Науково-дослідні лабораторії

Оновлено: 18.05.2020

Назва лабораторії Кафедра Посада, прізвище та ініціали завідувача лабораторії Рік ство-рення
Медичний факультет
1 Синтез біологічно активних речовин Хімії та фармації доц. Речицький О.Н. 2003
2 Оздоровчі технології у спеціальній освіті Корекційної освіти проф. Яковлева С.Д. 2003
3 Аналітичного контролю Хімії та фармації доц. Іванищук С.М. 1985
Факультет біології, географії і екології
4  Інтродукції рослин (Агробіостанція – ботанічний сад) Ботаніки проф. Бойко М.Ф.  2003
5 Біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К.Пачоського Ботаніки проф. Ходосовцев О.Є. 1998
6 Екології рослин, охорони довкілля  та раціонального природокористування Ботаніки проф. Мойсієнко І.І. 2003
7 Активних форм навчання біології та екології Біології людини та імунології проф. Сидорович М.М.  2000
8 Фізіології кровообігу Біології людини та імунології доц. Гасюк О.М. 2006
9 Молекулярної біології Міжкафедральна лабораторія доц. Бесчасний С.П. 2013
Соціально-психологічний факультет
10 Розвитку дитини «Надія» Загальної та соціальної психології доц. Бабатіна С.І. 2005
11 Розвитку сім’ї та гендерних ресурсів Практичної психології доц. Цілинко І.О. 2002
12 Проблеми професійного становлення фахівця у галузі соціальної роботи Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології доц. Копилова С.В. 2009
13 Соціологічна Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології проф. Шапошникова І.В.  2018
Факультет української філології та журналістики
14 Українська література в англомовному світі Української літератури доц. Немченко І.В.  2003
15 Психолінгвістичні особливості сучасної реклами Таврійського регіону Соціальних комунікацій доц. Рембецька О.В. 2003
16 Технологія навчання державної мови в освітніх закладах південно – східного регіону України Мовознавства проф. Пентилюк М.І. 2001
Факультет економіки та менеджменту
17 Центр прогнозно-планових ініціатив Таврійського регіону Менеджменту і адміністрування проф. Шашкова Н.І. 2018
Історико-юридичний факультет
18 Археологічна Історії, археології та методики викладання асист. Нємцев С.О. 2001
Педагогічний факультет
19 Педагогічних досліджень та інноваційно – освітніх технологій Міжкафедральна лабораторія проф. Андрієвський Б.М. 2003
Факультет комп`ютерних наук, фізики та математики
20 Фізика твердого тіла Фізики та методики її навчання доц. Івашина Ю.К. 2003
21 Розвивального навчання Алгебри, геометрії та математичного аналізу доц. Таточенко В.І. 2004
22 З проблем управління якістю навчання
з використанням інформаційно-комунікаційних  технологій
Інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики доц. Кравцов Г.М. 2010
Факультет фізичного виховання та спорту
23 Медико–біологічних основ фізичного виховання та спорту Медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту доц. Ромаскевич Ю.О. 2003

Новий Модуль Навігації