Ніцой Анатолій Іванович

Оновлено: 02.03.2021

Меморіальна дошка Ніцою Анатолію Івановичу була встановлена на підставі рішення вченої ради Херсонського державного університету 

(протокол від 25 травня 2020 № 11)


Ніцой Анатолій Іванович (23.11.1937-18.08.1996 рр.) — ректор Херсонського державного університету (1987-1996 рр.), кандидат історичних наук, професор.

Значну увагу Анатолій Іванович приділяв поліпшенню якісного складу професорсько-викладацького колективу. В інституті ним започатковано програму “Кадри”, яка була розрахована на період до 2000 року й передбачала підготовку 37 докторів та 85 кандидатів наук. Використовувалася система підвищення кваліфікації й надання творчих відпусток для завершення роботи над докторськими та кандидатськими дисертаціями, практикувалося надання 10-ти місячного стажування.

Анатолій Іванович цілеспрямовано виконував одне із завдань поставлене реформою вищої школи — зміцнення матеріально-технічної бази інституту. Було введено в експлуатацію новий гуртожиток, навчальний корпус філологічного факультету, сучасну їдальню. На фізико-математичному факультеті встановлено два класи персональних комп'ютерів “Ямаха”, на кафедрі іноземних мов — лінгафонний кабінет, створено базу для підготовки вчителів інформатики, активно велася робота щодо розробки методики введення електронно-обчислювальних машин у навчальний процес. Із 1991 року в інституті розпочато експеримент щодо упровадження концепції безперервної педагогічної освіти. Підготовче відділення було реорганізовано в факультет довузівської підготовки.

Збільшилася кількість факультетів: із 6 в 1987 році до 10 в 1996 році. А.І. Ніцой зробив вагомий внесок у справу створення історико-правознавчого факультету. Відкрилися нові кафедри, аспірантура, магістратура, Херсонський академічний ліцей Херсонської міської ради при ХДПІ. У 90-х роках, незважаючи на важке економічне становище, інститут не тільки не впав у повну стагнацію, а й продовжував розвиватися. А.І Ніцой сформулював головне завдання ХДПІ на найближчий час: “Нам потрібно зараз якось вижити”. Інститут був атестований МАК Міністерства освіти України за ІІІ рівнем.

У роки, коли судилося бути ректором ХДПІ А.І. Ніцою відбувалися значні зміни в житті нашого народу: розпався СРСР, Україна здобула незалежність. Потрібно було перебудовуватися відповідно до реалій нового життя, усе це лягло на плечі ректора. Перед А.І. Ніцоєм виникли завдання, які йому разом із колективом довелося вирішувати на фоні економічних, політичних проблем.

За багаторічну сумлінну працю А.І. Ніцоя було нагороджено медалями “За трудову доблесть”, “За трудову відзнаку”, “Ветеран праці”, медаллю А.С. Макаренка.