мови.doc (1.2 Mb)

ВК 10 Теоретична фонетика німецько мови.doc (1.2 Mb)

ВК 11 Країнознавство.doc (1.2 Mb)

ВК 12 Теоретична граматика німецької мови.doc (1.2 Mb)

ВК 13 Стилістика нїмцької мови.doc (1.2 Mb)

ВК 14 Інтерпретація художнього тексту.doc (1.2 Mb)

Робочі програми першого бакалаврського ступеня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія

Практичний курс німецької мови 102-402.doc (666 Kb)

Програма виробничої практики 402.docx (1.2 Mb)

 Робочі програми другого магістрського ступеня вищої освіти за спеціальністю 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

ОК3 Новітні досягення з фахових дисциплін.doc (762.5 Kb)

ОК5 Комунікативні стратегіі першої іноземної мови.doc (810.5 Kb)

ОК 10 Робоча програма виробничої практики (Німецька мова).doc (959.5 Kb)

ОК 11 Підготовка до атестації та атестація здобувачів вищої освіти.doc (687 Kb)

ВК 2 Теорія і практика перекладу .pdf (485.3 Kb)

ВК 5 Переклад і редагування художніхне художніх типів текстів 191М.pdf (735.6 Kb)

ВК 6 Основи перекладу і редагування різних типів текстів 2020.pdf (999.2 Kb)

ВК 7. Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості дискурсу (5 курс) (1).pdf (810.9 Kb)

ВК2 Актуальні проблеми сучасн перекладознавства 2019.pdf (530.5 Kb)

ВК3  Методологія лінгвістичних досліджень.pdf (520.9 Kb)

ВК3  Теоретико-методичні основи роботи з науковим текстом 5 к маг 2018–2019.pdf (576.2 Kb)

ВК4  Аналітичне читання та письмо.pdf (427.2 Kb)

ВК6  Лінгвокультурологічні аспекти перекладу.pdf (559.8 Kb)

ВК7  Метамовна комунікація.pdf (555.7 Kb)

ВК5  Практика усного та писемного перекладу 191М.pdf (519 Kb)

 

Робочі програми першого бакалаврського ступеня вищої освіти за спеціальністю 014.02 Середня Освіта (Мова і література іспанська)

 

ОК 10 Основи наукових досліджень.doc (5.4 Mb)

ОК 15 Практика усного та писемного мовлення.doc (997.5 Kb)

ОК 16 Практична фонетика іспанської мови.docx (586.5 Kb)

ОК 17 Практична граматика іспанської мови.doc (892.5 Kb)

ОК 19 Методика викладання іноземної мови.docx (600.3 Kb)

ОК 21 Навчальна практика (іспанська).doc (693.5 Kb)

ОК 22 Виробнича практика 4 курс (іспанська).docx (835.8 Kb)

ОК 23 Підготовка до атестації та атестація здобувачів вищої освіти (іспанська).docx (462.1 Kb)

ВК 4 Латинська мова.doc (1.3 Mb)

ВК 6 Історія іспанської мови 1.docx (558.8 Kb)

ВК 8 Література Іспанії.doc (742.5 Kb)

ВК 9 Лексикологія іспанської мови.doc (755 Kb)

ВК 10 Теоретична фонетика іспанської мови.doc (678.5 Kb)

ВК 11 Країнознавство (іспанська).doc (708 Kb)

ВК 12 Теоретична граматика іспанської мови.docx (610.7 Kb)

ВК 13 Стилістика іспанської мови.doc (742.5 Kb)

ВК 14 Інтерпретація художнього тексту (іспанська).docx (610 Kb)

  Робочі програми другого магістрського ступеня вищої освіти за спеціальністю 035.055 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська)

 ВК 3 Методологія лінгвістичних досліджень.doc (135.5 Kb)

 ОК2 Педагогіка та психологія вищої школи.doc (1 Mb)

ВК5 Практика усного та писемного перекладу.doc (839.5 Kb)

