Оновлено: 11.04.2022


Логотип
Сервіс
Призначення
К-сть користув.
Статус
 

Інтегроване середовище "Основи алгоритмізації та програмування" для вищих навчальних закладів.

 

Інтегроване середовище вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” для студентів педагогічних, технічних та економічних напрямків вищих навчальних закладів, призначеного для використання у лекційно-аудиторній, дистанційній та заочній формах навчання

Детальніше..

675

Реконстр.

 

Банк електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти

 

Аналіз стану впровадження дистанційного навчання у вищих педагогічних навчальних закладах та розробка функціональних й нефункціональних вимог до веб-ресурсу «Банк електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»

Детальніше..

36

Не онов.

 

Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування»

 

Призначений для комп’ютерної підтримки вивчення теми «Алгоритми пошуку і сортування послідовностей» розділу «Основи алгоритмізації і програмування» дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітньої або спеціалізованої середньої школи. Його можна використовувати і при вивченні багатьох інших тем цього розділу.

Детальніше..

 

Активний

 

Програмне середовище «Системи лінійних рівнянь»

Комп’ютерна підтримка практичних занять і лабораторних робіт з алгебри при вивченні теми «Системи лінійних рівнянь», а також при розв’язанні арифметичних, фізичних і інших задач, в яких математична модель є системою лінійних рівнянь. У процесі такого роду діяльності учень використовує теоретичні знання, придбані на попередніх стадіях навчання, для рішення практичних задач.

Детальніше..

-

Актив.,

не онов.

 

Програмно-методичний комплекс «ТерМ VII», підтримка практичної навчальної математичної діяльності.

Комп’ютерна підтримка практичних знань на уроках алгебри в 7-9 класах загальноосвітньої школи та під час самостійної роботи – тобто активної математичної діяльності користувача.

Детальніше..

-

 

Актив.,

не онов.

 

Віртуальний центр обчислень нелінійних резонансів

Інтегроване середовище навчального призначення, яке підтримує університетські курси з різноманітних аспектів нелінійної динаміки, створення уніфікованої теорії нелінійних резонансів, розроблення та впровадження символьних алгоритмів у вигляді пакету програм зі спільним дружнім інтерфейсом, перетворення ЦОНР у центральний ресурс для міжнародної спільноти у фізичній галузі нелінійних резонансів.

Детальніше..

-

Актив.,

не онов.

 

«Бібліотека електронних наочностей «Алгебра, 7-9 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів України»

 

Використання у якості наочностей на уроках алгебри у 7-9 класах загальноосвітньої школи або в процесі самостійного вивчення учнями навчального матеріалу для формування відповідних теоретичних знань та практичних вмінь.

Детальніше..

-

Актив.,

не онов.

 

Інтегроване середовище контролю знань студентів з економіко-математичних дисциплін нормативної частини для вищих навчальних закладів для спеціалності 6.050100 «Економіка підприємства», 6.050101 «Економічна теорія»

 

Використання у проміжному, модульному і підсумковому контролі знань в аудиторній, дистанційній та заочній формах навчання.

Детальніше..

-

Актив.,

не онов.

 

Програмний засіб навчального призначения «Терра Математика: Алгебра, 7 клас»

 Основним призначенням програмно- методичного засобу «Терра Математика: Алгебра, 7 клас» є використання його на уроках алгебри в 7 класі загальноосвітньої школи і в процесі самостійного вивчення учнями для наочної демонстрації навчального матеріалу та формування відповідних теоретичних знань та практичних умінь. Теми, які підтримує даний програмний продукт, повністю відповідають державній навчальній програмі

Детальніше..

 -

Актив., підтрим.

 

Програмний засіб навчального призначения «Терра Математика: Алгебра, 8 клас»

Програмний засіб навчального призначення «Терра Математика: Алгебра, 8 клас» призначено для комп’ютерної підтримки проведення уроків з алгебри у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів та використання учнями при самостійній роботі.

Детальніше..

 -

Актив., підтрим.

 

Сайт просування програмних продуктів

Призначений для популяризації інформації про програмні продукти НДІ ІТ та підтримки користувачів.

Детальніше..

 

 

Актив., підтрим.

 

Web-мультимедіа енциклопедія “Вільям Шекспір і Ренесанс”

 

 

Web-мультимедіа енциклопедія “Вільям Шекспір і Ренесанс” призначений для комп'ютерної підтримки курсу Шекспіра в школі.

Детальніше..

1436

Актив.

  

Web-мультимедіа енциклопедія “Дари Фрідріха Фребеля”

 Web-мультимедіа енциклопедія “Дари Фрідріха Фребеля” призначений для  спонукання студентів опановувати виховну систему відомого педагога і вміло застосовувати її у роботі з дітьми.

