Новий Модуль Документ

Оновлено: 19.10.2020

Презентації до фахових вибіркових дисциплін за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література німецька)

Історична граматика німецької мови.pptx (66.9 Kb)

Історія німецької мови.pptx (100.9 Kb)

Порівняльна граматика.ppt (4.1 Mb)

Теоретична граматика.ppt (1.3 Mb)

Порівняльна Лексикологія.ppt (2.2 Mb)

Лексикологія.ppt (2.2 Mb)

Аналітичне читання та письмо 261 група.pptx (250.3 Kb)

Аналітичне читання та письмо 461 група.pptx (622.3 Kb)

Аналітичне читання та письмо (4 курс).pptx (1 Mb)

Практичний курс другої іноземної мови 301.pptx (4.4 Mb)

Практичний курс англійської мови (4 курс).pptx (880 Kb)

Практичний курс другої іноземної мови 461.pptx (1.7 Mb)

Практичний курс німецької мови 261 група.pptx (106.9 Kb)

Практичний курс другої іноземної мови 201 група.ppt (1.8 Mb)

Практичний курс німецької мови 361.ppt (6.2 Mb)

Практичний курс другої іноземної мови 301.pptx (4.4 Mb)

Практичний курс німецької мови 461 група.pptx (105 Kb)

Практичний курс другої іноземної мови 401.pptx (1.7 Mb)

Практичний курс другої іноземної мови.pptx (79.2 Kb)

Література Німеччини.pptx (295.7 Kb)

Типологія стилів і напрямів у літературномуму процесі межі XIX-XX ст..pptx (393.1 Kb)

Лінгвістичні теорії текту.ppt (3.1 Mb)

Інтерпритація художнього тексту.ppt (4.2 Mb)

Порівняльна стилістика.ppt (514.5 Kb)

Стилістика.ppt (457 Kb)

КРАЇНОЗНАВСТВО НІМЕЬКОМОВНИХ КРАЇН.ppt (1.5 Mb)

Лінгвокраїнознавство.ppt (976 Kb)

Практика усного та писемного перекладу 5.pptx (4.4 Mb)

Практика усного та писемного перекладу 4.pptx (4.4 Mb)

Переклад і редагування художніх, не художніх типів текстів.pptx (736.1 Kb)

Загальна теорія другої іноземної мови (магістратура).pptx (1.2 Mb)

Теорія і практика другої іноземної мови (магістратура).pptx (503.9 Kb)

Методологія та організація лінгвістичних досліджень.ppt (454 Kb)

Теоретико методичні засади роботи з науковим текстомt.ppt (296 Kb)

Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості дискурсу..ppt (1.7 Mb)

 Презентації до фахових вибіркових дисциплін за спеціальністю 035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) перша - німецька)

ВК2.1Практика усного та писемного перекладу нім[1922].pptx (4.4 Mb)

Вк2.2.переклад і редагування[1925].pptx (708.5 Kb)

Вк3.1.Лінгвоконцептологія-в-художньому-ракурсі.ppt (344 Kb)

Вк3.2Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості дискурсу..ppt (1.7 Mb)

Вк4.1Загальна теорія другої іноземної мови (магістратура).pptx (1.2 Mb)

Вк4.2.Теорія і практика другої іноземної мови (магістратура).pptx (503.9 Kb)

Вк5.1.Методологія та організація лінгвістичних досліджень.ppt (454 Kb)

ВК5.2теоретико методичні засади роботи з науковим текстомt.ppt (296 Kb)

Презентації до фахових вибіркових дисциплін за спеціальністю 014.02 Середня Освіта (Мова і література іспанська)

Аналітичне читання та письмо.pptx (3.2 Mb)

Практичний курс іспанської мови.pptx (3.2 Mb)

Практичний курс другої іноземної мови.pptx (79.2 Kb)

Теоретична фонетика.pptx (3.4 Mb)

Історія іспанської мови.ppt (970 Kb)

Історична грамматика..ppt (969.5 Kb)

Країнознавство.ppt (734.5 Kb)

