Публікації Херсонського Державного Університету — онлайн-сервіс

Оновлено: 28.08.2017

Розпочинається спільний проект Наукової бібліотеки та кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ХДУ.

      За допомогою авторської програми Співаковського О. В., Вінника М. О., Полторацького М. Ю., Тарасіч Ю. Г., Лубчук А. О., Круглика В.С. у вас є можливість отримувати сервісну послугу щодо аналітики публікацій. Зокрема за допомогою послуги маємо можливість відстежувати публікаційну активність ХДУ за показниками наукометричних баз даних Scopus, Google Scholar.

       За детальною інформацією звертатися за телефонами: 180; 293.

Наукометрія

Оновлено: 28.08.2017

Бібліометрика української науки

Бібліотека Вернадського подарувала усім нам додатковий інтерфейс для зручнішого пошуку профілів вітчизняних науковців у Google Академія. Інформаційно-аналітична система Бібліометрика української науки призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища, представлення його галузевої, регіональної та відомчої структури. Джерельною базою Системи є створені вченими на платформі Google Scholar бібліометричні профілі, що містять вивірену ними інформацію про результати публікаційної діяльності.

"Бібліометрика української науки" функціонує в тестовому режимі. Її розвиток передбачає, насамперед, розширення інформаційно-ресурсної бази — повне охоплення наявних профілів і методичне сприяння їх створенню вченими та колективами, що дозволить одержати більш об'єктивну в статистичному плані картину стану науки в Україні.

Український індекс наукового цитування

Науковцями НТУУ "КПI" було розроблено веб-сайт Український індекс наукового цитування – складова програмно-апаратного комплексу, що призначений для забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності України. Сайт дозволяє переглянути показники публікаційної активності як окремих вчених, так і цілих наукових установ України, дізнатися показники цитованості їх робіт та ключові наукометричні показники. 

Сайт працює у тестовому режимі. На цьому етапі програмне забезпечення системи допрацьовується, виявляються та усуваються помилки. Крім того, йде наповнення баз даних реєстрів суб'єктів наукової діяльності (учених та наукових установ).

Scopus

Оновлено: 27.03.2017

Scopus — бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. Індексує 18 000 назв наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук 5000 видавців. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання.

Scientific Author Identifier - Search Preview – безкоштовний інструмент пошуку авторів у базі Scopus. Дозволяє кожному знайти конкретного автора та переглянути його профіль: дізнатись кількість опублікованих документів, кількість цитувань, h-index автора та багато іншого. 
Режим доступу: http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url

 

Принагідно: відомий національний проект «Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus»  щодо використання наукометричної бази даних Scopus для оцінки наукового потенціалу держави в цілому та окремих суб’єктів наукової діяльності в Україні.

Наукові журнали в НМБД за галузями знань

Оновлено: 16.11.2017

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною під час вибирання журналу для публікації результатів наукових досліджень, адже успішність здійснення публікації багато в чому обумовлена правильним вибором наукового журналу, у який слід запропонувати статтю. Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ХДУ Вінник Максим Олександрович та керівник відділу забезпечення академічно-інформаційно-комунікаційної інфраструктури, асистент кафедри, програмної інженерії та економічної кібернетики ХДУ інформатики Білоус Марина Богданівна підготували для вас списки цих видань за галузями знань.

Для зручності блоки виділено за факультетами (детальніше).

Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015

Оновлено: 27.03.2017

Шановні науковці!

Із 01 липня 2016 року набув чинності національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (уведено вперше).

Цей стандарт установлює основні види бібліографічних посилань, загальні положення щодо їхнього складу й структури, а також правила складання та розміщування в документах (виданнях, депонованих документах тощо).

Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.

Стандарт призначено авторам творів, видавцям, фахівцям редакцій засобів масової інформації, інформаційних центрів тощо.

Інформація для науковців

Оновлено: 28.08.2017

Практика оцінки цитованості

  На кафедрі Системного Проектування Навчально-наукового комплексу «Інституту Прикладного Системного Аналізу» розроблено Web інтерфейс для оцінки цитованості у Google Sholar та SCOPUS з яким Ви маєте можливість ознайомитись за електронною адресою - http://journals.kpi.ua/bodrova/test.html 

Як знайти журнали у Thomson Reuters? 

 На сторінці Master Journal List нас цікавить Social Sciences Citation Index – переходимо і натискаємо на кнопку View subject category. Тепер обираємо потрібну категорію, у нашому випадку це – Information science & Library science, тиць на View journal list і отримаємо перелік 87 журналів. 

Як знайти журнали у Scopus? 

 Для цього завітаємо на портал SCImago Journal & Country Rank, що містить наукометричні показники журналів та країн, отримані на основі даних бази Scopus.

 Обираємо розділ Journal Rankings. У формі Ranking Parameters виставляємо Subject Area: Social Sciences, Subject Category: Library and Information science і натискаємо Refresh. Отримуємо 134 назви. 

Оновлено: 27.03.2017

Сприяння науковим досягненням

Для Вашої зручності нижче представлені посилання для відповідей на найбільш поширені питання опублікування статей.


детальніше 


детальніше