Детальніше..

 

Актив.

  

Вебмультимедіа енциклопедія з дисциплін природничого циклу

 Вебмультимедіа енциклопедія з дисциплін природничого циклу” призначений для  спонукання студентів опановувати дисциплін природничого циклу

 109

Актив.

 

Мультимедійна енциклопедія з курсу «Історія педагогіки»

 

Призначено в якості наочностей теоретичних та практичних матеріалів (матеріали адаптовані для застосування в умовах кредитно-модульної системи), що забезпечують безпеку та доступність розповсюдження інформації з курсу «Історія педагогіки».

Детальніше..

1848

Актив.

 

Мультимедійний програмно-методичний комплекс "Віртуальна біологічна  лабораторія, 10 клас"

Використання даного комплексу в навчальному процесі суттєво посилить практичну домінанту шкільного курсу біології в цілому.

Детальніше..

-

Актив., не онов.

 

Система дистанційного   навчання «Херсонський Віртуальний Університет»

Призначено для забезпечення дистанційного навчання у вищих (університетах, інститутах) та середніх (школах, коледжах) навчальних закладах.

Детальніше..

 

5321

Активний

 

Система дистанційного   навчання "KSUOnline"

 

Підтримки навчального процесу студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання;

Організації дистанційного навчання;

Обміну інформацією як між викладачем і студентом,так і між самим студентами.

Детальніше..

9178

Активний

 

Середовище дистанційного навчання «WebAlmir»

Дистанційна система з можливості підтримки практичних занять студентів з курсу лінійної алгебри.

Детальніше..

-

Не прац., не онов.

 

Web-мультимедіа енциклопедія вивчення курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки»

Застосування в навчальному процесі для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» при вивченні курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки».

Детальніше..

148

Активний

 

Дистанційний курс «Цитологія» з нормативної частини циклу дисциплін природничо-наукової підготовки майбутніх вчителів біології

Призначено для проведення дистанційного навчання з дисципліни «Цитологія» у вищих навчальних закладах.

Детальніше..

150

Актив., не онов.

 

Web-мультимедіа     енциклопедія «Дискретна математика»

Призначено для ефективного вивчення робочої програми з предмету "Дискретна математика"

164

Активний

 

Науково-дослідна робота молодих учених: стан,  проблеми, перспективи

   

Активний

 

Система персональних даних про наукову діяльність співробітників університету

   

Активний

 

Система для збору науково-публікаційної діяльності роботи університету

Публікує

Детальніше..

 

Активний

 

 

Сайт студмістечка Херсонського державного університету

Студмістечко Херсонського державного університету

Детальніше..

 

Активний

 

 

Сайт басейну Херсонського державного університету

Басейн Херсонського державного університету

 

Активний

 

 

Stud TV Херсонського державного університету

Stud TV Херсонського державного університету

 

Активний

 

 

Сайт збірника «Інформаційні технології в освіті»

Публікує оригінали статей високої якості присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління вищими і середніми навчальними закладами.

Детальніше..

 

Активний

 

 

Сайт збірника «Чорноморський ботанічний журнал»

Публікація матеріалів з усіх питань ботаніки, мікології і ліхенології, фітоекології, геоботаніки, географії рослин, ботанічних досліджень, історії ботанічної науки, заповідної справи, охорони рослинного світу, загальної созології.

Детальніше..

 

Активний

 

 

Сайт збірника наукових праць “Педагогічні науки”

Електронний журнал наукових статтей.

Детальніше..

 

Активний, оновлюється

 

Сайт наукового вісника Херсонського державного університету. Серія: "Лінгвістика"

Електронний журнал наукових статтей

 

Активний, оновлюється

 

 

Сайт збірника наукових праць "Південний архів" (Філологічні науки)

Електронний журнал наукових статтей

 

Активний, оновлюється

 

Сайт збірника “Природничий альманах" (Біологічні науки)

Електронний журнал наукових статтей

 

Активний, оновлюється

 

Сайт збірника "Scriptorium nostrum"

Електронний історичний журнал

 

Активний, оновлюється

 

Сайт журналу "Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»

Електронний журнал наукових статтей

 

Активний, оновлюється

 

Сайт наукового вісника Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»

Електронний журнал наукових статтей

 

Активний, оновлюється

 

Сайт наукового вісника Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки"

Електронний журнал наукових статтей

 

Активний, оновлюється

 

Сайт наукового вісника Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки»

Електронний журнал наукових статтей

 

Активний, оновлюється

 

Сайт наукового вісника Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»

Електронний журнал наукових статтей

 

Активний, оновлюється

 

Сайт наукового журналу "Судова та слідча практика в Україні"

Електронний журнал наукових статтей

 

Активний, оновлюється

 

Сайт наукового журналу «Інсайт: психологічні виміри суспільства»

Електронний журнал наукових статтей

 

Активний, оновлюється

 

Web-сервіс для побудови зворотного зв'язку «KSU Feedback»

Призначений для проведення анонімного або звичайного голосування за чітко визначеними критеріями серед значної множини респондентів.