Лінгвокраїнознавство.pptx (554.2 Kb)

Порівняльна граматика.pptx (3.4 Mb)

Теоретична граматика.pptx (3.4 Mb)

Лексикологія іспанської мови.pptx (1.9 Mb)

Порівняльна лексикологія.pptx (300.6 Kb)

Літературв ІспаніїЇ.pptx (958.4 Kb)

Типологія стилів і напрямів у літературному процесі...pptx (1.3 Mb)

Стилітика іспанської мови.pptx (1.6 Mb)

 Інтерпретація художнього тексту.pptx (743.6 Kb)

Лінгвістичні теорії тексту.pptx (178.9 Kb)

Аналітичне читання та письмо (4 курс).pptx (1 Mb)

Практичний курс англійської мови (4 курс).pptx (880 Kb)

Практика усного та писемного перекладу 5.pptx (4.4 Mb)

Практика усного та писемного перекладу 4.pptx (4.4 Mb)

Переклад і редагування художніх, не художніх типів текстів.pptx (736.1 Kb)

 Презентації до фахових вибіркових дисциплін за спеціальністю 035.051 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) перша - іспанська)

Загальна теорія другої іноземної мови (магістратура).pptx (1.2 Mb)

Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості дискурсу..ppt (1.7 Mb)

Лінгвоконцептологія у художньому дискурсі.pptx (116.2 Kb)

Методологія та організація лінгвістичних досліджень.ppt (456.5 Kb)

Переклад і редагування художніхнехудожніх типів текстів.pptx (706.8 Kb)

Пратика усного та писемного перекладу_5.pptx (4.4 Mb)

Теоретико методичні засади роботи з науковим текстом.ppt (296 Kb)

Теорія і практика другої іноземної мови (магістратура).pptx (503.9 Kb)

 

Презентації до фахових вибіркових дисциплін за спеціальністю 014.02 Середня Освіта (Мова і література французька)

 

Практичний курс англійської мови (4 курс).pptx (880 Kb)

Аналітичне читання та письмо (4 курс).pptx (1 Mb)

Вступ до романської філології.pptx (871.4 Kb)

Історія французької мови.pptx (2 Mb)

Історична граматика французької мови.pptx (2 Mb)

Теорія та практика лексикографії.pptx (54.2 Kb)

Лексикологія французької мови.pptx (4.2 Mb)

Порівняльна лексикологія французької та української мов.pptx (5.1 Mb)

Країнознавство.pptx (616.6 Kb)

Лінгвокраїнознавство.pptx (616.8 Kb)

Теоретична граматика французької мови.pptx (1.1 Mb)

Порівняльна граматика французької та української мов..pptx (77.2 Kb)

Стилистика французької мови.pptx (220.3 Kb)

Порівняльна стилистика французької та української мов.pptx (167.9 Kb)

Інтерпретація художнього тексту.pptx (1.7 Mb)

Лінгвістичні теорії тексту.pptx (1.7 Mb)

Практика усного та писемного перекладу 5.pptx (4.4 Mb)

Практика усного та писемного перекладу 4.pptx (4.4 Mb)

Переклад і редагування художніх, не художніх типів текстів.pptx (736.1 Kb)

Презентації до фахових вибіркових дисциплін за спеціальністю 035.055 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) перша - французька)

 Загальна теорія другої іноземної мови (магістратура).pptx (1.2 Mb)

Лінгвокогнітивні та лінгвосеміотичні особливості дискурсу..ppt (1.7 Mb)

Лінгвоконцептологія в художньому ракурсіІ.pptx (82 Kb)

Методологія та організація лінгвістичних досліджень.ppt (455.5 Kb)

 Переклад і редагування художніхнехудожніх типів текстів.pptx (706.8 Kb)

 Практика усного та письмового перекладу.pptx (4.4 Mb)

 Теоретико методичні засади роботи з науковим текстом.ppt (362 Kb)

 Теорія і практика другої іноземної мови (магістратура).pptx (503.9 Kb)