Документи, якими регулюється освітній процес:

Оновлено: 22.02.2022


Документ

Посилання на завантаження

Положення про кафедру ХДУ (наказ від 29.10.2021 № 1128-Д)

  Завантажити

Порядок визнання (перезарахування) результатів навчання (наказ від 05.10.2021 №1021-Д)

Завантажити

Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДУ (із змінами та доповненнями) (наказ від 08.09.2021 №890-Д)

 Завантажити

Положення про порядок і умови обрання освітніх компонент/навчальних дисциплін за вибором здобувачами вищої освіти у ХДУ (наказ від 29.04.2021 № 528-Д)

 Завантажити

Порядок відрахування, преривання навчання, поновлення і переведення осіб, які здобувають вищу освіту у ХДУ (наказ від 29.04.2021 №533-Д)

Завантажити

Положення про курсову роботу (проєкт) в ХДУ (наказ від 02.04.2021 №405-Д)

 Завантажити

Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) (наказ від 09.10.2020 № 953-Д)

 Завантажити

Положення про додаткові умови щодо навчання осіб, які вступили на другий (магістерський) рівень ВО на спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) (наказ від 06.10.2020 №928-Д)

Завантажити

Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів у ХДУ (наказ від 07.09.2020 № 802-Д)

 Завантажити

Положення про організацію освітнього процесу в ХДУ (наказ від 02.09.2020 № 789-Д)

Завантажити

Положення про академічну мобільність науково-педагогічних працівників ХДУ (наказ від 02.06.2020 № 494-Д)

Завантажити

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у ХДУ (наказ від 29.05.2020 № 477-Д)

Завантажити 

Положення ХДУ про силабус навчальної дисципліни/освітньої компоненти (наказ від 12.05.2020 №421-Д)

Завантажити

Порядок реагування на випадки булінгу (наказ від 29.05.2020 № 480-Д)

Завантажити

Порядок створення та застосування індивідуального плану здобувача вищої освіти у ХДУ (наказ від 26.05.2020 № 466-Д)

Завантажити

Порядок ХДУ про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті (наказ від 04.03.2020 № 247-Д)

Завантажити 

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в ХДУ (наказ від 28.12.2019 № 1143-Д)

 Завантажити

Порядок надання індивідуального графіка навчання, індивідуального терміну проходження практики та складання заліково-екзаменаційної сесії у ХДУ (наказ від 04.12.2019 № 1023-Д)

 Завантажити

Положення про проведення практики студентів ХДУ (наказ від 02.06.2017 № 337-Д)

Завантажити

Положення про організацію самостійної роботи студентів у ХДУ (наказ від 02.07.2016 № 428-Д)

Завантажити

Положення про дистанційне навчання в ХДУ (наказ від 14.02.2014 № 140-Д)

Завантажити

Про порядок видачі документів про вищу освіту (наказ від 01.07.2021 №737-Д)

Завантажити

Додатки до Порядку видачі документів

Завантажити

 Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі вищої освіти:

Освітня кваліфікація (присвоюється згідно зі Стандартами вищої освіти (за наявності) відповідно до освітньої програми)

 https://www.kspu.edu/Education/EduPrograms.aspx 

Професійна кваліфікація (присвоюється на підставі відповідного професійного стандарту)

https://register.nqa.gov.ua/profstandarts?sort=-date_agree