Перелік наукових заходів на базі Херсонського державного університету у 2021 році

Оновлено: 27.04.2021

ПЕРЕЛІК

наукових конференцій Міністерства освіти і науки України на 2021 рік

Херсонський державний університет

 

з/п

Тема конференції

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail

Місто та термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

І. Міжнародні конференції

1

VIМіжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів  та студентів

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості»

Херсонський державний університет,  кафедра загальної та соціальної психології.  

м.Херсон, вул.Університетська, 27

Відповідальна особа: Блинова О.Є.            (0552) 32-67-60

 

м.Херсон

22 квітня

2021 р.

150

Міністерство освіти і науки України

Гродненський державний університет імені Янки Купали

 Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі (Узбекістан)

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України

Кам’янець-Подільський педагогічний університет імені Івана Огієнка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка

Дніпровський гуманітарний університет

Запорізький національний технічний університет

2

Польова робоча нарада Європейської степової групи(EDGG): Українські степи вподовж кліматичного градієнту (14thEDGGFseldWorkshop^ Ukranianstepesalongclimaticgradients)

Херсонський державний університет,  факультет біології, географії та екології, кафедра ботаніким.

Херсон, вул.Університетська, 27

Відповідальна особа:

 МойсєєнкоІ.І.

 м.Херсон

25 травня –

03 червня

2021 р.

 15

 Міністерство освіти і науки України

Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАНУ,

Євроазіатська степова група (EDGG),

всесвітня Асоціація науки про рослинність (SAVS)

3

 ХVІ Міжнародна науково-практична конференція "ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріаль-них додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань" (ICTERI 2021)

 Херсонський державний університет

Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Відповідальна особа:

Кушнір Наталія Олександрівна,

тел.: +380675515015

 Херсон,

29 вересня -
1 жовтня

2021 р.

 150

 

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Запорізький національний університет

Національний університет "Львівська політехніка"

Університет Альпен-Адріа, м.Клагенфурт, Австрія

DataArt Solutions Inc

4

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості»

Херсонський державний університет,  кафедра загальної та соціальної психології.

м.Херсон, вул.Університетська, 27

Відповідальна особа:

Блинова О.Є.  

(0552) 32-67-60          

 м.Херсон

30 вересня –

01 жовтня

2021 року

 150

Міністерство освіти і науки України

Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі (Узбекістан)

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України

Кам’янець-Подільський педагогічний університет імені Івана Огієнка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка

Дніпровський гуманітарний університет

Запорізький національний технічний університет

ІІ. Всеукраїнські конференції

2.1

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми історичної освіти» 

Херсонський державний університет, факультет психології, історії та соціології

м.Херсон, вул.Університетська, 27

Відповідальна  особа: Кузовова Н.

(0552) 32-67-60

 

м.Херсон

18 березня 2021 р.

60

Міністерство освіти і науки України Інститут модернізації змісту освіти МОН України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Національний музей Меморіал Голодомору-геноциду

Академічний ліцей імені О.В.Мішукова при ХДУ Херсонської міської ради

 2.2

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку хореографічн

Херсонський державний університет, факультет культури і  мистецтв

м.Херсон, вул. Університетська, 27

Відповідальна  особа: Рихліцька  А.Є. 

(0552) 32-67-75

e-mail:

 м. Херсон

Лютий - березень 2021 р.

 60

Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка,

Бердянський державний педагогічний університет,

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленко 

2.3

ХІ усеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Зарубіжна та українська культура: питання теорії, історії, методики»

Херсонський державний університет, факультет культури і мистецтв

м.Херсон,  вул.Університетська, 27  

Відповідальна  особа: Лимаренко Л.І.

(0552) 32-67-71

м.Херсон

26 березня

2021р.

90

Міністерство освіти і науки України

 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національна академія педагогічних наук України

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради»

2.4

Всеукраїнська студентська конференція «Інноваційні технології навчання природничо- математичних дисциплін у закладах середньої та вищої освіти»

Херсонський державний університет,факультет комп’ютерних  наук,  фізики та математики                                     

м.Херсон,  вул.Університетська, 27  

Відповідальна  особа:Гончаренко Т.Л. 

0503967774

e-mail:  

м.Херсон

22-23

квітня 2021р.

40-60

 

 

Міністерство освіти і науки України

 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

2.5

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації спеціальної освіти України»

Херсонський державний університет, педагогічний факультет, кафедра спеціальної освіти.

м Херсон, вул. Університетська, 27,

Відповідальна особа: Яковлєва С.Д.

(0552)32-67-66.

м. Херсон, квітень 2021 р.

120

Міністерство освіти і науки України

Факультет корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова,

Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України,

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2.6

Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Фребелівська педагогіка в сучасній освіті: вимоги, тренди, перспективи»

Херсонський державний університет, педагогічний факультет, кафедра педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти.

м Херсон, вул. Університетська, 27,

Відповідальна особа: Анісімова О.Е   

(0552)32-67-66

e-mail:

м. Херсон,

квітень 2021 р.

100

Міністерство освіти і науки України

Заклад освіти «Барановичський державний університет» (м.Барановичі, Республіка Білорусь),

Фребельсемінар (м.Кассель, Німеччина),

Академія Поморська (м.Слупськ, Польща)

2.7

V Усеукраїнська науково-практична конференція молодих істориків «Актуальні проблеми історії та археології: регіональний та глобальний вимір»

Херсонський державний університет, факультет психології, історії та соціології

м.Херсон, вул.Університетська, 27

Відповідальна  особа: Кузовова Н.                 

(0552) 32-67-60

 

м. Херсон,

20 травня

2021 р.

60

Міністерство освіти і науки України Інститут модернізації змісту освіти МОН України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Херсонська обласна наукова бібліотека імені О.Гончара

 2.8

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення»

Херсонський державний університет, факультет  біології, географії та екології, кафедра  географії та екології

м.Херсон, вул.Університетська, 27

Відповідальна особа:Давидов О.В.

(0552) 32-67-17

e-mail:

 м. Херсон

7-8 жовтня

2021 р.

 60

Міністерство освіти і науки України

Інститут географії Національної академії неук України

Ніженський державний університет імені Миколи Гоголя

Щецинський університет (Польща)

Біосферний заповідний «Асканія-Нова» імені Ф.Е.Фальц-Фейна УААН

Національний природний парк «Білобережжя Святослава»

ІІІ. Регіональні конференції

3.1

Регіональна науково-практична конференція    «Перебіг коронавірусної інфекції у Херсонському госпітальному окрузі, вакцинація».

Прес-реліз конференції

Херсонський державний університет, медичний факультет

м.Херсон, вул.Університетська, 27

(0552) 32-67-54

e-mail:

м. Херсон

28 квітня 2021 р.