Кафедра слов’янської філології та світової літератури імені проф. О.Мішукова

Оновлено: 28.01.2021

Кафедра слов`янської філології та світової літератури імені проф. О.Мішукова  сформована 1 липня 2020 р. шляхом об`єднання кафедри слов’янської філології та кафедри світової літератури та культури ім. проф. О.Мішукова. Високий рівень наукової та навчально-методичної діяльності кафедр забезпечили проф. Н.П.Тропіна,  проф. Г.О. Михайловська та проф. Н.І. Ільїнська, які впродовж багатьох років очолювали відповідно кафедру російської мови та загального мовознавства, кафедру слов`янських мов та методик їх викладання та кафедру світової літератури та культури ім. проф. О.Мішукова й заклали сучасні напрями розвитку новоствореної кафедри. Кафедра забезпечує підготовку фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр» (спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література російська) і «магістр» (спеціальності 035.034 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська). Діяльність кафедри спрямована на ґрунтовну підготовку висококваліфікованих спеціалістів, підвищення ефективності організації освітньо-виховного процесу, озброєння здобувачів освітньої програми  знаннями й уміннями, необхідними для впровадження нових інформаційних технологій та педагогічних інновацій у навчальний процес, визначення загальних напрямів наукової діяльності, організацію студентської наукової роботи, профорієнтаційної роботи.

Обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат філологічних наук, доцент Гладкова Рита Яківна.

 

Члени кафедри активно займаються науково-дослідною роботою, яка підпорядкована загальній кафедральній темі "Актуальні проблеми славістики й методик викладання слов’янських мов". При кафедрі діє наукова школа професора Михайловської Г.О. «Комунікативно-діяльнісний підхід у формуванні мовної компетентності учнів» (Наказ ректора ХДУ від 02.02.2017 № 69-Д). Для організації науково-дослідної роботи здобувачів створено  наукове об’єднання студентів «Актуальні проблеми слов’янської філології»(керівник – професор, доктор педагогічних наук Михайловська Г.О.). Результатом роботи наукового об’єднання студентів є підготовка курсових та кваліфікаційних робіт, написання наукових статей, організація та проведення щорічної традиційної регіональної студентської конференції "До джерел слов’янської мовної культури". Викладачі кафедри проводять консультування з написання наукових досліджень для учнів-членів Малої Академії наук України, як члени журі беруть участь у І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України та обласній олімпіаді учнів з російської мови та літератури.

 

 

Наукова бібліотека ХДУ

  • 6 квітня 2020 р.

                                           УВАГА! Інформація від наукової бібліотеки ХДУ!

    Переглядів(533)   Детальніше

Контакти

73000, місто Херсон,

пров. Інженера Корсакова 47

(пров. Університетська 47)

(навчальний корпус ХДУ №5)

каб. 213 та каб. 214,

Тел.: 217