Науково-дослідні лабораторії

Оновлено: 31.07.2020

Назва лабораторії Кафедра Посада, прізвище та ініціали завідувача лабораторії Рік ство-рення
Медичний факультет
1 Науково-дослідна лабораторія синтезу біологічно активних речовин Хімії та фармації доц. Речицький О.Н. 2003
2 Лабораторія оздоровчих технології у спеціальній освіті Корекційної освіти проф. Яковлева С.Д. 2003
3 Науково-дослідна лабораторія аналітичного контролю Хімії та фармації доц. Іванищук С.М. 1985
Факультет біології, географії і екології
4 Лабораторія інтродукції рослин (Агробіостанція – ботанічний сад) Ботаніки проф. Бойко М.Ф.  2003
5 Біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К.Пачоського Ботаніки проф. Ходосовцев О.Є. 1998
6 Лабораторія екології рослин, охорони довкілля  та раціонального природокористування Ботаніки проф. Мойсієнко І.І. 2003
7 Активних форм навчання біології та екології Біології людини та імунології проф. Сидорович М.М.  2000
8 Фізіології кровообігу Біології людини та імунології доц. Гасюк О.М. 2006
9 Молекулярної біології Міжкафедральна лабораторія доц. Бесчасний С.П. 2013
Соціально-психологічний факультет
10 Лабораторія розвитку дитини «Надія» Загальної та соціальної психології доц. Бабатіна С.І. 2005
11 Лабораторія розвитку сім’ї та гендерних ресурсів Практичної психології доц. Цілинко І.О. 2002
12 Проблеми професійного становлення фахівця у галузі соціальної роботи Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології доц. Копилова С.В. 2009
13 Науково-дослідна соціологічна лабораторія Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології проф. Шапошникова І.В.  2018
Факультет української філології та журналістики
14 Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія “Українська література в англомовному світі” Української літератури доц. Немченко І.В.  2003
15 Психолінгвістичні особливості сучасної реклами Таврійського регіону Соціальних комунікацій доц. Рембецька О.В. 2003
16 Технологія навчання державної мови в освітніх закладах південно – східного регіону України Мовознавства проф. Пентилюк М.І. 2001
Факультет економіки та менеджменту
17 Лабораторія “Регіональний центр прогнозно-планових ініціатив”  Менеджменту і адміністрування проф. Шашкова Н.І. 2018
Історико-юридичний факультет
18 Археологічна лабораторія ХДУ Історії, археології та методики викладання асист. Нємцев С.О. 2001
Педагогічний факультет
19 Лабораторія педагогічних досліджень та інноваційно – освітніх технологій Міжкафедральна лабораторія проф. Андрієвський Б.М. 2003
Факультет комп`ютерних наук, фізики та математики
20 Науково-дослідна лабораторія фізики твердого тіла Фізики та методики її навчання доц. Івашина Ю.К. 2003
21 Науково-дослідна лабораторія розвивального навчання Алгебри, геометрії та математичного аналізу доц. Таточенко В.І. 2004
22 Науково-дослідна лабораторія з проблем управління якістю навчання з використанням інформаційно-комунікаційних  технологій Інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики доц. Кравцов Г.М. 2010
Факультет фізичного виховання та спорту
23 Науково-дослідна лабораторія медико–біологічних основ фізичного виховання та спорту Медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту доц. Ромаскевич Ю.О. 2003

Новий Модуль Навігації