Детальніше..

 

Активний

 

Сервіс електронного листування Office 365

Система Office 365 ( Оutlook Web App) дозволяє користуватися електронною поштою з будь-якого комп’ютера, який підключений до Інтернету.

Детальніше..

 

1746

Активний

 

Канал KSU1917 університету   на Youtube

Публікація відео матеріалів 

301 097

переглядів

1503

підписник

1052 

відео 

Активний

 

Фотогалерея «KSU Gallery»

 Публікація фото матеріалів

165 альбомів

Активний

 

Сайт «KSU Conference»

   

50

Активний

 

проєкт «Нумерологія Піфагора»

Нумерологічний аналіз характера користувача за його датою народження.

Детальніше..

 

У розробці

 

Тест "Ecology"


Розроблений сайт може бути використаний як інструмент діагностики природознавчої та методичної компетентності студентів факультету дошкільної та початкової освіти.

Детальніше...

 

Активний

 

Адміністрування облікового запису на хостингу Ukraine.com.ua та сайтів університету, які ним обслуговуються

 

 

Активний

 

Надання консультацій співробітникам університету щодо редагування щодо редагування web-сторінок на головному сайті університету

 

 

Активний

 

Робота з фотозображеннями, розробка банерів, анімованих заставок, інфографіки, рекламних роликів, знаків, емблем, логотипів, Web-дизайн. Створення рекламних проспектів та рекламних матеріалів, буклетів, флаерів, оформлення програмних  засобів. Виготовлення  шаблонів, візитівок, поздоровлень, об’яв та іншої полуграфічної продукції, співпрацювання з типографією ХДУ. Розробка презентаційних матеріалів.

 

 

Активний

 

Відео та фотозйомка

 

 

Активний

 ST-абітурієнт

Призначена для автоматизації обліку й контролю вступників у навчальні заклади.

Детальніше..

 

 

Інформаційно-аналітична система (ІАС) 

Системи обліку, що використовує останні технології, такі як .Net.

Детальніше..

 

 

 Web-Портал ХДУ

Містить повну й докладну інформацію, що стосується структури університету і його роботи.

Детальніше..

 

 

 eLibrary

Пошук електронних книг за критеріями.

 

 

 

 

English Study.

 

 

 

 Розрахунковий лист

 

 

 

 KSU24

 

 

 

 Логотип
Сервіс
Призначення
К-сть користув.
Статус

Функціонування курсів з вивчення англійської мови для всіх бажаючих студентів та співробітників ХДУ

 

Васильєва О.В.

Активний

Функціонування курсів з вивчення німецької мови для всіх бажаючих студентів та співробітників ХДУ

 

Лонський О.В.

Активний

Функціонування курсів з вивчення французької мови для всіх бажаючих студентів та співробітників ХДУ

 

Крайнюкова О.Л.

Активний

 

Функціонування центру Європейського Союзу при ХДУ

   

Співаковська Є.О.,

Кулик А.І.

Активний

 

Функціонування центру польської мови та культури при ХДУ

 

Гульчин М.Б.

Активний

 

Функціонування освітнього центру Фрідріха Фрьобеля при ХДУ

 

Анісімова О.Е.

Активний

 

Функціонування центру іспанської мови та культури

 

Самчнецька Н.В.

У роботі

 

Функціонування центру болгарської мови та культури при ХДУ імені Кирила і Мефодія

 

співробітники ХДУ

Активний

 

Організація мобільності студентів та викладачів ХДУ

 

співробітники ХДУ

Активний

 

Підписання Угод про співробітництво між ХДУ та закордонними університетами

 

співробітники ХДУ

Активний

 

Підписання договорів з польськими партнерами щодо реалізації програми «Подвійний диплом»

 

ректор університету

Активний

 

Співпраця з міжнародними організаціями

 

співробітники ХДУ

Активний

 

Прийом та організація перебування іноземних делегацій та фахівців у ХДУ для налагодження міжнародної співпраці

 

співробітники ХДУ

Активний

 

Здійснення перекладів листів, угод про співробітництво, документів студентів та співробітників університету, інших функціональних документів англійською, німецькою та французькою мовами

 

співробітники ХДУ

Активний