 ОК8 Загальна теорія другої іноемної мови.doc (898 Kb)

ОК9 Практичний курс другої іноземної і перекладу 1М.doc (1010 Kb)

 ОК 5 Робоча програма Комунікативні стратегії першої мови.doc (824.5 Kb)

ОК1 Філософія та методололгія науки.doc (933.5 Kb)

ВК 7 Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості дискурсу (5 курс) (2).doc (951.5 Kb)

ОК3 Новітні досягнення з фахових дисциплін робоча.doc (854.5 Kb)

ОК 4 Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО 1-М.doc (846.5 Kb)

ВК 2Теорія і практика перекладу.doc (1.7 Mb)

ОК7 Сучасна література країни першої іноземної мови ..doc (170 Kb)

Робочі програми першого бакалаврського ступеня вищої освіти за спеціальністю 014.02 Середня Освіта (Мова і література французька)

 

ОК 10 Основи наукових досліджень.doc (5.4 Mb)

ОК 15 Практика усного та писемного мовлення 1 курс (французька).docx (620.4 Kb)

ОК 15 Практика усного та писемного мовлення 2 курс (французька).doc (520 Kb)

ОК 15 Практика усного та писемного мовлення 3 курс (французька).doc (769.5 Kb)

ОК 15 Практика усного та писемного мовлення 4 курс (французька).docx (616.1 Kb)

ОК 16 Практична фонетика французької мови 1 курс.doc (709 Kb)

ОК 16 Практична фонетика французької мови 2 курс.doc (704.5 Kb)

ОК 16 Практична фонетика французької мови 3 курс.doc (666.5 Kb)

ОК 17 Практична граматика французькоi мови 1 курс.doc (726.5 Kb)

ОК 17 Практична граматика французькоi мови 2 курс.doc (753.5 Kb)

ОК 17 Практична граматика французькоi мови 3 курс.doc (775 Kb)

ОК 19 Методика викладання іноземної мови (французька).docx (596.5 Kb)

ОК 21 Навчальна практика (французька).doc (795 Kb)

ОК 22 Виробнича практика 4 курс (французька).docx (851.8 Kb)

ОК 23 Підготовка до атестації та атестація здобувачів вищої освіти (французька).doc (585.5 Kb)

ВК 4 Латинська мова.doc (1.3 Mb)

ВК 6 Історія французької мови.doc (761 Kb)

ВК 8 Література Франції.doc (421 Kb)

ВК 9 Лексикологiя французькоi мови.doc (721.5 Kb)

ВК 10 Теоретична фонетика французкої мови.doc (729 Kb)

ВК 11 Краiнознавство (французька).doc (732.5 Kb)

ВК 13 Стилiстика французькоi мови.doc (659 Kb)

ВК 14 Iнтерпретацiя художнього тексту (французька).docx (571.3 Kb)

 Робочі програми другого магістрського ступеня вищої освіти за спеціальністю 035.055 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька)

ОК 5 Комунікативні стратегіі.doc (153.5 Kb)

ОК 9 Практичний курс другої іноземної і перекладу 1М.doc (272 Kb)

ОК3 Новітні досягнення з фахових дисциплін робоча.doc (188 Kb)

ОК4 Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО 1-М.doc (173.5 Kb)

ОК7 Сучасна літертура Франції робоча .doc (260.5 Kb)

ОК8 Загальна теорія другої мови.doc (183 Kb)

ОК1Філософія та методололгія науки.doc (272 Kb)

ОК2 Педпгогіка та психологія вищої школи.doc (251.5 Kb)

ВК3 Методологія лінгвістичних досліджень.pdf (554.4 Kb)

ВК5 Практика усного та писемного перекладу.pdf (574.2 Kb)

ВК 7 Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості курсу.pdf (828.9 Kb)

ВК 2 Теорія і практика перекладу.pdf (621.5 Kb)

Вибіркові компоненти