Research laboratories

Updated: 12/23/2020

Назва лабораторії

Кафедра

Посада, прізвище та ініціали завідувача лабораторії

Рік ство-рення

Медичний факультет

1

Синтезу біологічно активних речовин

Хімії та фармації

доц. Речицький О.Н.

2003

2

Оздоровчі технології у спеціальній освіті

Корекційної освіти

проф. Яковлева С.Д.

2003

3

Аналітичного контролю

Хімії та фармації

доц. Іванищук С.М.

1985

Факультет біології, географії і екології

4

Інтродукції рослин(Агробіостанція – ботанічний сад)

Ботаніки

проф. Бойко М.Ф.

 

2003

5

Біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К.Пачоського

Ботаніки

проф. Ходосовцев О.Є.

1998

6

Екології рослин, охорони довкілля  та раціонального природокористування

Ботаніки

проф. Мойсієнко І.І.

2003

7

Активних форм навчання біології та екології

Біології людини та імунології

проф. Сидорович М.М.

 

2000

8

Фізіології кровообігу

Біології людини та імунології

доц. Гасюк О.М.

2006

9

Молекулярної біології

Міжкафедральна лабораторія

доц. Бесчасний С.П.

2013

Соціально-психологічний факультет

10

Розвитку дитини «Надія»

Загальної та соціальної психології

доц. Бабатіна С.І.

2005

11

Розвитку сім’ї та гендерних ресурсів

Практичної психології

доц. Цілинко І.О.

2002

12

Проблеми професійного становлення фахівця у галузі соціальної роботи

Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології

доц. Копилова С.В.

2009

13

Соціологічна

Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології

проф. Шапошникова І.В.

 

2018

Факультет української філології та журналістики

14

Українська література в англомовному світі

Української літератури

доц. Немченко І.В.

2003

15

Психолінгвістичні особливості сучасної реклами Таврійського регіону

Соціальних комунікацій

доц. Рембецька О.В.

2003

16

Технологія навчання державної мови в освітніх закладах південно – східного регіону України

Мовознавства

проф. Пентилюк М.І.

2001

Факультет економіки та менеджменту

17

Центр прогнозно-планових ініціатив Таврійського регіону

Менеджменту і адміністрування

проф. Шашкова Н.І.

2018

Історико-юридичний факультет

18

Археологічна

Історії, археології та методики викладання

асист. Нємцев С.О.

2001

Педагогічний факультет

19

Педагогічних досліджень та інноваційно – освітніх технологій

Міжкафедральна лабораторія

проф. Андрієвський Б.М.

2003

Факультет комп`ютерних наук, фізики та математики

20

Фізика твердого тіла

Фізики та методики її навчання

доц. Івашина Ю.К.

2003

21

Розвивального навчання

Алгебри, геометрії та математичного аналізу

доц. Таточенко В.І.

 

2004

22

З проблем управління якістю навчання
з використанням інформаційно-комунікаційних  технологій

Інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

доц. Кравцов Г.М.

2010

Факультет фізичного виховання та спорту

23

Медико–біологічних основ фізичного виховання та спорту

 

Медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту

доц. Ромаскевич Ю.О.

2003

New Navigation