ІІI Міжнародна науково-практичнаконференції «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи»

Оновлено: 23.04.2021

Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ

в ІІI Міжнародній  науково-практичній конференції

«Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» 

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники 

вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти, аспіранти та здобувачі

 

Конференція відбудеться 15-16 вересня 2021 року

в Херсонському державному університеті

 

Мета конференції – обговорення та пошук шляхів розв'язання актуальних проблем сучасної філологічної науки в контексті різноманітних наукових підходів.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Лінгвокогнітивні й комунікативно-прагматичні аспекти англійськомовного тексту та дискурсу.

2. Німецька філологія  ХХІ століття.

3. Орієнтири сучасної романістики.

4. Нові тенденції в  міжкультурній комунікації.

5. Сучасна славістика: інтра- та екстралінгвістичні проблеми.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: англійська, іспанська, німецька, польська, українська.

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

Очна – усна доповідь і публікація статті.

Заочна – публікація статті.

 

Матеріали приймаються  до 1 вересня 2021 р. (включно)

Матеріали конференції будуть надруковані в науковому журналі категорії Б: «Південний архів (філологічні науки)».

 

Додаткова інформація міститься в інформаційному листі.

 

З повагою

Оргкомітет конференції


Інф.лист_конф._ХДУ_2021.doc (124 Kb)

Всеукрїнський конкурс студентських наукових робіт

Оновлено: 29.10.2015

Новий Модуль Документ