Інформація для науковців

Оновлено: 18.02.2016

Практика оцінки цитованості

  На кафедрі Системного Проектування Навчально-наукового комплексу «Інституту Прикладного Системного Аналізу» розроблено Web інтерфейс для оцінки цитованості у Google Sholar та SCOPUS з яким Ви маєте можливість ознайомитись за електронною адресою - http://journals.kpi.ua/bodrova/test.html

 

Як знайти журнали у Thomson Reuters? 

 На сторінці Master Journal List нас цікавить Social Sciences Citation Index – переходимо і натискаємо на кнопку View subject category. Тепер обираємо потрібну категорію, у нашому випадку це – Information science & Library science, тиць на View journal list і отримаємо перелік 87 журналів.

 

Як знайти журнали у Scopus? 

 Для цього завітаємо на портал SCImago Journal & Country Rank, що містить наукометричні показники журналів та країн, отримані на основі даних бази Scopus.

 Обираємо розділ Journal Rankings. У формі Ranking Parameters виставляємо Subject Area: Social Sciences, Subject Category: Library and Information science і натискаємо Refresh. Отримуємо 134 назви. 

Наукометрія

Оновлено: 18.02.2016

Шановні науковці університету!

Бібліометрика української науки

Бібліотека Вернадського подарувала усім нам додатковий інтерфейс для зручнішого пошуку профілів вітчизняних науковців у Google Академія. Інформаційно-аналітична система Бібліометрика української науки призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища, представлення його галузевої, регіональної та відомчої структури. Джерельною базою Системи є створені вченими на платформі Google Scholar бібліометричні профілі, що містять вивірену ними інформацію про результати публікаційної діяльності.

"Бібліометрика української науки" функціонує в тестовому режимі. Її розвиток передбачає, насамперед, розширення інформаційно-ресурсної бази — повне охоплення наявних профілів і методичне сприяння їх створенню вченими та колективами, що дозволить одержати більш об'єктивну в статистичному плані картину стану науки в Україні.

Український індекс наукового цитування

Науковцями НТУУ "КПI" було розроблено веб-сайт Український індекс наукового цитування – складова програмно-апаратного комплексу, що призначений для забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності України. Сайт дозволяє переглянути показники публікаційної активності як окремих вчених, так і цілих наукових установ України, дізнатися показники цитованості їх робіт та ключові наукометричні показники. 

Сайт працює у тестовому режимі. На цьому етапі програмне забезпечення системи допрацьовується, виявляються та усуваються помилки. Крім того, йде наповнення баз даних реєстрів суб'єктів наукової діяльності (учених та наукових установ).