Бакалаври

Оновлено: 29.04.2021

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ

ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ОСВІТИ

ДЛЯ ОП «Середня освіта (Мова і література російська)» на 2021-2022н.р.

ІІ курс

Діалектологія 2.pptx (604.6 Kb)/Основи культури мовлення.ppt (410.5 Kb)

Основи наукових досліджень.pptx (64.7 Kb)/Академічне письмо.pptx (1.6 Mb)


ІІІ курс

Діалектологія 3.pptx (74 Kb)/Типологія стилів і напрямів у літературному процесі межі ХІХ-ХХст.pptx (729.1 Kb)


IV курс

Стилістика російської мови.pptx (248.1 Kb)/ Порівняльна стилістика.ppt (414.5 Kb)

Країнознавство 1 ppt .ppt (180 Kb)/Лінгвокраїнознавство 1 ppt.ppt (189.5 Kb)

Історія російської літературної мови.pptx (922.5 Kb)/Сучасні лексикографічні студії.pptx (1006.6 Kb)

Історіяросійської лінгвістики.pptx (60.7 Kb)/Лінгвістика тексту.pptx (820.5 Kb)

Лінгвістичний аналіз тексту.pptx (643 Kb)/Теорія та практика російської лексикографії.ppt (172 Kb)

Кафедра слов’янської філології та світової літератури імені проф. О.Мішукова