2019-2020 н.р.

Оновлено: 13.10.2020

 

Назва дисципліни

Курс

Робоча програма дисципліни

Філософія та методологія науки

І маг

Філософія та методологія науки.doc (2.4 Mb)

Педагогіка та психологія вищої школи

І маг

Педагогіка та психологія вищої школи.doc (4.6 Mb)

Новітні досягнення з фахових дисциплін

І маг

Новітні досягнення з фахових дисциплін.docx (1.6 Mb)

Методика викладання фахових дисциплін

 І маг

 Методика викладання фахових дисциплін.doc (3.5 Mb)

Актуальні проблеми розвитку російської мови

І маг

Актуальні проблеми російської мови.doc (3.5 Mb)

Загальне мовознавство

 І маг

 Загальне мовознавство.docx (1.5 Mb)

Сучасна російська література

І маг

Сучасна російська література.doc (3.4 Mb)

Теорія і практика перекладу

І маг

Теорія і практика пекрекладу.doc (3.6 Mb)

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу

І маг

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу.doc (3.7 Mb)

Загальна теорія другої іноземної мови

І маг

Загальна теорія другої іноземної мови.doc (3.7 Mb)

Теорія літератури

І маг

Теорія літератури.docx (3.3 Mb)

Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом

І маг

Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом.docx (1.5 Mb)

Експресивні можливості різнорівневих мовних одиниць

І маг

Експресивні можливості різнорівневих мовних одиниць.docx (1.5 Mb)

Лексикографія ХХІ ст

І маг

Лексикографія ХХІст..doc (3.5 Mb)

Парадигми лінгвістики

І маг 

 Парадигми лінгвістики.docx (1.5 Mb)

 

ПРОГРАМИ ПРАКТИК

 Виробнича практика маг 2019-2020.doc (262.5 Kb) Переддипломна практика 2019-2020.doc (189.5 Kb) Наскрізна-рос.-магістр.doc (139.5 Kb) наскрізна,2 магістр,денна 001.jpg (916.7 Kb)

ПРОГРАМИ МОДУЛІВ КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СВО"бакалавр"

українська мова (титульна)                                                           рос.мова та методика її викладання (титульна)

Програма з української мови1.doc (167.5 Kb)   Програма з російської мови та методики її викладання.doc (1.9 Mb)           

 теоретичні питання російська мова (титульна)

теоретичні питання з рос.мови.docx (19.8 Kb)

СВО "магістр"

Програма ДЕКтеоретичні проблеми сучасної русистики.doc (127 Kb) 

теоретичні проблеми сучасної русистики.jpg (954.5 Kb)

Програма ДЕК російська література.doc (234.5 Kb)

Тематика кваліфікаційних робіт

здобувачів денної форми навчання СВО «бакалавр»

                     тематика кваліфікаційних робіт 2019-2020.doc (45 Kb)

Тематика курсових робіт

 здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»  (денна форма навчання)

Тематика курсових денна форма 2019-2020.docx (29.2 Kb) 

Тематика курсових робіт

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» (заочна форма навчання)

Тематика курсових (заочна форма) 2019-2020.docx (17.4 Kb)

Кафедра слов’янської філології та світової літератури імені проф. О.Мішукова