Науково-дослідні лабораторії

Оновлено: 23.12.2020

Науково-дослідна лабораторія Кафедра Посада, прізвище та ініціали завідувача лабораторії Рік ство-рення
Медичний факультет
1 Синтезу біологічно активних речовин Хімії та фармації доц. Речицький О.Н. 2003
2 Аналітичного контролю Хімії та фармації доц. Попович Т.А. 1985
Факультет біології, географії та екології
3 Інтродукції рослин (Агробіостанція – ботанічний сад) Ботаніки проф. Бойко М.Ф.  2003
4 Біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К. Пачоського Ботаніки проф. Ходосовцев О.Є. 1998
5 Екології рослин, охорони довкілля  та раціонального природокористування Ботаніки проф. Мойсієнко І.І. 2003
6 Активних форм навчання біології та екології Біології людини та імунології проф. Сидорович М.М.  2000
7 Фізіології кровообігу Біології людини та імунології доц. Гасюк О.М. 2006
8 Молекулярної біології Міжкафедральна лабораторія доц. Бесчасний С.П. 2013
Факультет психології, історії та соціології
9 Навчально-наукова лабораторія розвитку дитини «Надія» Загальної та соціальної психології доц. Бабатіна С.І. 2005
10 Психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів Практичної психології проф. Шебанова В.І. 2002
11 Теоретичні і методичні засади професійного становлення фахівця у галузі соціальної роботи Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології доц. Копилова С.В. 2009
12 Науково-дослідна соціологічна лабораторія Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології проф. Шапошникова І.В.  2018
13  Археологічна лабораторія Історії, археології та методики викладання асист. Нємцев С.О. 2001
Факультет української й іноземної філології та журналістики
14 Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія “Українська література в англомовному світі” Української філології та журналістики доц. Немченко І.В.  2003
15 Психолінгвістичні особливості сучасної реклами Таврійського регіону Української філології та журналістики доц. Рембецька О.В. 2003
16 Технологія навчання державної мови в освітніх закладах південно-східного регіону України Української філології та журналістики проф. Пентилюк М.І. 2001
Факультет бізнесу і права
17 Центр прогнозно-планових ініціатив Таврійського регіону  Економіки, менеджменту і адміністрування проф. Шашкова Н.І. 2018
Педагогічний факультет
18 Педагогічних досліджень та інноваційно-освітніх технологій Міжкафедральна лабораторія проф. Андрієвський Б.М. 2003
19 Оздоровчі технології у спеціальній освіті Спеціальної освіти  проф. Яковлева С.Д.  2003
Факультет комп`ютерних наук, фізики та математики
20 Фізики твердого тіла Фізики та методики її навчання доц. Івашина Ю.К. 2003
21 Міжкафедральна нуково-дослідна лабораторія розвивального навчання Алгебри, геометрії та математичного аналізу доц. Таточенко В.І. 2004
22 Науково-дослідна лабораторія з проблем управління якістю навчання з використанням інформаційно-комунікаційних  технологій Інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики доц. Кравцов Г.М. 2010
Факультет фізичного виховання та спорту
23 Медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту доц. Ромаскевич Ю.О. 2003

Новий Модуль Навігації