Інформація для абітурієнтів

Оновлено: 16.02.2021

Шановні абітурієнти!

 

         На факультеті іноземної філології здійснюється профільна підготовка фахівців: вчителів іноземних мов і світової літератури, викладачів, перекладачів, фахівців з прикладної лінгвістики за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти.  Студенти факультету іноземної філології вивчають англійську, німецьку, французьку, іспанську, російську, польську, турецькі мови. Факультет підтримує тісні зв’язки із закладами вищої освіти України та зарубіжжя зокрема, Польщі, Німеччини, Австрії, Великобританії: навчальні стажування, мовні курси, Лінгвістична школа для студентів, спільні науково-практичні конференції. Студенти факультету беруть активну участь у програмах академічної мобільності, мають можливість навчатися за програмою подвійних дипломів. До послуг студентів розвинена інфраструктура Херсонського державного університету: сучасні лекційні аудиторії, кабінети мультимедійних технологій навчання іноземних мов, лінгафонний кабінет, Наукова бібліотека, сучасні спортивні зали, басейн, гуртожитки, молодіжні кафе, медичний центр.   Студенти факультету іноземної філології мають цікаве і насичене студентське життя: заняття у Студії сучасного танцю і Вокальному колективі факультету; участь у різноманітних творчих конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях; волонтерська діяльність.  Викладацький колектив кафедри слов’янської філології  забезпечує підготовку  здобувачів  з освітніх програм, за якими здійснюється вступ  на факультет іноземної філології ХДУ у 2020 році:

                                                                          Бакалаврат

Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014.02  Середня освіта (Мова і література (російська))

Спеціалізація 014.025 російська мова і література

Середня освіта (Мова і література (російська))

Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література

                                     2. Іноземна мова

                                     3. Історія України або Географія

                           

                                                                          Магістратура

Спеціалізація 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша-російська

Російська мова і література, друга іноземна, переклад

Вступні випробування: 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

                                        2. Фахове вступне випробування 

 Випускники освітньо-професійних програм можуть працювати  в закладах освіти різних рівнів, займатися перекладацькою діяльністю, працювати в державних закладах і установах, засобах масової інформації, туристичних та рекламних агенціях тощо.

                      Щиро запрошуємо!

Посилання на сайт «Приймальна комісія ХДУ»: http://www.kspu.edu/Entrant/SelectionCommittee.aspx